Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 9 May 2019 | Arise

Tydliggör värdering av värdeskapandet…

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Skaftåsen bedöms nu bli närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-09 Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering i totalintäkten för vindkraftsproduktion. Därför ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 200 MW osålda projekt man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lyft i lönsamhet 2019-2020. Aktien handlas nu på P/E 9,8x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,49x. Därför ser vi 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien. Men även som vårens konvertibelemission på SEKm 245 tog den värsta udden av risken i skuldsättningen så innebär nettoskulden på 7,8x EBITDA samtidigt en hög risk.

Tredje vinstkvartalet på nästan tre år

Omsättningen i fjärde kvartalet kom in 7% svagare än väntat medan rörelseresultatet blev 14% bättre än väntat. Totalt sett minskade intäkterna med 80% jämfört med samma kvartal 2017, vilket förklaras av försäljningen av Bohult som blåste upp resultaträkningen i Q4’17 med SEKm 190. Projektutveckling och förvaltning visade intäkter på SEKm 18 i kvartalet och ett rörelseresultat på SEKm 9, medan vindkraftsdriften genererade intäkter på SEKm 44 med ett rörelseresultat på SEKm 10. Med finansiella kostnader på totalt SEKm 18 i kvartalet blev det bolagets tredje vinstkvartal, med SEKm 5, på nästan 3 år.

Två mellanstora och två stora projekt i pipeline

Medan vindkraftsproduktionen, som svarade för cirka hälften av intäkterna 2017, är väl genomlyst med månatliga produktionssiffror och bra tillgång till data för rimliga antaganden, så är vindkraftsutvecklingen desto mer svåranalyserad, särskilt med avseende på hur olika projekt vinstavräknas och hur det påverkar bolagets resultaträkning enskilda kvartal. Vi fortsätter att räkna med ett genomsnittligt resultatbidrag från projektutvecklingen på SEKm 1 per MW. Operationellt så ligger fokus på uppförandena av Solberg (75 MW) och Svartnäs (115 MW), där Solberg beräknas stå klar i Q1 2018 och Svartnäs i Q1 2019. Men sett ur ett aktieperspektiv ligger fokus istället på försäljningen av Bröcklingeberget (45 MW) och Enviksberget (35 MW) och inte minst ett positivt besked om nätanslutning av Skaftåsen på 150 MW, som vid sidan av det pågående uppförandet av Svartnäs på 115 MW, är de tre projekt som kommer att vara avgörande för intäkterna de kommande 2-3 åren. Vi har endast gjort mindre estimatjusteringar av vår prognos för omsättningen de kommande åren, och justerat upp vårt estimat för EBIT med 6% för 2018 efter rapporten.

Goda förutsättningar för betydande lyft i lönsamhet

Med den islossning av utländskt investerarintresse och stabilisering i totalintäkten som verkar gynna projektförsäljningsmarknaden just nu så ser vi goda förutsättningar för att bolaget ska kunna sälja de tre närmaste projekten i pipeline inom de närmsta 18 månaderna. Lyckas det så ser vi goda chanser till ett betydande lyft i lönsamhet 2019-2020. Efter höstens nedskrivningar av vindkrafttillgångar på SEKm 152, vårens konvertibelemission, som tog udden av risken med bolagets höga skuldsättning på nettoskuld/EBITDA 7,8x, och en attraktiv värdering på P/E 9,8x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,49x så ser vi över 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt. Det innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner