Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Maha Energy

Robust indicators that the Tie wells are…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Maha Energy

Goda förutsättningar för att…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Maha Energy

Räknar med att volymerna kommer…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2022 | Maha Energy

Analyskommentar - Produktionsnivåerna f…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Maha Energy

Högre oljepriser höjer estimat och vä…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | Maha Energy

Det högre oljepriset driver vinsten och…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Nov 2021 | Maha Energy

Aktien fortsätter lagga…

  Bästa volymerna någonsin… Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-21 Robust indicators that the Tie wells are onstream Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyskommentar - Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna Visa Stäng
2022-05-25 Högre oljepriser höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 May 2022 | Maha Energy

Högre oljepriser höjer estimat och värde

 

Bästa volymerna någonsin…

Med 4 580 fat per dag var Mahas produktion den högsta någon – 27% högre än förra rekordet. Vi tror att vi kommer se ytterligare en acceleration av volymerna i H2 och vi bedömer det finns chans för att bolaget kommer att höja guidance (4 000 – 5 000 fat per dag). Vi väntar oss ~4 500 boepd 2022e och ~6 500 boepd 2023e.

…och oljepriserna verkar strukturellt högre

Enligt OPEC och EIA kommer efterfrågan på olja vara tillbaka på 2019 års nivåer i år. Samtidigt föll E&P capex med i storleksordningen en tredjedel y/y 2020 och har fallit med 57% från toppen 2014. Även capex per producerad fat olja är ned med en tredjedel. De låga investeringarna skapar en ansträngd balans på sikt. Som följd höjer vi våra långsiktiga oljeprognoser till USD 65/fat (USD 60).

Höjer estimaten 2022-2024 med c.20% per år och höjer motiverat värde på högre långsiktiga oljepriser

Med högre oljepriser och med obalansen mellan utbud och efterfrågan i marknaden som grund höjer vi vår oljeprisprognos till USD 90/fat för 2022e (USD 70/fat) och till USD 65/fat för 2023e och framåt (USD 60/fat). Som ett resultat höjer vi 2022-2024e EPS med ca. 20% i genomsnitt och vårt motiverat värde till 31-33 kr (24-25 kr).

 

2022-04-04 Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Produktionsökningar att vänta i spåren av ökande reserver Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Tillväxt att vänta med vinst i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Går stark genom krisen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3