Senaste analysen | 27 May 2022 | STRAX

Påvisar stabilitet i Q1'22

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till EUR 40m (EUR 28m i Q1’21), vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y och var framför allt drivet av Covid-19-antigentester.…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | STRAX

Nytt partneravtal i Tyskland

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q4’21 uppgick till EUR 42m (35m i Q4’20), vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Försäljningen av Egna varumärken uppgick till EUR 11m…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Nov 2021 | STRAX

Fortsatt påverkade av makrofaktorer

  Utmaningarna kvarstår Nettoomsättningen i Q3’21 uppgick till EUR 27m (26m i Q3’20), vilket motsvarar en tillväxt om 2% y/y. Försäljningen av Egna varumärken (inkl. personlig skyddsutrustning) uppgick till EUR…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2021 | STRAX

Fortsatta utmaningar

  Fortsatta utmaningar Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till EUR 26,6m (28,0), vilket motsvarar en minskning med 5% y/y. Försäljningen av mobiltillbehör och personlig skyddsutrustning uppgick till EUR 18,0m (15,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2021 | STRAX

Tillväxt på bekostnad av marginaler

  God tillväxt på bekostnad av bruttomarginal Nettoomsättningen i Q1 uppgick till EUR 28,1m (+27% y/y) mot våra estimat om EUR 23,2m. Own Brands växte med 112% y/y, medan distributionsverksamheten…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2021 | STRAX

Storbolag inom mobilaccessoarer

Vi inleder bevakning på STRAX Varumärkesbyggare Vi inleder bevakning på STRAX, ett bolag inom marknaden för mobilaccessoarer. Bolaget säljer produkter under egna, licensierade och tredjepartsvarumärken och har ett geografiskt fokus…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-27 Påvisar stabilitet i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Nytt partneravtal i Tyskland Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Fortsatt påverkade av makrofaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Fortsatta utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Aug 2021 | STRAX

Fortsatta utmaningar

 

Fortsatta utmaningar

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till EUR 26,6m (28,0), vilket motsvarar en minskning med 5% y/y. Försäljningen av mobiltillbehör och personlig skyddsutrustning uppgick till EUR 18,0m (15,9) respektive EUR 8,6m (12,1). Bruttomarginalen i det andra kvartalet uppgick till 19,6% (21,3%) och kan förklaras av produktmix. EBIT under Q2’21 uppgick till EUR 0,5m (0,7m), vilket förklaras framför allt av en lägre omsättning.

Fortsatt osäkerhet i marknaden

Under det andra kvartalet Eck vi se en positiv utveckling av bolagets kärnverksamhet givet lättade restriktioner, vilket dock inte fullt ut kunde kompensera för den minskade försäljningen inom Health&Wellnes. Givet bolagets höga exponering mot detaljhandel har man fortsatt problem med vissa restriktioner, där osäkerheten på kort sikt kvarstår i och med att vi på senare tid återigen sett en ökad smittspridning.

Sänker motiverat värde

Givet fortsatta utmaningar och restriktioner som med stor sannolikhet kommer hålla i sig året ut, har vi valt att justera våra estimat. Från tidigare antaganden om återhämtning och god tillväxt 2021, antar vi nu att en del av 2021 års tillväxt kommer 2022. Vi är fortsatt positiva till caset men bedömer att givet rådande osäkerhet kring bolaget och dess marknad, justera ned vårt motiverade värde till 4,70-5,00 (5,50-5,80).
2021-06-01 Tillväxt på bekostnad av marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Storbolag inom mobilaccessoarer Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2