Senaste analysen | 5 May 2023 | Transtema

Förlorad vinst och omsättning kommer…

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Transtema

Analyskommentar - Vädereffekter pressar…

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2023 | Transtema

Förlikning med GlobalConnect sänker…

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Transtema

Fortsatt stark marknad

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Transtema

Solid Q4

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jan 2023 | Transtema

Förvärvet av UBConnect är ytterligare…

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2022 | Transtema

I princip heltäckande i Norge efter fö…

  Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-05-05 Förlorad vinst och omsättning kommer återhämtas kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Vädereffekter pressar Norge Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Förlikning med GlobalConnect sänker risken Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Fortsatt stark marknad Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Feb 2023 | Transtema

Fortsatt stark marknad

 

Stark organisk tillväxt och stabil marginal

Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade enheterna att växa kraftigt och momentum i försäljningen var därmed fortsatt starkt. Marginalen var stabil över 7%, trots fortsatt högt inflationstryck. Bolaget flaggar för att avtalsrörelsen kan bli utmanande, men de har också lanserat ett effektivitetsprogram och fortsätter diskutera prishöjningar med sina kunder. Med förvärven av Tessta och UBConnect minskar den största kundens andel av försäljningen till ca 40% från 70% 2021.

Fokus på konsolidering, kassaflöden och fortsatt tillväxt i 2023

Den höga organiska tillväxten överraskade oss – vi hade väntat oss att takten skulle ha börjat normaliseras. Marknaden är uppenbart stark och den verkar inte bromsa in. Fokus för 2023 kommer att vara att konsolidera gjorda förvärv och att börja utvinna synergier, att få ned rörelsekapitalet för att förbättra kassaflödet och att fortsätta växa. Även om vi inte utesluter förvärv räknar vi inte med fler större förvärv redan under 2023. Det är sannolikt att expansionen till Finland och Danmark kommer ske via förvärv. Målet är att vara topp tre i Norden 2025.

 

Marginellt lägre EPS på högre räntekostnader

Vi drar ned våra marginalantaganden något för att ta höjd för fortsatt löne- och inflationstryck under 2023, vilket dock kompenseras helt av högre omsättning. Däremot har räntekostnaderna ökat i spåren av de högre räntorna och vi trimmar EPS med 3% per år och sänker vårt motiverade värde något till 52-54 kr (53-55 kr).

 

2023-02-09 Solid Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 Förvärvet av UBConnect är ytterligare en milstolpe Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 I princip heltäckande i Norge efter förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Växer laddinfra Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023