Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Hansa Biopharma

Snygg finansieringslösning

  Försäljning i linje med våra förväntningar Hansa presenterade under gårdagen sin rapport för det andra kvartalet. Försäljningen i kvartalet kom in på 26,4 mkr (4,5), varav 19,5 mkr (0,0)…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Hansa presenterade idag sin rapport för det andra kvartalet. Försäljningen i kvartalet kom in på 26,4 mkr (4,5), varav 19,5 mkr (0,0) representerade produktförsäljning av Idefirix i Europa. Under…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Första patient…

  Första patient rekryterad till PAES-studien Hansa meddelade idag att första patienten behandlats inom ramen för den europeiska PAES-studien (post-authorisation efficacy study) med Idefirix. Totalt kommer 50 vuxna högsensitiserade njurtransplantationspatienter med…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Idefirix rekommenderas…

  Idefirix rekommenderas av NICE Hansa meddelade under förra veckan att Idefirix har rekommenderats av NICE för behandling av högsensitiserade patienter som genomgår en njurtransplantation. NICE är ett rådgivande organ…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - AMR-studien…

  AMR-studien fullrekryterad Hansa meddelade under morgonen att den sista patienten har rekryterats till fas II-studien med imlifidase inom AMR (antikroppsmedierad avstötning) efter njurtransplantation. I studien har 20 patienter randomiserats…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Stark försäljning i kvartalet

  Q1-rapporten Hansa släppte igår sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna under perioden uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Rörelseresultatet kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Hansa släppte idag sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna i kvartalet uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Vi har inga publicerade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-20 Snygg finansieringslösning Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Första patient rekryterad till PAES-studien Visa Stäng
2022-06-20 Analyskommentar - Idefirix rekommenderas av NICE Visa Stäng
2022-05-23 Analyskommentar - AMR-studien fullrekryterad Visa Stäng
2022-04-22 Stark försäljning i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-04-19 Analyskommentar - Godkännande att starta fas III-studie inom anti-GBM Visa Stäng
2022-02-07 Händelserik period Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Feb 2022 | Hansa Biopharma

Händelserik period

 

Rapportkommentar Q4 2021

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 15,4 mkr (3,8), med ett rörelseresultat på -162,8 mkr (-106,2). För helåret 2021 var försäljningen 33,9 mkr (6,1) och rörelseresultatet -542 mkr (-422). Siffrorna var i linje med våra estimat, och vi tycker investerare fortsatt ska ha försiktiga förväntningar på försäljningen fram till 2023/2024.

Nedpressad aktie

Ett surt biotechsentiment globalt, samt för högt ställda förväntningar på försäljningen av Idefirix, anser vi vara bidragande orsaker till den senaste tidens nedgång i aktien. Vi bedömer att 2022 kommer att bjuda på nyhetsflöde i bolagets pipeline, vilket är det vi anser en långsiktig investerare i Hansa bör fokusera på.

Vår långsiktiga syn är intakt

På nuvarande nivåer ser vi en mycket attraktiv värdering i Hansa, men vi vill fortsatt understryka att vår vy är långsiktig och bygger på lyckade avancemang i bolagets pipeline (just nu upplever vi att lanseringen av Idefirix fått allt för mycket fokus). Denna vy har inte förändrats efter de senaste månadernas nedgång i aktien. Vårt motiverade värde uppgår till 240-250 (320-330) kronor per aktie.
2021-10-25 Ingen dramatik i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Den som väntar på något gott Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Q2 - lansering fortgår enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Många skott på mål Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3