Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla produktionstakten i år så ska även tre nya brunnar borras i tillägg till det fortsatta arbetet med att lyfta ythanteringskapaciteten. Nytt för kvartalet var dock det betydande genomslaget på kostnadssidan av gjorda uppgraderingar där OPEX per fat föll med 46% jämfört med för ett år sedan. Vi fortsätter räkna med en produktionsökning till 4200 boepd för 2019 och 6500 boepd 2020, men noterar att ökningen är kopplad till betydande osäkerhetsfaktorer. Trots att aktien mer än dubblats i år lämnar värderingen av EV/EBITDA på 5,6x ’19e, 3,5x ’20e utrymme för en fortsatt uppvärdering. Med ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi fortsatt en hög potential i kursen, till en medelhög risk.

Betydande minskning av OPEX per fat

Maha rapporterade ännu ett kvartal med rekordproduktion på 2669 boepd, som dock var känt från månadsrapporterna och i linje med vår ursprungliga förväntan på 2700 boepd. EBITDA på USD 7,7m blev dock något starkare än väntat då netback per fat låg fortsatt stabilt över USD 40, framförallt tack vare en markant sänkning av OPEX per fat på grund av ökad effektivitet efter uppgraderingen av ytanläggningarna. Kassaflödet från verksamheten var fortsatt starkt på USD 7,5m vilket närapå helt gick till bolagets investeringsprogram.

Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion

Maha fortsätter att investera tungt i att öka produktionskapaciteten på Tie och Tartaruga i Brasilien. Vad gäller befintliga brunnar så arbetar man med att sätta de två zonerna på GTE-3 på Tie i separat produktion. Därtill ska Attic, vars två zoner vid initiala test visat ett fritt flöde på nära 1700 boepd, också sättas i separat produktion. På Tartaruga visar horisontalhålet på 107D och renoveringen av 7TTG goda indikationer om betydande produktionslyft framöver. Därtill väntas tre nya brunnar borras i år. Vi behåller våra produktionsestimat för både 7TTG och Attic på nivåer som är något lägre än indikationerna från bolagets initiala tester, dels för att vi vill se mer av resultaten från brunnarna när arbetena är klara, dels för att de fortfarande finns flaskhalsar i offtake agreements, och dels för att oväntade produktionsstopp för underhåll m.m. tenderar att sänka den samlade produktionssiffran över tid. Sammantaget behåller vi våra produktionsförväntningar oförändrade på drygt 4200 boepd för 2019 och 6500 boepd 2020, men noterar att ökningen är kopplad till betydande osäkerhetsfaktorer. Med anledning av den markanta minskningen i OPEX/fat efter anläggningsuppgraderingarna och justerade oljeprisantaganden har vi dock höjt vår EBIT-prognos med 25% i år och 8% 2020.

Försämrad risk/reward för aktien men fortsatt hög potential

Efter att Mahas aktie gått fortsatt starkt, upp väl över 100% hittills i år, så har förhållandet mellan risk och avkastningspotential rimligen försämrats något. Men en fortsatt brant produktionsökning kommande år, och en hälsosam netback per fat på över USD 40, gör att värderingen av EV/EBITDA på 5,6x ’19e sjunker till 3,5x 2020e, vilket lämnar utrymme för en fortsatt uppvärdering. Med förväntan om ett positivt nyhetsflöde 2019 och potentiellt besked om ett större förvärv som potentiella triggers ser vi fortsatt en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner