Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Oct 2020 | Beijer Alma

Viss återhämtning och stark vinst

Intäkterna för perioden uppgick till 991 mkr (- 13,6 % y/y), vilket var i linje med våra estimat om 1 014 mkr. Intäkterna inom dotterbolaget Lesjöfors överskred våra estimat med…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | Beijer Alma

Förvånande motståndskraft för…

Trots ett brant tapp i omsättningen under våren rapporterade bolaget en EBIT-marginal i Q2’20 på 8,2% (4,4% exkl kontantstöd) vilket måste ses som en förvånande motståndskraft vid ett så dramatiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | Beijer Alma

Minskad förväntan om bidrag från fö…

Både omsättningen på 1 217 mkr och EBIT på 146 mkr kom in starkare än våra förväntningar på 1 150 mkr resp. 128 mkr, då Covid-19 gjort kännbart avtryck först…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Beijer Alma

Förvärv viktigt tema även 2020

Beijer Alma går in i 2020 med fyra kvartal av negativ organisk orderingång i ryggen (-6% för helåret 2019). Med förväntan om en relativt god stabilitet i Q1’20, en större…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2020 | Beijer Alma

Ökat tryck på förvärv att lyfta…

Temat från tidigare kvartal där förvärv fått kompensera för en sviktande organisk tillväxt förstärktes markant i Q4’19 då försäljning och rörelseresultat kom in svagare än vi räknat med, på 1061…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Beijer Alma

Förvärv allt viktigare drivkraft för…

Omsättningen i Q3’19 på 1147 mkr, med en organisk tillväxt på 2%, var betydligt starkare än vi väntat oss då vi övertolkat den tioprocentiga minskningen i orderingång föregående kvartal och…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | Beijer Alma

Förvärv motverkar svagare organisk…

Vår förväntan om en inbromsning i tillväxttakten visade sig välgrundad i Q2’19 då omsättningen på 1248 (1216) mkr var nära i linje med vår förväntan på 1237 mkr, medan orderingången…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-10-29 Viss återhämtning och stark vinst Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Förvånande motståndskraft för vinsten i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Minskad förväntan om bidrag från förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Förvärv viktigt tema även 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Ökat tryck på förvärv att lyfta tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Förvärv allt viktigare drivkraft för bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Förvärv motverkar svagare organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Aug 2019 | Beijer Alma

Förvärv motverkar svagare organisk tillväxt

Vår förväntan om en inbromsning i tillväxttakten visade sig välgrundad i Q2’19 då omsättningen på 1248 (1216) mkr var nära i linje med vår förväntan på 1237 mkr, medan orderingången minskade med 10% organiskt. Trots försäljningsökningen i absoluta tal, minskade EBIT med 13% jämfört med förra året. Medan försvars och verkstadskunder visade fortsatt hög aktivitet har fordon och telekom tydligt mattas av jämfört med förra året. Med de fem förvärven hittills i år har Beijer Alma adderat en omsättning på ca 350 mkr i årstakt, vilket motverkar en allt svagare organisk tillväxt. Vi lämnar omsättningsprognosen för helåret oförändrad, medan vi sänkt vår EBIT-prognos med 5%. Aktien har nu glidit under de senaste årens handelsintervall där den endast gjort korta besök utanför 120-140 kr. Samtidigt har Beijer Alma intressanta kvaliteter som en ökande förvärvsaktivitet, expansion in i nya geografier och segment och en direktavkastning över 4%. På sikt ser vi därför en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

Blandad efterfrågebild gör avtryck

Den höjd vi tagit i estimaten för en viss inbromsning i tillväxttakten, inte minst i ljuset av förra årets starka jämförelsetal, visade sig välgrundad då omsättningen på 1248 (1216) mkr var nära i linje med vår förväntan på 1237 mkr. Organiskt minskade försäljningen 2%. EBIT uppgick till 163 (187) mkr, jämfört med vår förväntan på 170 mkr. Det här innebar att EBIT, trots försäljningsökningen, minskade med 13% jämfört med förra året. Orderingången minskade med 10% organiskt och uppgick till 1182 mkr. Medan försvars- och verkstadskunder visade fortsatt hög aktivitet har fordon och telekom tydligt mattas av jämfört med förra året.

Orderingången fortsätter bromsa in ledd av Lesjöfors

Inom dominerande affärsområdet Lesjöfors minskade orderingången för båda affärsområden, drivet av fortsatt svaghet för fordon i Tyskland och svag slutkundsefterfrågan inom Chassifjädrar. Habia och Beijer Tech visade desto bättre siffror men på en lägre absolut nivå. Med förvärven av Spibelt Beheer B.V. (industrifjädrar och transportband, EUR 14m i omsättning) till Lesjöfors i kombination med förvärven av bl.a. Enciteck Connectors AB (elektronikkomponenter, 50 mkr), Codan AS i Norge (plattform för geografisk expansion, NOK 30m) och KTT Tekniikka Oy (transmissionsprodukter, EUR 7,5m) till Beijer Tech har Beijer Alma adderat en årsomsättning på ca 350 mkr hittills i år. Samtidigt är balansräkningen i gott skick efter vårens utdelning med en nettoskuld/EBITDA på 1,3x. Under andra kvartalet bidrog förvärven med 50 mkr i omsättning och 2,6 mkr i resultat. Förvärven och den goda utvecklingen i Beijer Tech och Habia motverkar effekten av en allt svagare organisk tillväxt i vår prognos och vi lämnar omsättningsprognosen för helåret nära oförändrad, medan vi sänkt vår EBIT-prognos med 5%.

Intressanta kvaliteter – medelhög potential

Med en svag utveckling i år på -9% har aktien glidit ner under de senaste årens handelsintervall då aktien endast gjort korta besök utanför 120-140 kr. Om den konjunkturella motvinden tilltar finns det skäl att revidera ner vår målmultipel för aktien på 18x prognosår (motsvarar en kurspotential till 144 kr på 12 mån). Samtidigt har Beijer Alma intressanta kvaliteter som en ökande förvärvsaktivitet, expansion in i nya geografier och segment, aktieköp av VD över dagens nivåer och en direktavkastning över 4%. På sikt ser vi därför en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

2019-05-07 Förvärv allt intressantare del av mixen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Marginalpress rundar av rekordår Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Starka siffror med något mer osäkra utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Ingen avmattning i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Trotsar tuffa jämförelsetal med rekordsiffror Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Tuffa jämförelsetal första halvåret 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Går en mer utmanande period till mötes Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Starkt momentum överskuggar svagheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Rider på den starka konjunkturen Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Vändning till tillväxt i viktigaste segmenten Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Den stabila utvecklingen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Ännu ett stabilt kvartal trots osäker industrikonjunktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Motvinden tar ut sin rätt Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Ett bra val inom en sektor motvind Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Orderingång i toppklass Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-20 Ljusning inför andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-04 Trevande start på året Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 Ljusa utsikter inför 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-27 Billig utdelning efter kursfall Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-18 Svagare SEK och mix hjälper 2015E Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Stark tillväxt motiverar höjd syn på potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Goda förutsättningar för 2014 Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
30 Mar 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
25 Mar 2020 | Årsstämma 2019
26 Mar 2020 | Årligutdelning
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
28 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
15 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Mar 2021 | Årsstämma 2020
26 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner