Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Bra position in i 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Analyskommentar - SenzaGen med på Deloittes ranking Visa Stäng
2023-10-25 Analyskommentar - Försäljningssiffror för Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-28 Analyskommentar - Får ny order Visa Stäng
2023-08-25 På väg mot kassaflödesneutralitet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 Analyskommentar - Initial rapportkommentar Visa Stäng
2023-07-07 Analyskommentar - Utökar marknadsnärvaro Visa Stäng
2023-05-04 Giftfri tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 May 2023 | SenzaGen

Giftfri tillväxt

 

Starkt produkterbjudande

SenzaGen erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster baserade på den senaste tekniken inom toxikologi. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella djurbaserade metoder. Bolaget har visat stark försäljningsökning både organiskt och förvärvsdriven de senaste två åren.

Snabbväxande marknad

Marknaden för in vitro-toxikologi förväntas växa med 10–12% årligen de kommande fem åren. Den starka tillväxten drivs utav flera faktorer som krav på kostnadseffektivitet, behov av bättre testresultat, förbud mot djurförsök samt ökat samhällsengagemang för produktion med minimal påverkan på djur och miljö.

 

Motiverat värde 15 kr per aktie

Givet den starka förväntade försäljningsökningen med hälsosamma bruttomarginaler samt aviserad kostnadsdisciplin estimerar vi att bolag ska kunna nå kassaflödespositiv sits mot slutet av 2023. Vi räknar således med att bolaget inte behöver genomföra en kapitalmarknadstransaktion för att nå lönsamhet. SenzaGens likvida medel uppgick till 40 mkr vid årsskiftet. Vi värderar SenzaGen med sedvanlig DCF-värdering. Sammantaget genereras ett motiverat värde om 15 kr per aktie, vilket därmed motiverar ett värde i spannet 15–16 kr per aktie.

 

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2