Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 14 May 2018 | MedCap

God tillväxt i kärnaffär

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 182 (139), vilket motsvarade en organisk tillväxt om ca 15%. Dock var detta ca 10% under vår förväntan om SEKm 202. Avvikelsen ligger inom läkemedelshandel. Affärsområdet…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | MedCap

Specialistläkemedel visar vägen

Trots att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det gångna året ökade omsättningen i koncernen till SEKm 146 (138), vilket var över vår förväntan om SEKm 130. Tillväxten genererades av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Dec 2017 | MedCap

Fortsatt positivt momentum

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Sep 2017 | MedCap

Resultatförbättring för samtliga aff…

Läkemedelshandel har under det senaste året drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Bolaget har som svar på detta reducerat sin rörelsekapitalbindning…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jun 2017 | MedCap

Läkemedelshandel sänkte koncernens fö…

Läkemedelshandel har under de senaste tolv månaderna drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Under samma tid har bolaget smalnat av produktportföljen…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2017 | MedCap

Medicinteknik håller ställningarna i v…

Koncernen omsättningen steg 2% i årstakt och uppgick till SEKm 206. Tillväxten genererades primärt av Medicinteknik vilket steg 41%. Tappet i resultatet var i huvudsak drivet av Läkemedelshandel som har…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2016 | MedCap

Ny segmentsredovisning ökar…

Som redan kommunicerats flaggade Medcap upp för lönsamhetsproblem inom Pharma Trading under kvartalet och guidade att EBITDA för koncernen kommer landa mellan SEKm 5-7. Utfallet blev SEKm 6,2 (18,3). Omsättningen…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-05-14 God tillväxt i kärnaffär Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Specialistläkemedel visar vägen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Fortsatt positivt momentum Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Dec 2017 | MedCap

Fortsatt positivt momentum

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om SEKm 200. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 16,9 (6,2), vilket var ca 30% bättre än vad vi räknat med. Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 18e med 11% drivet av återhämtningen för Läkemedelshandel samt den starka tillväxt trenden inom både Medicinteknik samt Specialistläkemedel. Drivet av en stabilisering inom Läkemedelshandel bedömer vi att den operativa risken i koncernen har minskat, vilket leder till att vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.

EBITDA växer med 173%

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om SEKm 200. Positivt var att Läkemedelshandeln fortsätter leverera positivt EBITDA resultat för kvartalet. EBITDA steg till SEKm 0,5 (-2,1), vilket var ca SEKm 1 högre än vad vi väntade oss. Affärsområdet har visat upp två positiva kvartal i rad, vilket indikerar att den operativa risken har minskat. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 16,9 (6,2), vilket var ca 30% bättre än vad vi räknat med.

Ökad EBITDA marginal inom Medicinteknik

Försäljningen uppvisade 24% tillväxt under kvartalet och steg till SEKm 78 (62), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljningsökningen genererades primärt av organisk tillväxt från de nordiska marknaderna. Överraskande var att rörelseresultatet stärktes till SEKm 14,4 (10,6), vilket visar på att stordriftsfördelarna i affärsmodellen är större än vi tidigare räknat med. För koncernens tredje affärsområde, Specialistläkemedel, var både försäljning och EBITDA-resultatet något över vår förväntan. Avvikelserna var primärt drivna av att de nylanserade produkterna i den nordiska specialistläkemedelsportföljen har fortsatt utvecklats starkt. Värt att poängtera är att bolaget fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, vilket kommer öka kostnaderna och dämpa lönsamheten i närtid. Bolaget framhåller att de nylanserade produkterna står inför en kraftig tillväxt- och lönsamhetsfas baserat på utrullningsplanen för innevarande och nästa år.

Höjer EPS med 11% för 18e

Bolaget kommer övergå till kalendervis rapportering från Q1 2018, vilket leder till att nästa rapport enbart kommer innehålla två månader. Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 18e med 11% drivet av återhämtningen för Läkemedelshandel samt den starka tillväxt trenden inom både Medicinteknik samt Specialistläkemedel. Under 18e bedömer vi att EBITDA-marginalen kommer stiga drivet av effektivitetsförbättringar primärt inom Specialistläkemedel vilket ger ett P/E-tal om 10,5x. Drivet av en stabilisering inom Läkemedelshandel bedömer vi att den operativa risken i koncernen har minskat, vilket leder till att vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.

2017-09-05 Resultatförbättring för samtliga affärsområden Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Läkemedelshandel sänkte koncernens försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Medicinteknik håller ställningarna i väntan på vinstlyft Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 Ny segmentsredovisning ökar transparensen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Vinstvarning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-08 Specialty Pharma levererar tillväxt på 63% Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Unimedic ökar tempot Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 Förvärv inom Quickels Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Vändning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Bottenkänning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-16 Fortsatt försäljningstapp inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-25 Lönsamhetstapp drar ner prognoserna 2014/2015E Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-02 Engångskostnader drar ner resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-24 Växlar upp M&A-aktiviteten Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-16 Förbereder för nya förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-26 Unimedic visar musklerna Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
9 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
1 Sep 2017 | Årsstämma 2017
10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
2 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner