Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 10 Feb 2020 | ZetaDisplay

Gynnsam produktmix stärker…

Omsättningen under kvartalet uppgick till 144,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om ca 10%. Siffran var i linje med våra förväntningar. ARR uppgick till 165,5 mkr vilket var ca 15%…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2019 | ZetaDisplay

Fokus skiftas nu mot den internationella…

ZetaDisplay rapporterar ett kvartal överlag i linje mot väntat. En god intäktsmix med högre andel återkommande intäkter bidrog positivt på bruttomarginalen som uppgick till 50,8% (vår prognos 50,2%). De återkommande…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | ZetaDisplay

Dags att skörda frukterna

ZetaDisplay lämnar en rapport utan några större överraskningar. Nettoomsättningen ökade med 7% till 97,4 (90,8) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. De repetitiva intäkterna uppgick till 32,5 (22,0)…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | ZetaDisplay

Se igenom hacket i de repetitiva intä…

ZetaDisplay redovisar en nettoomsättning på 93,3 (65,0) mkr för det första kvartalet, vilket var över vår prognos på 85 mkr. Avvikelsen förklaras av en högre hårdvaruförsäljning än väntat. Även om…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2019 | ZetaDisplay

Rekordkvartal och nya finansiella…

ZetaDisplay redovisar ett imponerade fjärde kvartal med en omsättning på 130,9 mkr (69,2), där framförallt de kontrakterade intäkterna (repetitiva intäkter) överraskade och landade på 32,3 mkr (18,9), mot vår prognos…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2018 | ZetaDisplay

Mjukvaruresan fortsätter

ZetaDisplay redovisar, som väntat, ett hårdvarutungt kvartal med en försäljning på SEKm 117,4 (43,2), nästan 4% över väntat. Den totala tillväxten uppgick till 172%, varav 58% organiskt. Bruttomarginalen dämpades tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Sep 2018 | ZetaDisplay

En mjukvaruresa marknaden har missat

Penser Access inleder bevakning av ZetaDisplay och ser ett motiverat värde per aktie på SEK 30. ZetaDisplay är idag en marknadsledande helhetsleverantör av digitalisering av butikskommunikation, med fokus på norra…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-02-10 Gynnsam produktmix stärker bruttomarginalen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Feb 2020 | ZetaDisplay

Gynnsam produktmix stärker bruttomarginalen

Omsättningen under kvartalet uppgick till 144,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om ca 10%. Siffran var i linje med våra förväntningar. ARR uppgick till 165,5 mkr vilket var ca 15% över våra förväntningar. Den högre andelen mjukvaruintäkter leder till en stark bruttomarginal om 52,3%. Rörelseresultatet uppgick till 12,8 mkr vilket var ca 4 mkr under våra estimat, avvikelsen går delvis att härleda till EO-poster om 1,6 mkr relaterade till förvärv. Vi justerar ned våra estimat för EBIT 2020 med ca 7% och EPS 12%. Anledningen till justeringarna är en högre kostnadsbas samt ökade finansiella kostnader. Vi ser ett motiverat värde på aktien on 29-31 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk. På dessa nivåer handlar aktien på en implicit WACC om 10%.

Gynnsam produktmix under kvartalet

Omsättningen under kvartalet uppgick till 144,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om ca 10%. Siffran var i linje med våra förväntningar. SaaS-intäkterna uppgick till 40 mkr. ARR uppgick till 165,5 mkr vilket var ca 15% över våra förväntningar. Den högre andelen mjukvaruintäkter leder till en stark bruttomarginal om 52,3%. Den starka bruttomarginalen går att härleda till att det förvärvade nederländska bolaget Gaudi har en högre andel mjukvaruintäkter än Zeta. EBIT uppgick till 12,8 mkr vilket var ca 4 mkr under våra estimat, 1,6 mkr av avvikelsen går att härleda till förvärvskostnader, resterande del till den pågående förstärkningen av bolagets administration. EPS uppgick till 0,07 kr. Denna post påverkades negativt med 3,8 mkr av omvärdering av interna skulder/fodringar i utländskvaluta.

Justering av kostnadsbasen

Vi lämnar våra estimat för intäkter oförändrade under prognosperioden. För 2020 justerar vi ned EBIT med ca 7% och EPS med 12%. Anledningen är de ökade kostnaderna relaterat till den nya organisation som styrelsen föreslår. Vidare höjer vi estimaten för våra finansiella kostnader något, detta relaterat till den nya obligationen. Vi bedömer att bruttomarginalen kommer att sjunka under 2020. Anledningen är att hårdvara kommer att levereras till IKEA under året.

Fortsatt intressant trots stark kursutveckling

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 29-31 kr på aktien. På dessa nivåer handlas aktien på en implicit WACC om ca 10% vilket vi anser vara en rimlig nivå för denna typ av bolag. På dessa nivåer värderas bolaget till PE 17x på våra 2020 estimat vilket motsvarar en rabatt med ca 20% mot vertikala mjukvarubolag. Vi anser att denna rabatt är rättfärdigad då Zeta inte kommer nå samma bruttomarginal och lönsamhet som dessa bolag. Den starka kursutvecklingen i bolaget gör att vi ändrar vår potential till medelhög och risk till låg.

2019-11-12 Fokus skiftas nu mot den internationella utrullningen Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Se igenom hacket i de repetitiva intäkterna Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Rekordkvartal och nya finansiella mjukvarumål Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Mjukvaruresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 En mjukvaruresa marknaden har missat Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
4 May 2020 | Årsstämma 2019
4 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årligutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner