Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | Insplorion

Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT,…

En svag försäljning inom instrumentaffären var enligt våra estimat. Vi justerar dock ner våra estimat för anslagsintäkter med SEKm -0,5 för FY’19e och FY’20e vardera. Detta för att justera för…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2018 | Insplorion

Från forskning mot massmarknader

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-16 Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Från forskning mot massmarknader Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 Nov 2018 | Insplorion

Från forskning mot massmarknader

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt nytta med tillhörande kommersialiseringsmöjligheter inom två vidare områden i) litium-jon-baserade batterier för nischapplikationer, elbilar och lagringsstationer, samt ii) luftkvalitetsensorer. Bolaget är i uppstart eller har i närtid tecknat avtal om betydande fältprojekt och nya samarbeten, varpå en tydlig väg till potentiell försäljning med första intäkter 2020 går att identifiera.
Vi räknar på ett framgångsrikt scenario där Insplorion uppnår genombrott inom både olika batterierapplikationer och sensorer för luftkvalitetsmätning och finner ett NPV om SEKm 2033, att jämföra med dagens Enterprise Value om ca SEKm 140. Vi konstaterar vidare att marknaden värderar Insplorion till en genomsnittlig sannolikhet om ca 10% för genombrott av dessa slag, något vi finner lågt, samtidigt som risken för uteblivna genombrott måste beaktas. Sammantaget ser vi en hög potential till en hög risk i aktien.

Sensorer med effektiviseringsnytta i massmarknader

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). En teknik som bygger på små sensorer som mäter förändring i material på molekylär nivå. Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiell nytta inom två vidare applikationer i) som en länk mellan battericeller och batteriets styrsystem för optimerat batteriutnyttjande. Här inom ryms eventuella kommersialiseringsmöjligheter inom litium-jon-baserade batterier för nischapplikationer, elbilar och lagringsstationer, samt ii) luftkvalitetsensorer, inklusive miniatyrisering av dessa, för bland annat övervakning i städer samt personligt bruk. Insplorion har därmed i instrumentverksamheten idag en existerande omsättning som bidrar positivt till kassaflöden, samtidigt som enorma vidare kommersialiseringsmöjligheter underlättas av strukturtrender så som ökad eldrift i transportsektorn och medvetande om utsläpps påverkan på hälsan.

Fältprojekt och samarbeten med värdefulla partners

Insplorion är i uppstart eller har i närtid tecknat avtal om betydande fältprojekt och nya samarbeten. Inom batterier innefattar detta ACES-projektet tillsammans med bl.a. ABB Power Grids och Vänernenergi, samt ett industriellt samarbete med LittelFuse (utveckling av masstillverkningsprocess) som kompletterar det sedan tidigare etablerade med AGM (utvecklingsarbete, tillverkning små serier). Inom luftkvalitetssensorer, exempelvis projektet LoV-IoT med partners som IVL och Göteborgs stad. Både ACES och LoV-IoT förväntas under 2019 ge första distribuerbara resultat med förhoppning om ytterligare bevis för praktisk applicerbarhet. Givet detta, finns det möjlighet till första industriella samarbeten som kan leda till ordrar under 2019, med första intäkter under 2020.

Hög potential men behöver bevisa sig kommersiellt

Vi räknar på ett framgångsrikt scenario där Insplorion uppnår genombrott inom både olika batterierapplikationer och sensorer för luftkvalitetsmätning och finner ett NPV om SEKm 2033, att jämföra med dagens Enterprise Value om ca SEKm 140. Vi konstaterar vidare att marknaden värderar Insplorion till en genomsnittlig sannolikhet om ca 10% för genombrott av dessa slag, något vi finner lågt, samtidigt som risken för uteblivna genombrott måste beaktas. Sammantaget ser vi en hög potential till en hög risk i aktien.

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner