Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Elanders

Se igenom den tillfälliga svagheten

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Elanders

Höjer estimaten med 6-8% på en bra…

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Elanders

Analyskommentar - Accelererande organisk…

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Elanders

Marginalen fortsatte att expandera

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Elanders

Analyskommentar - Expanderar marginalen…

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-04-24 Se igenom den tillfälliga svagheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Börjar se tecken på förändringar av försörjningskedjorna Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Analyskommentar - Fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Höjer estimaten med 6-8% på en bra rapport Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Accelererande organisk tillväxt och expanderande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Marginalen fortsatte att expandera Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Expanderar marginalen med 110 punkter Visa Stäng
2022-04-22 Bra start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-04 Väl hanterat 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Utrymme för uppvärdering av Supply Chain Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Ett svagare Q3'21 redan i kursen Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Fortsatt resultatförstärkning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Jul 2021 | Elanders

Fortsatt resultatförstärkning

 

Stabilt Q2’21

Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions 27 mkr (-9). Halvledarbrist till trots så steg försäljningen organiskt med ca 6% i kvartalet y/y. På rullande 12 månader ligger nu EBITA-marginalen på 6,6%, nära målet om 7%, vilket vi räknar med överträffas 2022.

Kapacitet för fortsatta förvärv

Elanders förvärvade det tyska digitaltryckeriet Schätzl i inledningen av Q3’21, och med ett nytt kreditavtal på plats så räknar Elanders med att kunna hålla en fortsatt hög förvärvstakt framöver. Förvärv i storleksordningen 200 – 300 mkr per år är sannolikt att vänta. Temporärt kan dock nettoskulden sannolikt sträckas upp emot 2,5x – 3,5x om det skulle bli aktuellt med ett större förvärv.

Potential för fortsatt uppvärdering

Vi ser fortsatt uppsida i Elanders, primärt drivet av en potentiell uppvärdering i marknadens syn på Supply Chain Solutions. Motiverat värde uppgår till 220 – 225 kr per aktie (215 – 220). Vi har justerat upp EBITAprognoserna med ca 5% för 2022e och 2023e efter rapporten och förvärvet av Schätzl. Nettoskuld/EBITDA R12m (ex-IFRS 16) är nu nere på 1,50x.

2021-04-29 Bra inledning på 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Stark avslutning på 2020, och medvind även framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Stabilitet betalar sig Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1