Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Tempest Security

Fortsatt förbättrad lönsamhet

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2022 | Tempest Security

Stor order i USA indikerar acceleration

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-29 Fortsatt förbättrad lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Stor order i USA indikerar acceleration Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter

 

Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar

Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt högre kostnader vilket pressar resultatet och EBITDA-marginalen föll från strax under 5% i Q3 till strax under noll i Q4. Tempest kommer framöver fokusera på att förbättra matchningen mellan intäkter och kostnader.

Nyckeln framöver är USA – förvärvet av DSS kritiskt

Tempest etablerade Särskilda Tjänster i USA i maj 2021. Förvärvet av Dynamic Security Solutions (DSS) är viktigt för att nå kritisk massa och snabba på tillväxten i regionen. Vi estimerar en omsättning på 250 mkr med 17% EBITDA-marginal 2025e vilket är betydande givet Tempests nuvarande storlek. Om satsningen faller väl ut har bolaget goda förutsättningar att nå 1 mdkr i omsättning innan 2025.

Tapp i momentum tynger estimat, men högre motiverat värde på högre marginaler i USA

Starten i USA har gått långsammare än vi hade trott vilket tynger våra estimat 2022-23. Detta kompenseras till viss del av DSS-förvärvet och vi räknar med att de kommer hämta upp tappat momentum. Vi sänker ändå estimaten med 11-12% för 2022-23. Då DSS höjer den långsiktiga marginalen i USA från 15% till 17% sänker vi bara motiverat värde till 79-81 kr (81-82).

 

2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3