Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | HANZA Holding

Lönsamheten väntas ta fart 2020

Hanza rapporterar ett solitt andra kvartal med fokus på förvärvet av RITTER. Nettoomsättningen uppgick till 515,5 mkr (431,2), vilket var drygt 3% under vår prognos. Justerar för engångsposter uppgick rörelsemarginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jul 2019 | HANZA Holding

Imponerande förvärv men svagt kvartal

Hanza rapporterar ett relativt svagt kvartal med en nettoomsättning 4% under vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av större negativ effekt än befarat från kundväxlingar, samtidigt som en avmattning noterades mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2019 | HANZA Holding

En solid rapport utan några större ö…

Hanza Holding redovisade ett kvartal överlag i linje mot våra förväntningar. Omsättningen landade på vår prognos 498 (439) mkr. Tillväxten, justerat för valuta, uppgick till 9,5% under kvartalet där förvärvet…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2019 | HANZA Holding

Väsentliga lönsamhetsförbättringar v…

Hanza redovisar ett solitt kvartal, överlag i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen uppgick till 433 mkr (358), vilket var knappt 2% under vår prognos på 441 mkr. Lönsamheten påverkades negativt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | HANZA Holding

På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2018 | HANZA Holding

Rekordkvartal med uppjusterade…

Hanza redovisar sitt starkaste kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 508 (367,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på drygt 8%. Lönsamheten fortsätter att öka där rörelsemarginalen uppgick till 4,3%…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | HANZA Holding

Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-30 Lönsamheten väntas ta fart 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Imponerande förvärv men svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 Jul 2019 | HANZA Holding

Imponerande förvärv men svagt kvartal

Hanza rapporterar ett relativt svagt kvartal med en nettoomsättning 4% under vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av större negativ effekt än befarat från kundväxlingar, samtidigt som en avmattning noterades mot slutet av kvartalet. Efter kvartalets slut förvärvade Hanza den tyska RITTER-koncernen för EUR 12m, motsvarande 4,1x EV/EBITDA, vilket bedöms som ett relativt billigt förvärv. Vi har en längre tid sett den tyska marknaden som högaktuell och intressant för Hanza, varpå vi välkomnar denna satsning, vilket därmed även är i linje med vår förväntansbild liksom Hanzas långsiktiga 2022 strategi om att vara en betydande tillverkningsstrateg i Europa. Vi fortsätter se en hög potential i aktien, till en medelhög risk och räknar med att segmentet Övriga Världen kommer driva marginalförbättringen framöver.

Kundväxlingar sänker resultatet

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 506,6 (508) mkr, vilket var drygt 4% under vår prognos på 528 mkr. Kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter på 8 mkr samt förvärvet av Toolfac Oy som bedöms ha bidragit med 21 mkr. Därmed minskade omsättningen organiskt med drygt 30 mkr y/y. Dock har kvartalet präglats av kundväxlingar där gamla icke-strategiska kunder fortsätter att fasas ut i Narva, varpå omsättningstillväxten blir missvisande, då nya kunder inledningsvis ger ett svagare bidrag. Vi liksom Hanzas ledning räknar dock med att produktionen från ett flertal nya kunder är uppe i full produktion från och med Q4’19. Under slutet av Q2 märktes en avmattning i efterfrågan. Hanza har normalt en visibilitet på drygt 6 månader in i framtiden. Avmattningen kom dock inte som någon större överraskning, utan är i linje med övriga sektorn som också har rapporterat om indikationer på en ökad avvaktan hos kund. Kvartalets resultat tyngdes av engångskostnader på 2,2 mkr, för förvärv, integration samt noteringskostnader. Justerat för dessa uppgår EBIT till 19,3 (21,7) mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 3,8% (4,3%).

Norden starkt, Övriga Världen svagt

Segmentet Norden fortsätter att uppvisa starka marginaler på 7,1% under kvartalet, trots integrationskostnaderna i Finland. Avvikelsen mot vår prognos förklaras istället av segmentet Övriga Världen som levererar en EBITA på 1,9 (4,4) mkr, motsvarande en marginal på 0,8% (1,8%). Även om vi tagit höjd för fortsatta kundväxlingar, var effekten något kraftigare än befarat. Efter kvartalets utgång har Hanza Holding förvärvat RITTER-koncernen som bedöms bidra till att höja marginalen på sikt. Läs mer om förvärvet under Investment case på sid 4.

Kvartalet sänker, förvärvet höjer

Vi räknar med att ett flertal av bolagets nya kontrakt med, exempelvis Getinge och ABB, är uppe i full produktion i Narva från och med Q4. Vi bedömer samtidigt att Ritter-förvärvet är med och bidrar från och med augusti. Därutöver räknar vi med viss valutamedvind även i H2. Samtidigt tar vi höjd för en viss inbromsning i konjunkturen samt något högre påverkan vad gäller kundväxlingar med utfasning av gamla icke-strategiska kunder. Vi ser även att kostnader av engångskaraktär påverkar H2’1.9 Sammantaget justerar vi upp försäljningen men ner vinsten per aktie baserat på utspädningen för att finansiera förvärvet. Vi räknar fortsatt med att segmentet Övriga världen ska driva en lönsamhetsförbättring, och vi fortsätter att se en hög potential för aktien, till en medelhög risk.

2019-05-20 En solid rapport utan några större överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Väsentliga lönsamhetsförbättringar väntas Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 På väg mot finlistan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Rekordkvartal med uppjusterade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Expansionsfasen har börjat Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
30 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner