Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Alm Equity

Tungt kvartal med lite ljus i tunneln,…

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Alm Equity

Förändringsarbete med fokus på lå…

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2023 | Alm Equity

Analyskommentar - Avsiktsförklaring om…

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Alm Equity

Befinner sig i en ny fas – vä…

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Alm Equity

Vi betraktar numera ALM Equity som ett…

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Alm Equity

Strukturaffär med Corem klar och fler…

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-07-21 Tungt kvartal med lite ljus i tunneln, men inte där än Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Förändringsarbete med fokus på långsiktigt värdeskapande Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Analyskommentar - Avsiktsförklaring om ny delägare i portföljbolaget Klövern Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Befinner sig i en ny fas – värdeminskningar påverkar negativt Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Vi betraktar numera ALM Equity som ett investmentbolag Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Strukturaffär med Corem klar och fler strukturaffärer att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Fortsätter leverera värde Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

 

Leveranser till Nyttobostäder

Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr), drivet av en positiv värdeförändring om 259 mkr inom affärsområdet Projektutveckling som inkluderas i affären till Klövern. Det justerade substansvärdet per stamaktie uppgick till 1 042 kr.

Avsiktsförklaring med Aros Bostad

Vidare meddelar bolaget att man tecknat en avsiktsförklaring med ytterligare ett bolag, Aros Bostad. Avsikten är att ALM Equity säljer en projektportfölj riktad mot privatmarknaden om 1 600 byggrätter. Affären avses att finansieras genom en apportemission, vilket kommer medföra att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad. En due diligence process har inletts och beräknas pågå under Q2’22.

Bibehåller motiverat värde

Med ytterligare ett potentiellt börsbolag i portföljen (Aros), innehavet i Nyttobostäder och ägarskapet i Klövern, fortsätter bolaget att stuva om sin affärsmodell från att tidigare varit en bostadsutvecklare till att mer och mer gå mot en affärsmodell av karaktären investment bolag. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1 070 – 1 090 kr per aktie. Risknivån är medium givet bostadsmarknadens räntekänslighet.

2022-05-16 Analyskommentar - Blir ny storägare i Aros Visa Stäng
2022-03-08 Avtal med Corem Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag med Corem Visa Stäng
2021-12-17 Fastighetskoncern med vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023