Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Stark orderingång men stort kontrakt…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Stark orderingång och…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Kontrakt med…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Order till…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Vunnit upphandling fr…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2022 | Sensys Gatso Group

Solid Q2'22 på alla punkter

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Stark rapport på alla…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-18 Stark orderingång men stort kontrakt pausas Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Stark orderingång och det kommer mer Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Kontrakt med trafikverket Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Order till trafikverket passerar utan överklagande Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Vunnit upphandling från Trafikverket men för tidigt att räkna in i estimat på grund av risk för överklagande Visa Stäng
2022-08-22 Solid Q2'22 på alla punkter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Stark rapport på alla punkter Visa Stäng
2022-05-31 Analyskommentar - Fortsätter att öka orderingången på ett markant sätt Visa Stäng
2022-05-02 Fortsatta bevis på strukturell förbättring Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 May 2022 | Sensys Gatso Group

Fortsatta bevis på strukturell förbättring

 

Fortsatt förbättring av marginalen

Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar, innebär förbättringen ytterligare ett kvitto på en ökad andel återkommande intäkter med ett högre inslag av mjukvara. Trenden från Q3’21 med klart förbättrad marginal fortsätter därmed.

Oförändrade estimat

Vi har inga publicerade kvartalestimat men försäljning och resultat i Q1 är väl i linje med det scenario som vi har arbetat med för våra helårsestimat. Vi lämnar därmed våra prognoser oförändrade.

Motiverat värde intakt och indikerar fortsatt en väsentlig uppsida

Vi behåller vårt motiverade värde på 1,6-1,7. Vår bedömning är att Sensys Gatso alltmer utvecklas mot ett mjukvaruföretag de närmaste åren. Vi ser därmed potentialen till ett högre motiverat värde baserat på multiplar från liknande företag i ett medellångt perspektiv.

2022-04-29 Analyskommentar - Fortsatta bevis på en strukturell förbättring Visa Stäng
2022-02-24 Förbättring av marginalen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Tydlig marginalförbättring i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Stabilt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Sensys Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Kommentar efter Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Tankar om 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Omsättning ökar med 80 % Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Sensys Gatso - Goda tider i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Sensys Gatso Group - Flera rekordnoteringar hittills i år Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Sommarhalvår med rekordorderingång Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 God TRaaS-tillväxt och låg Covid-påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Lovande uppsving i momentum och utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Ihållande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023