Senaste analysen | 27 May 2022 | Talkpool

Händelserik start på 2022

  Marknadsfaktorer belastar tillväxten i Q1 Talkpool redovisar försäljning för första kvartalet om EUR 6,1 m (EUR 5,7 m) motsvarande en tillväxt y/y om 8%. Talkpool kommenterar att IoT-försäljningen backade…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Talkpool

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q1-rapporten Talkpool redovisade omsättning om EUR 6,1 m (EUR 5,7 m) motsvarande en tillväxt om 8% y/y. IoT-försäljningen backade mer än vad bolaget räknat med i…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Mar 2022 | Talkpool

Avslutar 2021 med tillväxt

  Tillväxt i Q4 Omsättningen för Q4 uppgick till EUR 6,6 m (6,4 m) vilket var 2% över våra estimat om EUR 6,5 m. Intäkterna växte därmed 4% y/y. För…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2021 | Talkpool

Rapport för tredje kvartalet

  Turnaround fortsätter materialiseras Omsättning för Q3 var EUR 5,8 m (5,1 m) vilket innebär en tillväxt y/y om 14%. Vi ser flera aspekter som understryker bolagets omställning. Fokuset på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Sep 2021 | Talkpool

IoT-bolag på framfart

  Betydande aktör inom smarta byggnader Vi inleder bevakning av Talkpool, ett bolag som är verksamt inom planering, driftsättning och underhåll av telekomnätverk, samt produkter och tjänster inom IoT med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-27 Händelserik start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 May 2022 | Talkpool

Händelserik start på 2022

 

Marknadsfaktorer belastar tillväxten i Q1

Talkpool redovisar försäljning för första kvartalet om EUR 6,1 m (EUR 5,7 m) motsvarande en tillväxt y/y om 8%. Talkpool kommenterar att IoT-försäljningen backade under januari och februari till följd av projektförseningar. Orderbok och försäljning återhämtade sig under mars och april.

Högre kostnader i kvartalet

Bruttomarginalen stärktes något y/y till 22,8% (22,4%). Rörelsekostnaderna ökade något i kvartalet vilket medförde att EBITDA-marginalen var i linje med föregående år och uppgick till 1,0% (0,9%). Övriga datapunkter i kvartalsrapporten, som vi ser som attraktiva, inkluderar stark försäljning i Tyskland, god initial utveckling för Talkpool i USA, samt finansiella kostnader som minskade 25% y/y.

Estimatjusteringar

Vi gör mindre justeringar av estimaten, se sammanfattning i estimatsegmentet. Vi bedömer att IoT-marknaden återhämtar sig och driver bolagets tillväxt 2022. Vi adderar en DCF som understryker vår värdering av bolaget. Vi ser ett oförändrat motiverat värde om 17-19 kr per aktie.

2022-05-23 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-03-18 Avslutar 2021 med tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 Rapport för tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 IoT-bolag på framfart Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022