Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Rottneros

Kapitaliserar på en stark massamarknad

  Rekordresultat i Q2 Rottneros rapporterade en EBIT på 219 mkr i Q2, +126 procent y/y. Pris, volym och valuta drev på den mycket starka utvecklingen, medan högre kostnader påverkade…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Rottneros

Analyskommentar - Rekordresultat i Q2

  Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 784 mkr (593) drivet av ett högre massapris. Massapriset var 1 430 USD i slutet av Q2 och har stigit ytterligare 3% till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Rottneros

Stark start på 2022

  Starkt resultat i Q1’22 Rottneros levererade ett rörelseresultat på 145 mkr i Q1’22, upp från 40 mkr i Q1’21. Pris och valuta ligger bakom den mycket starka utvecklingen, medan…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Rottneros

Investering i formpressade fibertråg

  Rottneros annonserar joint venture med Arctic Paper i Polen Rottneros och Arctic Paper har beslutat att investera EUR 15m i en fabrik för formpressade fibertråg i Arctic Papers pappersbruk…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Rottneros

Låga multiplar men hög cyklisk risk

  Q4’21 Rottneros rapporterade EBIT om 58 mkr i Q4’21, upp betydligt y/y jämfört med -95 mkr i Q4’20, men lägre än de 101 mkr som rapporterades i Q3’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | Rottneros

Priserna slår igenom i resultatet

  Starkt Q3’21 Rottneros rapporterade EBIT om 101 mkr i Q3’21, att jämföra med 4 mkr i Q3’20 och 97 mkr i Q2’21. Q3’21 påverkades av underhållsstopp i såväl Rottneros…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2021 | Rottneros

Starkt resultat i spåren av stigande…

  Högre priser börjar få genomslag i resultatet Rottneros rapporterade EBIT om 97 mkr i Q2’21, att jämföra med 2 mkr i Q2’20 och 11 mkr i Q1’21. Den starka…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Feb 2022 | Rottneros

Investering i formpressade fibertråg

 

Rottneros annonserar joint venture med Arctic Paper i Polen

Rottneros och Arctic Paper har beslutat att investera EUR 15m i en fabrik för formpressade fibertråg i Arctic Papers pappersbruk i Kostrzyn, Polen. Uppstart planeras till slutet av 2023 och tillverkningskapaciteten beräknas uppgå till ca 80 miljoner förpackningar. Vi värderar den beslutade investeringen till ca 0,20 kr per aktie i Rottneros, vilket vi även nu justerar motiverat värde med.

Utsikter om fortsatt stark massamarknad

Rottneros ser en fortsatt stark massamarknad, vilken till stor del blivit mer lokal i spåren av globala transportsvårigheter, med en stram marknad i Europa som följd. De höga massapriserna har gett ett mindre genomslag än vi räknat med, och i kombination med elpriser som påverkar produktionen samt högre kostnader sänker vi prognoserna för 2022. Våra längre prognoser är dock nära oförändrade.

Rimlig värdering

Vi höjer motiverat värde till 11,20-12,20 kr per aktie (11,00-12,00), men lämnar prognoserna oförändrade fram till och med 2024. Det som talar för aktien är den starka balansräkningen, samt indikationerna på att massapriserna sannolikt består på en hög nivå även framöver. Värderingen är på en rimlig nivå i det perspektivet, och vinstmultiplarna är låga, samtidigt som detta bör förväntas givet den höga cykliska risken i aktien.

2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3