Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 7 Feb 2020 | Midsona

Strejk i Frankrike drar ner försä…

Nettoomsättningen steg till 825 mkr (755) vilket var 4% under vår förväntan på 860 mkr. Avvikelsen beror på transportproblem i Frankrike relaterat till den pågående strejken kombinerat med fortsatt råvarubrist…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Midsona

Besparingsprogrammet börjar ge resultat…

Omsättningen sjönk 1% y/y till 765 mkr (773), på grund av det avslutande försäljningsuppdraget från Alpro. Vår prognos låg på 848 mkr och avvikelsen låg primärt i att vi räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-02-07 Strejk i Frankrike drar ner försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Besparingsprogrammet börjar ge resultat Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Köper bolag för 694 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Höjer de finansiella målen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Svag krona drar ned resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Fortsatt stark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken samt det nya distributionsavtalet med HRA Pharma. Bruttomarginalen sjönk till 30,8% (31,8%) med anledning av 1) Den svaga SEK mot EUR, vilket drar upp varukostnaderna. 2) Kostnadsstrukturen i det förvärvade tyska bolaget Davert har en högre andel produktions och lagerrelaterade kostnader vilket skiljer sig från Midsonas och bidrar till en lägre bruttomarginal. Efter rapporten sänker vi vår EPS estimat med 11% drivet av den lägre bruttomarginalen under kvartalet. Dock bedömer vi att bolaget kan vända den negativa trenden genom 1) prishöjningar 2) kostnadsbesparingar samt 3) synergier från Davert. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

HRA Pharma lyfter försäljningen

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den organiska tillväxten uppgick till 10%. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken samt det nya distributionsavtalet med HRA Pharma. Bruttomarginalen sjönk till 30,8% (31,8%) med anledning av 1) Den svaga SEK mot EUR, vilket drar upp varukostnaderna. 2) Kostnadsstrukturen i det förvärvade tyska bolaget Davert har en högre andel produktions och lagerrelaterade kostnader vilket skiljer sig från Midsonas och bidrar till en lägre bruttomarginal. EBITDA ökade med 67% till SEKm 57 (34), vilket var lägre än vår förväntan om SEKm 70. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknade på en högre bruttomarginal. Resultatet efter skatt ökade till SEKm 25 (15) samtidigt som kassaflödet från den löpande verksamheten steg till SEKm 54 (34).

Åtgärdsplan för att förbättra bruttomarginalen

I takt med den starka utvecklingen för EUR har Midsonas bruttomarginal påverkats negativt. För att vänta utvecklingen har bolaget genomfört prishöjningar primärt på den svenska marknaden. Som tidigare kommunicerats tappar Midsona distributionsavtalet med Alpro i Sverige och Norge vid årsskiftet 2018/19. För att mildra försäljningstappet har bolaget initierat en rad kostnadsbesparingar. Under Q3 kommer bolaget stänga ett av två lager i Norge. Vi räknar med att detta allt annat lika kommer driva bruttomarginalen ett par procentenheter under H2’18.

SÄnker EPS med 11% för 2018 men lämnar 2019 oförändrad

Efter rapporten sänker vi vår EPS estimat med 11% drivet av den lägre bruttomarginalen under kvartalet. Dock bedömer vi att bolaget kan vända den negativa trenden genom 1) prishöjningar 2) kostnadsbesparingar samt 3) synergier från Davert. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 22,2x för 2018e samt 17,5x för 2019e. Detta anser vi är attraktivt givet: 1) den starka varumärkesportföljen, 2) bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden, 3) distributionen av HRA Pharmas varumärken (bl.a. Compeed) börjar ta fart 4) nischen mot hälsa, välbefinnande och ekologiskt som vi ser har strukturell tillväxt. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

2018-05-04 Ett stort kliv ut i Europa Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-30 Växlar upp trots motvind från Påsk Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Lever upp till höga förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Blickar på Europa Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Förvärvsresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Rörelsemarginalen på rätt väg Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Tillväxt för ekologiska varumärken Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Nya varumärken stärker försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 Stärker sin position via förvärv av Internatural Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Starka kassaflöden minskar skuldsättningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Ekologiska trenden skall driva försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Stark försäljningstillväxt efter förvärvet av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Starkare plattform efter förvärv av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Förvärv av ledande aktör inom ekologiska livsmedel Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Utmanande första kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-29 Förbättrad rörelsemarginal Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-23 Förbättringsåtgärder under andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-06 Rörelseresultat i linje med i fjol Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Starka kassaflöden och höjd utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-13 Avslutar året med förvärv Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Halvårsutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner