Senaste analysen | 9 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Återhämtning av resultatet kommande…

  Säkerhetsmedvetenheten har accentuerats Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarande halva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i å…

  Förvärvet av Corepart stängt och de ligger nu i årstakt på 450 mkr i omsättning Nordic LEVEL Group har nu stängt förvärvet av Corepart, vilket adderar 66 mkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Nordic LEVEL Group

Förvärvet av LEVEL transformativt

  Planerar att tredubbla omsättningen till 2025 Confidence International, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen till 1 mdkr till 2026 och att nå en…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Nov 2021 | Nordic LEVEL Group

Förvärvet av LEVEL transformativt

 

Planerar att tredubbla omsättningen till 2025

Confidence International, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen till 1 mdkr till 2026 och att nå en EBIT-marginal på 10% över tid. Tillväxten ska ske genom en blandning av organisk tillväxt och förvärv – vi räknar med 300–400 mkr i förvärvad tillväxt. Skulle de nå målen motsvarar detta en omsättnings-CAGR på över 20% (från pro-forma 2020).

Förvärvet av LEVEL var en milstolpe för bolaget

Confidence förvärvade Nordic LEVEL Services Group i maj 2021 och ökade omsättningen från 100 till 300 mkr i ett slag samtidigt som man breddade erbjudandet dramatiskt. De är nu helhetsleverantör av säkerhetstjänster, vilket är en konkurrensfördel i en marknad där efterfrågan för privata lösningar på säkerhetstjänster ökar samtidigt som kunderna i allt högre grad vill köpa mer från samma leverantör.

Potential för tredubbling av kursen om de levererar

Med 10% organisk tillväxt per år i snitt och utan hänsyn taget till förvärv ser vi en uppsida till 3,5–3,7 kr. I detta scenario ser vi en marginal på 9% för segmenten och 6% för koncernen. Med 375 mkr i förvärv, med en tyngpunkt i början av femårsperioden, räknar vi med att koncernen når 8% EBITDA-marginal 2026. I detta scenario ser vi uppsida till 7,5 kr.

Kommande händelser

6 Jul 2022 | Extrastämma 2022
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022