Datum Titel Alternativ
2024-05-24 Mjuk inledning av året, men vi ser förbättringar under året Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-02 Analyskommentar - Svaga marknadssignaler under Q1, men inledningen av Q2 är stark Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-05 Analyskommentar - Dubbelavtal, ett inom industri- och ett inom fordonssegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-26 Analyskommentar - Bilias förvärv av Olofsson Bil kan öka Clemondos volymer Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Står väl rustade för att fokusera på tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Analyskommentar - Växer med DMedical till Norge Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Analyskommentar - Växer med Ahlsell till Finland Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-05 Analyskommentar - Förlänger avtalet med Bilia Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Svag omsättning, men hög marginal Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen

 

Q3 i korthet

Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser, vilket drabbar bolagets inköpspriser. Av denna anledning är bruttomarginalen ned från föregående år, 36,3% jämfört med 38,8% föregående år. EBITDA för perioden uppgick till 5,7 mkr (5,3), vilket innebär en EBITDA-marginal om 8,7% (9,3%). Marginalkontraktionen beror på den lägre bruttomarginalen.

Potenitell vändning i sikte

Clemondo har under året påverkats negativt av flera olika omvärldsfaktorer, vilket syns i marginalkontraktionen. Under Q3 uppvisar Clemondo en stigande bruttomarginal jämfört med kvartalet innan, 36,3% (32,7%). Det som har drabbat marginalerna är främst höga vete- och energipriser samt den svaga kronan. Vi ser nu att vetepriserna kommit ned från vårens toppnivåer samtidigt som energipriserna i Europa har sjunkit och regeringen beslutar om energistöd till de företag som behöver. Om dessa faktorer börjar stabiliseras har vi en framtida marginalexpansion att vänta.

 

Prognosförändringar

Rapporten var så bra som vi hade förväntat oss. Vi genomför därför endast mycket små prognosjusteringar, vilka inte påverkar vårt motiverade värde. Rapporten förändrar således inte vår syn på bolaget och vi behåller vårt motiverade värde om 1,45 – 1,55 kr per aktie.

 

2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024