Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

  Blir ny storägare i Aros Aros och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter från ALM Equity. Affären avses att finansieras…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

  Synliggörande av värde i Nytto Bruttoresultatet i Q4’21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

  Q4’21 ALM Equity rapporterar ett bruttoresultat om 3 158 mkr (52 mkr Q4’20) i Q4’21, varav nettoomsättningen uppgick till 556 mkr (851 mkr) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

  Stockholms största byggrättsportfölj ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-23 Fortsätter leverera värde Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

 

Leveranser till Nyttobostäder

Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr), drivet av en positiv värdeförändring om 259 mkr inom affärsområdet Projektutveckling som inkluderas i affären till Klövern. Det justerade substansvärdet per stamaktie uppgick till 1 042 kr.

Avsiktsförklaring med Aros Bostad

Vidare meddelar bolaget att man tecknat en avsiktsförklaring med ytterligare ett bolag, Aros Bostad. Avsikten är att ALM Equity säljer en projektportfölj riktad mot privatmarknaden om 1 600 byggrätter. Affären avses att finansieras genom en apportemission, vilket kommer medföra att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad. En due diligence process har inletts och beräknas pågå under Q2’22.

Bibehåller motiverat värde

Med ytterligare ett potentiellt börsbolag i portföljen (Aros), innehavet i Nyttobostäder och ägarskapet i Klövern, fortsätter bolaget att stuva om sin affärsmodell från att tidigare varit en bostadsutvecklare till att mer och mer gå mot en affärsmodell av karaktären investment bolag. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1 070 – 1 090 kr per aktie. Risknivån är medium givet bostadsmarknadens räntekänslighet.

2022-05-16 Analyskommentar - Blir ny storägare i Aros Visa Stäng
2022-03-08 Avtal med Corem Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag med Corem Visa Stäng
2021-12-17 Fastighetskoncern med vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022