Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | Arc Aroma Pure

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2018 | Arc Aroma Pure

En överraskande stark försäljning

Arc Aromas första kvartal bjöd inte på några större överraskningar, utan kom i linje med våra förväntningar. Sedan den senaste rapporten har försäljningen tagit fart där Arc Aroma nu har…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2018 | Arc Aroma Pure

Ett intressant kommande halvår

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8), för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret. Bolaget överraskade något med lägre kostnader som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2018 | Arc Aroma Pure

Från nyckelreferenser mot skarpa avslut…

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Mar 2018 | Arc Aroma Pure

Från nyckelreferenser mot skarpa avslut

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på SEKm -5,1 (-4,2), vilket bidrog till att de totala rörelsekostnaderna landade på SEKm -9,2 (-7,2). Man ska dock inte lägga alltför stor vikt kring intäkterna samt kostnaderna i enskilda kvartal utan fokus bör istället läggas på testresultat samt hur försäljningsarbetet fortgår. Under kvartalet har goda testresultat erhållits från Italien där nu oliveCEPT är redo för kommersialisering. Även inom bioCEPT och dynaCEPT fortlöper försäljningsarbetet på väl. Arc kliver in i en period där fokus läggs på faktiska beställningar och skarpa avslut, istället för som tidigare att sätta nyckelreferenser. Bolagets kassa bör räcka något kvartal till varpå försäljning i närtid blir avgörande för att slippa kapitalanskaffning. Vi kvarstår vid bedömningen att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Högre kostnader men fokus på försäljningsarbetet

Intäkterna för bolagets tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret uppgick till SEKm 4,8 (3,4) varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Den fakturerade omsättningen uppgick till SEKm 0,2 (0,2). Kostnaderna ökade något mer än vi hade räknat med där kostnadsposten råvaror och förnödenheter uppgick till SEKm 5,1 (-4,2). De totala rörelsekostnaderna uppgick till SEKm -9,2 (-7,2) där vi väntade oss dryga SEKm -7. Man ska dock inte lägga alltför stor vikt kring intäkterna samt kostnaderna i enskilda kvartal utan fokus bör istället läggas på testresultat samt hur försäljningsarbetet fortgår.

Goda testresultat öppnar upp för kommersialisering

Under kvartalet har Arc fortsatt fokusera på försäljningsarbetet och nyckelreferenser. Bolaget har levererat en testanläggning av optiCEPT till Tyskland tillsammans med Optifreeze. Utöver detta har Arc startat upp en linje av bioCEPT till OX2 i Helsingborg. För oliveCEPT systemen som levererades till Italien under det andra kvartalet har bolaget erhållet goda testresultat. Testerna har påvisat en återbetalningstid på investeringen på 2-3 år åt kund samt en ökad olivoljeutvinning på 6-10%. I och med dessa testresultat är nu oliveCEPT i kommersialiseringsfas där Arc Aroma räknar med att ha en integrerad produkt i partners existerande produktlinje under 2018. Inom oliveCEPT letar Arc aktivt efter återförsäljare i ett flertal marknader globalt. Inom bioCEPT fortlöper försäljningsarbetet mot ett flertal marknader runt om i världen. För att stärka bolagets finansiella ställning har Arc Aroma under kvartalet genomfört en riktad kvittningsemission till Recall Capital Nordic för att kvitta lån på SEKm 17,5. Emissionen gjordes till en liten premie på SEK 60 per aktie. Bolagets kassa bör räcka något kvartal till varpå kapitalanskaffning kan vara att vänta om inga system säljs inom närtid. Under kvartalet har även bolagets anställda och styrelse tecknat fullt i optionsprogrammet där teckningskursen är satt till SEK 130 med ett utnyttjande mellan 1 mars 2020 och 31 maj 2020. Vid full teckning motsvarar det en utspädningseffekt på 1,9%.

Tiden rinner iväg – justerar ned estimaten

Då bolaget inte har sålt några ytterligare system och det brutna räkenskapsåret börjar lida mot sitt slut (30 april) bedömer vi det som svårt att uppnå bolagets utsatta, samt vår prognos, kring 10 system sålda. Därmed justerar vi ned våra estimat framöver och räknar istället med att försäljningen börjar ta fart under sommaren 2018. Vi kvarstår dock vid bedömningen att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 2 1 23 71 105
EBIT (mkr) 8 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 8 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 1 3
EV/Försäljning (x) 252 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 40 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 47 31 51 10 5
P/E (x) 355 15 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 4
Kurs vid analys 27 Enterprise Value (SEKm) 262
Högsta/Lägsta (12M) 64,0/27,8 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 9 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 258

Estimat och värdering (SEK)

2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 1 23 71 105
EBITDA (mkr) 13 5 27 49
EBIT (mkr) 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 0 1 3
EK/Aktie (kr) 6 6 8 11
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 2 103
EBIT marginal (%) 1 22 37 46
ROE (%) -24 1 24 36
ROCE (%) 28 8 37 64
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 31 51 10 5
P/E, justerad (x) 355 15 7
P/EK (x) 6 4 3 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner