Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 27 Apr 2020 | Addvise

Rätt positionerad för utdraget tryck p…

Som bolaget flaggat för tidigare vittnar rapporten för Q1’20 om en kraftigt ökad efterfrågan i spåren av Covid-19 men utmaningar med att leverera på grund av störningar i produktionskedjan. Trots…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2020 | Addvise

Gynnsam position med blandad kortsiktig…

Addvises orderingång i Q1’20 uppgick till 137 mkr vilket motsvarar en organisk ökning på 37%. Det är delvis hänförligt till att Addvise levererar provtagningsutrustning för Covid-19. På grund av bla…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2020 | Addvise

Starkt kassaflöde ger stöd åt första…

Omsättningen i Q4’19 på 101,7 mkr kom in exakt i linje med vårt estimat och motsvarade en tillväxt på 39%. Organiskt växte orderingången starkt organiskt med 22%. Justerat för nedskrivningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2019 | Addvise

Stabilt steg framåt mot EBITDA-målet

Addvise är ett förvärvsdrivet medtechföretag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolaget består av nio decentraliserat styrda dotterbolag, uppdelade på affärsområdena Sjukvård och Lab. Trots en kombination…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Sep 2019 | Addvise

Förvärvsdriven medtech står inför…

Addvise är ett förvärvsdrivet medtechföretag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolaget består av nio decentraliserat styrda dotterbolag, uppdelade på affärsområdena Sjukvård och Lab. Trots god tillväxt,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-04-27 Rätt positionerad för utdraget tryck på vården Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Gynnsam position med blandad kortsiktig påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Starkt kassaflöde ger stöd åt första utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Stabilt steg framåt mot EBITDA-målet Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-10 Förvärvsdriven medtech står inför islossning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Sep 2019 | Addvise

Förvärvsdriven medtech står inför islossning

Addvise är ett förvärvsdrivet medtechföretag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolaget består av nio decentraliserat styrda dotterbolag, uppdelade på affärsområdena Sjukvård och Lab. Trots god tillväxt, som i stor utsträckning varit förvärvsdriven, har bolaget haft svårt att omsätta försäljningslyften till vinster. Det beror på framförallt två saker. Dels vissa operationella utmaningar inom Lab, där vi ser ett visst hopp om ljusning inom vår prognosperiod. Dels på bolagets höga finansieringskostnader. En potentiell partiell refinansiering av bolagets obligation dock skulle kunna lyfta vår prognos för nettovinsten 2021e med över 30%. Trots en kombination av defensiva kvaliteter och tillväxt handlas Addvise till en ca 30% rabatt jämfört med jämförelsegruppens multiplar (EV/EBITDA), vilket kan förklaras av en lägre lönsamhet. Men i takt med att bolaget rör sig mot vårt förväntade utfall 2021e ser vi potential för värderingen att växa mot jämförelsebolagens nivå. I kombination med en DCF-värdering ser vi ett motiverat värde på 1,00 kr på 12-18 månaders sikt, vilket motsvarar en medelhög potential. Viktiga faktorer som tillgången till refinansiering och en svag historik gör dock att vi ser en medelhög risk.

Förvärvsdriven medtech står inför islossning

Vi initierar nu bevakning av Addvise som är ett förvärvsdrivet medtechföretag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolaget består av nio decentraliserat styrda dotterbolag, uppdelade på affärsområdena Sjukvård och Lab. Lab erbjuder ett komplett sortiment av laboratorieinredning, skyddsventilation, renrum och klimatrum medan Sjukvård utvecklar och säljer utrustning, undersökningsstolar och operationsbord till enheter inom akut-, intensiv- och ambulanssjukvården globalt. Båda dessa områden gynnas av starka strukturella underliggande makrotrender såsom en åldrande befolkning och ökat behov av effektivisering, båda har också tydligt defensiva kvaliteter. Addvise tog sin nuvarande form 2010 när dåvarande styrelseordförande och storägare Rikard Akhtarzand övertog VD-rollen och fastlade bolagets plan och strategi för förvärvsdriven tillväxt.

Potentiell islossning för vinsterna inom vår prognoshorisont

Historiskt har bolaget haft god tillväxt, till stor del driven av förvärv, men svårigheter att omsätta försäljningslyften till vinster. På senare år förklaras det framförallt av a) operationella utmaningar inom Lab, där man nu vidtagit åtgärder som väntas ge genomslag under året, och b) bolagets höga finansieringskostnader. Vi räknar med att annonserade förvärv och en i övrigt organisk tillväxt ska lyfta omsättningen med en CAGR på 14% mellan 2018-2021e. Därtill räknar vi med en ökning av EBITDA-marginalen inom Lab till 5% och fortsatt stabil lönsamhet för Sjukvård. Sammantaget innebär det en ökning av EBITDA från 16,5 mkr 2018 till 38 mkr 2021e. Vi ser även potential för en sänkning av bolagets finansieringskostnader genom en partiell refinansiering av bolagets obligation vilket skulle kunna lyfta vår prognos för nettoresultatet 2021e med 30%.

Motiverat värde 1,00 kr – Medelhög potential, medelhög risk

Aktien handlas nu till en 30% rabatt jämfört med jämförelsegruppens multiplar. Det kan motiveras med en lägre lönsamhet som dock motverkas något av att cirka en tredjedel av omsättningen utgörs av återkommande intäkter (långa landstingsavtal vilket jämförelsegruppen saknar). Vi ser potential för att bolagets värderingsmultiplar stiger mot jämförelsegruppens nivå i takt med att bolaget rör sig mot vårt förväntade utfall 2021e. Sammantaget med en DCF-värdering ser vi ett motiverat värde på 1,00 kr på 12-18 månaders sikt, vilket motsvarar en medelhög potential. Höga finansieringskostnader och en svag historik gör dock att vi ser en viss risk för förseningar och motgångar, och därmed en medelhög risk.

Kommande händelser

20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
24 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Apr 2020 | Årligutdelning
24 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner