Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Lagercrantz Group

En ökad försiktighet bland kunder

Lagercrantz rapporterar ett något svagt kvartal med en total försäljningstillväxt på 7%. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 954 (895) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt robust styrka men med viss…

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1015 mkr (948), vilket var drygt 3% under vårt estimat. Avvikelsen förklaras av den organiska tillväxten som uppgick till 3%, mot vår prognos på 5%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt stabilt rakt igenom

Lagercrantz levererar ännu ett imponerade kvartal med en stark organisk tillväxt som uppgick till 9%. Nettoomsättningen landade på 1078 (954) mkr, vilket var drygt 2% över vår prognos. Även på…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2019 | Lagercrantz Group

Robust styrka genom verksamheten

Lagercrantz redovisar ett starkt tredje kvartal i sitt brutna räkenskapsår. Den totala tillväxten ökade med 14%, som förklarades primärt av en stark organisk tillväxt på 7%. Nettoomsättningen landade på SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | Lagercrantz Group

Den organiska tillväxten imponerar

Lagercrantz redovisar ett starkt kvartal med en nettoomsättning på SEKm 895 (775), drygt 3% över vårt estimat. Tillväxten y/y uppgick därmed till 15% som förklaras bl.a. av en organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2018 | Lagercrantz Group

En teknikkoncern med stabil historik

Lagercrantz är en svensk teknikkoncern beståendes av ett 50-tal dotterbolag, indelade i fyra divisioner. Huvuddelen av koncernens försäljning går mot den nordiska marknaden. Historiskt har Lagercrantz levererar kring sina finansiella…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-24 En ökad försiktighet bland kunder Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Fortsatt robust styrka men med viss avvaktan Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt robust styrka men med viss avvaktan

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1015 mkr (948), vilket var drygt 3% under vårt estimat. Avvikelsen förklaras av den organiska tillväxten som uppgick till 3%, mot vår prognos på 5%. Påsken har påverkat aktiviteten i april negativt, samtidigt som en lägre tillväxttakt sågs i juni, liksom förskjutningar av vissa projektaffärer. Samtliga divisioner fortsätter att utvecklas positivt med rörelsemarginaler överstigande 10%. Även om vi ser indikationer om en viss konjunkturoro på några marknader räknar vi med att den organiska tillväxten återgår uppemot 5% igen från och med nästa kvartal. Därmed gör vi inga större estimatrevideringar och ser fortsatt ett motiverat värde per aktie på 133 kr.

Överlag ett stabilt kvartal – viss svaghet i den organiska tillväxten

Nettoomsättningen för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår ökade med 7% och uppgick till 1015 mkr (948), vilket var drygt 3% under vår prognos. Avvikelsen mot våra estimat förklaras primärt av något svagare organisk tillväxt på 3% (6%) mot vår prognos på 5%. Nedgången förklaras av en kalendereffekt där påsken har påverkat aktiviteten negativt, men även färre projektaffärer samt lägre tillväxttakt i juni. Resterande delen av omsättningstillväxten på 7% utgjordes, i linje mot vår förväntansbild, av en marginellt positiv valutaeffekt liksom ett förvärvsbidrag på drygt 4%. Rörelseresultatet (EBITA) uppvisade desto starkare tillväxt än omsättning och ökade med 15% till 130 mkr (113), motsvarande en EBITA-marginal på 12,8% (11,9%), där samtliga divisioner bidrog positivt och uppvisade rörelsemarginaler överstigande 10%.

Projektaffärer skjuts på framtiden

Även om koncernen som helhet utvecklades fortsatt starkt sågs en viss svaghet på ett antal marknader. Både den tyska samt den engelska marknaden upplevde en svagare beställningsingång under kvartalet, som även har präglats av färre projektaffärer, som istället har förskjutits på framtiden. Samtidigt sågs en starkare efterfrågan från både Kina och USA, däribland koncernens största enhet Elpress som har fortsatt uppvisa en god försäljningsutveckling. Trots exponering mot Tyskland uppvisade divisionen Electronics ett starkt kvartal med en rörelseresultatökning på 40%, där förvärvet av Schmitztechnik har bidragit med drygt halva resultatförbättringen.

Inga större prognosrevideringar – 133 kr motiverat värde

Lagercrantz rapport är överlag i linje med vår förväntansbild. Även om den organiska tillväxten sviker något motiveras inga större estimatförändringar då vi räknar med att den organiska tillväxten återgår uppemot 5% från och med Q2. En enskild kvartalsdatapunkt är för lite för att dra några större slutsatser kring den underliggande tillväxten. Istället bedömer vi att svagheten är tillfälligt kopplad till en allmän konjunkturoro. Under kvartalet uppgick försäljningen av egna produkter som andel av totala omsättningen till 55% (55%), där ledningen upprepar om att nå 75% inom några år. Vi bedömer att detta mål nås genom fortsatta förvärv av bolag med egna produkter (Niche Products), som även tenderar att ha högre lönsamhet och rimligtvis kommer agera marginalhöjande framöver. Därmed bedömer vi det som fortsatt troligt att Lagercrantz fortsätter vara förvärvsintensivt där ledningen har som ambition att förvärva 4-6 bolag årligen. Vi upprepar en medelhög potential i aktien, till en låg risk, och kvarstår vid vårt motiverade värde per aktie på 133 kr.

2019-05-13 Fortsatt stabilt rakt igenom Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Robust styrka genom verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Den organiska tillväxten imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 En teknikkoncern med stabil historik Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
9 May 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Aug 2019 | Årsstämma 2019
28 Aug 2019 | Årligutdelning
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner