Senaste analysen | 29 Jul 2022 | Everysport Media Group

Ökad osäkerhet på marknaden

  Fortsatt motvind för padeln Försäljningen minskade y/y till 47 mkr (58) och EBITDA minskade till 1,2 mkr (16,4). Trots en vikande annonsmarknad ökade omsättningen inom Media 6% tack vare…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Everysport Media Group

Fördubblad försäljning men utmaningar…

  Fördubbling av försäljningen Försäljningen uppgick till 50 mkr vilket var en fördubbling y/y (26), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel, samt en organisk tillväxt på 12%. EBITDA…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Everysport Media Group

Analyskommentar - Förbättring i Q1 y/y…

  Förbättring i Q1 y/y men utmaningar i padeln Försäljningen blev 50,3 mkr vilket var en fördubbling y/y (25,5), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel och organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Everysport Media Group

Positionerar sig för tillväxt

  Fortsatt tillväxtsatsning Omsättningen för helåret uppgick till 186,6 mkr vilket var i linje med våra helårsestimat. EBITDA uppgick till 32,6 mkr vs våra estimat om 39 mkr. EBIT uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Everysport Media Group

Visar stark omsättningstillväxt

  Säsongseffekter spökar Försäljningen i Q3 uppgick till 43,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 116%. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Det var under våra estimat då vi underskattat…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2021 | Everysport Media Group

Rekordkvartal

  B2C-tillväxt imponerar Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 58,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 226%. Av denna var 44% organisk, 27,5 mkr kopplade till förvärvet av Klövern Padel och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 May 2021 | Everysport Media Group

Stark B2C tillväxt imponerar

  B2C-tillväxt imponerar ESMG:s intäkter uppgick till 25,48 mkr i kvartalet vs våra estimat om 29,9 mkr. Avvikelsen går främst att härleda till att B2B-segmentet, dvs annonsintäkter, var lägre än…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-29 Ökad osäkerhet på marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Fördubblad försäljning men utmaningar inom padelverksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Förbättring i Q1 y/y men utmaningar i padeln Visa Stäng
2022-02-28 Positionerar sig för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Visar stark omsättningstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-14 Stark B2C tillväxt imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Förvärvar Klövern Padel Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Mar 2021 | Everysport Media Group

Förvärvar Klövern Padel

 

Skapar ny vertikal inom trendsport

ESMG har tecknat avtal om att förvärva 50% av Klövern Padel, en av Sveriges största operatörer av padelhallar. Resterande 50% av bolaget kommer att ägas av fastighetsbolaget Klövern. Bolaget äger idag fem anläggningar och planerar att öppna fyra nya under 2021. Bolaget har idag ca 30 000 kunder. Köpeskillingen uppgick till 24,3 mkr och betalas med nyemitterade aktier i ESMG och kassa.

Bra pris givet stark intjäning

Klövern Padel omsatte under 2020 31 mkr och räknar med att dubbla intäkterna under 2021.
Rörelseresultatet under året uppgick till 4,3 mkr. Vi har använt Klövern Padels prognos som bas för våra
estimatjusteringar och höjer försäljningsestimaten med 24% på innevarande år och ca 48% kommande två
år. Då lönsamheten är högre i Klövern Padel än ESMG höjer vi EPS-estimaten för 2022 med 42% och 2023
och 37%.

Nytt lönsamt förvärv höjer estimaten

Vi höjer vårt motiverade värde på ESMG till 38-40 kr. Höjningen är baserad på ökade kassaflöden. Vi bedömer
dock att bolaget kommer att öka sitt investeringsbehov framöver för att kunna växa padelverksamheten vilket
påverkar resultatet i vår DCF. Vi ser synergier mellan driften av padelhallar och bolagets mediatillgångar då
man genom att äga padelhallar får tillgång till data från kunder.

2021-03-09 Delarnas värde överträffar summan Ladda ner | Visa Stäng