Datum Rubrik Alternativ
2023-11-09 Kassan påfylld Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Analyskommentar - Preliminära data från "booster-studie" Visa Stäng
2023-10-12 Genomför företrädesemission Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-08-16 Analyskommentar - Data publicerade i vetenskaplig tidskrift Visa Stäng
2023-06-29 Klirr i kassan Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Analyskommentar - Genomför företrädesemission Visa Stäng
2023-05-11 Storm i ett vattenglas Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Affär i diabetesområdet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Väl positionerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Full fokus på rekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Grönt ljus i USA Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Nov 2022 | Diamyd Medical

Grönt ljus i USA

 

FDA-stoppet hävt i USA

Diamyd meddelade under lördagen att FDA har hävt det så kallade ”partial clinical hold” för diabetesvaccinet Diamyd. Bolaget arbetar nu på för att så fort som möjligt kunna inkludera amerikanska kliniker i den pågående fas III-studien DIGANODE-3.

DIAGNODE-3

Fas III-studien DIAGNODE-3 utvärderar som bekant effekten av diabetesvaccinet Diamyd i patienter som nyligen diagnosticerats med typ 1-diabetes. Totalt kommer cirka 330 patienter att inkluderas i studien, som sedan tidigare rekryterar patienter i Europa.

 

Nytt motiverat värde

Efter det goda beskedet bedömer vi att det kan finnas möjlighet att inkludera tillräckligt många amerikanska patienter i den pågående fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd för att erhålla ett godkännande även i USA baserat på denna. Vi flyttar fram tidslinjen för en potentiell USA-lansering till 2027 och gör andra mindre justeringar. Vårt nya motiverade värde är 25–27 kronor per aktie (19–20).

 

2022-10-07 Rapportkommentar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-06-23 DIAGNODE-3 har startat Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Första patient inkluderad Visa Stäng
2022-03-31 Fas III-studien är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-02-07 Fas III-studie redo att initieras Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 En rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Start av DIAGNODE-3 dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 I väntan på större klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 FDA vill se mer data Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Första delen av fas III-studien finansierad Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Strategin ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Diamyd - Siktet inställt att genomföra en fas III-studie Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 DIAGNODE-2 i linje med tidigare data Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 DIAGNODE-2 inne på upploppet Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Nov 2023 | Årsstämma 2023
1 Dec 2023 | Årligutdelning
24 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024