Senaste analysen | 1 Jul 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Emission klar, vi å…

  Emission klar, vi återupptar bevakningen Bolagets företrädesemission har slutförts. Emissionen tecknades till 94,6 procent, där 60,5 procent tecknades med eller utan teckningsrätter och resterande 34,1 procent tecknades av garanter.…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Tar in pengar, vi…

  Tar in pengar, vi pausar Bolaget har tagit beslut om att genomföra en företrädesemission på upp till 61,8 mkr före transaktionskostnader. Emissionen är säkerställd upp till 93,8 procent via…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Spago Nanomedical

Rapporten andades optimism

  Inget överraskande i siffrorna Rörelsekostnaderna i Q1 2022 ökade till 11,1 mkr (7,4) jämfört med samma period i fjol, pådrivet av en högre aktivitet i bolagets två projekt. Projekten…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2022 | Spago Nanomedical

Positiv utveckling i projekten

  Finansierat in i Q4’22 Sedan Q2 2021 har vi sett en ökad aktivitet i bolagets båda projekt, vilket höll i sig under det fjärde kvartalet med rörelsekostnader som uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Spago Nanomedical

Viktigt år i antågande

  Odramatiska siffror Rörelsekostnader steg till 11,8 mkr (6,0) i Q3 2021, drivet av ökad aktivitet i projekten, framför allt Tumorad. Vi räknar med att trenden om högre kostnader håller…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2021 | Spago Nanomedical

Data närmar sig

  Kostnadsökning i Q2 Rörelsekostnaderna var upp i det andra kvartalet jämfört med Q1’21 och samma period i fjol. Det är Tumorad-projektet som drar ökade kostnader i takt med att…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2021 | Spago Nanomedical

Sommaren kan bli en förlösare

  Finansiellt starkt Viktigast i Q1 2021 var genomförandet av nyemissioner, riktad och företrädesemission, som netto gav ett tillskott på 64,3 mkr, vilket ger finansiering åtminstone en bra bit in…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-01 Analyskommentar - Emission klar, vi återupptar bevakningen Visa Stäng
2022-06-01 Analyskommentar - Tar in pengar, vi pausar Visa Stäng
2022-04-28 Rapporten andades optimism Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Positiv utveckling i projekten Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 Viktigt år i antågande Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Data närmar sig Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Sommaren kan bli en förlösare Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 Händelserikt år stundar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Feb 2021 | Spago Nanomedical

Händelserikt år stundar

Spagos rapport för Q4’20 var odramatisk och innehöll inga betydande överraskningar och därmed ändras heller inget i det grundläggande caset. Vi ser hög sannolikhet att bolaget kan visa positiva resultat för SpagoPix i fas 1 och kan nå ett partneravtal senare i år. Därtill ser vi begränsat med risk för förseningar i utvecklingen av Tumorad och förväntar oss start av fas 1 under H1 2022.

Odramatisk rapport

Rapporten för Q4 bjöd inte på några större överraskningar, men inte heller på tydligare besked om när
pågående fas 1-studie för SpagoPix kan komma i mål. Det är den rådande höga smittspridningen av covid-19
som håller tillbaka studien och därmed förståeligt att bolaget har svårt att ge tydliga besked. Med det sagt
kan avsaknaden av tydlighet kortsiktigt hålla tillbaka investerarintresset.

Fyller på kassan

Utfallet i Q4’20 var i linje med våra förväntningar. EBIT för Q4 hamnade på -4,7 mkr (-6,0) mot förväntade
-5,9 mkr, men avvikelsen är relaterat till aktiverade kostnader. Vid utgången av 2020 hade Spago en kassa på
28,4 mkr. För att säkerställa finansiering till mitten av 2022 genomförs en företrädesemission om 59 mkr.
Kapitalbehovet signalerar av vi legat något för lågt i vår prognos för innevarande år och 2022.

Nedjusterat motiverat värde

Inget i det grundläggande caset har ändrats. Vi ser hög sannolikhet för att bolaget kan visa positiva resultat
för SpagoPix i fas 1 och kan nå ett partneravtal senare i år. Därtill ser vi begränsat med risk för förseningar i
utvecklingen av Tumorad och förväntar oss start av fas 1 underH1 2022. Vi justerar dock ned vårt motiverade
värde till 13-14 kr (14-15) till följd av utspädningen från emissionen.

2020-11-27 Går från klarhet till klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Några ljuspunkter i höstmörkret Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Spago Nanomedical - Det ljusnar för Spago Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Positivt resultat för den första dosgruppen Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Rekryteringsaktiviteten ökar Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kliniska studien är igång Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Första studieresultaten från SpagoPix i Q4’19 Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Spago Nanomedical - Klartecken från Läkemedelsverket Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Sneglar på First North Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 SpagoPix startklar för kliniska studier Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Accelererar Tumorad Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Stärker kassan ytterligare Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Tidsplanen ligger fast för SpagoPix Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Prekliniska programmet fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Tar in nytt kapital – potentialen kvarstår Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Nya redskap i kampen mot cancer Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3