Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Analyskommentar Tempest växte omsättningen med 22% i Q4. Bevakning växte med 14%, Särskilda Tjänster (bl.a. personskydd) dubblades medan Övriga (bl.a. larmcentralen) sjönk med 18%. Expansionen av Särskilda Tjänster i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Accelererande tillväxt Q3 såg 24% omsättningstillväxt då återhämtningen efter pandemin fortsatte. Bevakning, vilket är det största affärsområdet, växte bara med 5% men nykundsförsäljningen under kvartalet var god och då…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter

 

Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar

Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt högre kostnader vilket pressar resultatet och EBITDA-marginalen föll från strax under 5% i Q3 till strax under noll i Q4. Tempest kommer framöver fokusera på att förbättra matchningen mellan intäkter och kostnader.

Nyckeln framöver är USA – förvärvet av DSS kritiskt

Tempest etablerade Särskilda Tjänster i USA i maj 2021. Förvärvet av Dynamic Security Solutions (DSS) är viktigt för att nå kritisk massa och snabba på tillväxten i regionen. Vi estimerar en omsättning på 250 mkr med 17% EBITDA-marginal 2025e vilket är betydande givet Tempests nuvarande storlek. Om satsningen faller väl ut har bolaget goda förutsättningar att nå 1 mdkr i omsättning innan 2025.

Tapp i momentum tynger estimat, men högre motiverat värde på högre marginaler i USA

Starten i USA har gått långsammare än vi hade trott vilket tynger våra estimat 2022-23. Detta kompenseras till viss del av DSS-förvärvet och vi räknar med att de kommer hämta upp tappat momentum. Vi sänker ändå estimaten med 11-12% för 2022-23. Då DSS höjer den långsiktiga marginalen i USA från 15% till 17% sänker vi bara motiverat värde till 79-81 kr (81-82).

 

2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng