Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Nov 2018 | Botnia Exploration Holding

Väntad gruvstart hösten 2019 rycker…

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn den 15 augusti, så meddelade Botnia nu i oktober resultaten från kärnborrprogrammet som bekräftade en väl definierad guldförande zon i…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

Tre betydande steg framåt på kort tid

Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Minskad risk och osäkerhet efter studie…

Även om genomförbarhetsstudien beräknar de tre första årens nettokassaflöde till SEKm 117, vilket är SEKm 50 lägre än i vår prognos innan studien publicerades, så har risken och det spekulativa…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Gynnsam utveckling av substansen

Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2018 | Botnia Exploration Holding

Närtida triggers föregår gruvintä…

Förlusten för helåret 2017 på SEK -13 blev större än de SEKm -7 vi räknat med på grund av en oväntad kostnad på SEKm 6,4 för utrangering/återkallade undersökningstillstånd i Q4’17.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2017 | Botnia Exploration Holding

Guldäventyr i horisonten

Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-18 Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Tre betydande steg framåt på kort tid Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Minskad risk och osäkerhet efter studie Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Gynnsam utveckling av substansen Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Närtida triggers föregår gruvintäkter två år bort Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-13 Guldäventyr i horisonten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Dec 2017 | Botnia Exploration Holding

Guldäventyr i horisonten

Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi med kassaflödespositiv produktion från Fäbodtjärn under 2019. Sammantaget ser vi potential för ett fritt kassaflöde på totalt SEKm 54 under 2018-2020. En kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar och kassan på totalt SEKm 148 ger ett implicit värde på antagna tillgångar och framtida prospekteringsupptäcker på SEKm 139, samtidigt som en värderingsjämförelse med närmaste kollegan visar en omvärderingspotential på 2-2,5x på några års sikt. För en långsiktig investerare ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.

Indikerade och antagna guldtillgångar på 2,2 miljoner ton

Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag vars huvudsakliga tillgångar är två bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn och Vargbäcken plus ett antal undersökningstillstånd i Vindelgranseleområdet i Västerbottens län. Fäbodtjärn har indikerade och antagna guldtillgångar på 111 000 respektive 85 000 ton med en guldhalt på 8,5 respektive 5,9 g/t. Vargbäcken har indikerade och antagna guldtillgångar på 1 370 000 respektive 650 000 ton med en guldhalt på 1,4 respektive 1,7 g/t. Efter en företrädes- plus en mindre konvertibelemission under Q2 så bedömer vi att nettokassan på SEKm 30 ska räcka tills bolaget når positivt kassaflöde förutsatt att gruvbrytning påbörjas under 2019.

Två viktiga triggers de kommande 12-18 månaderna

Botnia står nu inför att lämna in miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn och Vargbäcken, förhoppningsvis före första kvartalets utgång, vilken beräknas ta minst ett år för godkännande. Som en del i arbetet att finna det bästa alternativet för anrikning så har bolaget nyligen avslutat tester med utvinning av guld hos Boliden Rönnskär, vilket skulle reducera anrikningskostnaderna betydligt. Testerna visade snitthalter på 7,4 g/t. Botnia för även diskussioner med anrikningsverk i området, som Boliden, Dragon Mining och Björkdalsgruvan, och även andra smältverk. Om och när bolaget når en lösning för anrikningen så kan det bli en viktig trigger för aktien. Med godkänt miljötillstånd första halvåret 2019 så räknar vi med att bolaget påbörjar brytning av Fäbodtjärn under 2019, och Vargbäcken tidigast 5 år därefter. Med årlig produktion på ca 50 000 ton från Fäbodtjärn så räknar vi med ett rörelseresultat på SEKm 16 och 55 för åren 2019 respektive 2020.

Medelhög potential till hög risk – från 2019 och framåt

En kassaflödesvärdering av de indikerade tillgångarna plus kassan och det diskonterade restvärdet av ett leaseat anrikningsverk visar på ett substansvärde på SEKm 148. Jämfört med börsvärdet på SEKm 287 så ger det ett implicit värde på antagna tillgångar och framtida prospekteringsupptäcker på SEKm 139. Bolagets totala tillgångar på 2,2 miljoner ton och en stor outforskad framtida potential ger stöd åt det. Dessutom visar en värderingsjämförelse med Lovisagruvan på en omvärderingspotential på 2-2,5x. För Botnias del ligger det dock flera år fram i tiden innan man kan realisera potentialen, där vi ser risk för både förseningar av tillstånd, utmaningar med anrikningen och inte minst prospekteringsrisker på djupet i Fäbodtjärn, vilket betyder att det kommer krävas ett särdeles stort tålamod av aktieägarna. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk.

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner