Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Högre kostnader på…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen

 

Q3 i korthet

Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser, vilket drabbar bolagets inköpspriser. Av denna anledning är bruttomarginalen ned från föregående år, 36,3% jämfört med 38,8% föregående år. EBITDA för perioden uppgick till 5,7 mkr (5,3), vilket innebär en EBITDA-marginal om 8,7% (9,3%). Marginalkontraktionen beror på den lägre bruttomarginalen.

Potenitell vändning i sikte

Clemondo har under året påverkats negativt av flera olika omvärldsfaktorer, vilket syns i marginalkontraktionen. Under Q3 uppvisar Clemondo en stigande bruttomarginal jämfört med kvartalet innan, 36,3% (32,7%). Det som har drabbat marginalerna är främst höga vete- och energipriser samt den svaga kronan. Vi ser nu att vetepriserna kommit ned från vårens toppnivåer samtidigt som energipriserna i Europa har sjunkit och regeringen beslutar om energistöd till de företag som behöver. Om dessa faktorer börjar stabiliseras har vi en framtida marginalexpansion att vänta.

 

Prognosförändringar

Rapporten var så bra som vi hade förväntat oss. Vi genomför därför endast mycket små prognosjusteringar, vilka inte påverkar vårt motiverade värde. Rapporten förändrar således inte vår syn på bolaget och vi behåller vårt motiverade värde om 1,45 – 1,55 kr per aktie.

 

2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023