Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 1 Dec 2017 | MedCap

Fortsatt positivt momentum

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Sep 2017 | MedCap

Resultatförbättring för samtliga aff…

Läkemedelshandel har under det senaste året drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Bolaget har som svar på detta reducerat sin rörelsekapitalbindning…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jun 2017 | MedCap

Läkemedelshandel sänkte koncernens fö…

Läkemedelshandel har under de senaste tolv månaderna drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Under samma tid har bolaget smalnat av produktportföljen…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2017 | MedCap

Medicinteknik håller ställningarna i v…

Koncernen omsättningen steg 2% i årstakt och uppgick till SEKm 206. Tillväxten genererades primärt av Medicinteknik vilket steg 41%. Tappet i resultatet var i huvudsak drivet av Läkemedelshandel som har…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2016 | MedCap

Ny segmentsredovisning ökar…

Som redan kommunicerats flaggade Medcap upp för lönsamhetsproblem inom Pharma Trading under kvartalet och guidade att EBITDA för koncernen kommer landa mellan SEKm 5-7. Utfallet blev SEKm 6,2 (18,3). Omsättningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2016 | MedCap

Vinstvarning inom Unimedic

Den 24 oktober flaggade Medcap upp för att EBITDA för Q2 bedöms uppgå till SEKm 5-7 (18,3). Vår prognos låg på SEKm 20. Bakgrunden till avvikelsen är att dotterbolaget Unimedics…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Sep 2016 | MedCap

Specialty Pharma levererar tillväxt p…

Omsättningen för gruppen steg 30% under kvartalet och var primärt genererad från Umimedic. Rensat för Pharma Trading (som har en volatil försäljning) steg försäljningen med 38% till SEKm 127,9. Trots…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2017-12-01 Fortsatt positivt momentum Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Dec 2017 | MedCap

Fortsatt positivt momentum

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om SEKm 200. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 16,9 (6,2), vilket var ca 30% bättre än vad vi räknat med. Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 18e med 11% drivet av återhämtningen för Läkemedelshandel samt den starka tillväxt trenden inom både Medicinteknik samt Specialistläkemedel. Drivet av en stabilisering inom Läkemedelshandel bedömer vi att den operativa risken i koncernen har minskat, vilket leder till att vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.

EBITDA växer med 173%

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om SEKm 200. Positivt var att Läkemedelshandeln fortsätter leverera positivt EBITDA resultat för kvartalet. EBITDA steg till SEKm 0,5 (-2,1), vilket var ca SEKm 1 högre än vad vi väntade oss. Affärsområdet har visat upp två positiva kvartal i rad, vilket indikerar att den operativa risken har minskat. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 16,9 (6,2), vilket var ca 30% bättre än vad vi räknat med.

Ökad EBITDA marginal inom Medicinteknik

Försäljningen uppvisade 24% tillväxt under kvartalet och steg till SEKm 78 (62), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljningsökningen genererades primärt av organisk tillväxt från de nordiska marknaderna. Överraskande var att rörelseresultatet stärktes till SEKm 14,4 (10,6), vilket visar på att stordriftsfördelarna i affärsmodellen är större än vi tidigare räknat med. För koncernens tredje affärsområde, Specialistläkemedel, var både försäljning och EBITDA-resultatet något över vår förväntan. Avvikelserna var primärt drivna av att de nylanserade produkterna i den nordiska specialistläkemedelsportföljen har fortsatt utvecklats starkt. Värt att poängtera är att bolaget fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, vilket kommer öka kostnaderna och dämpa lönsamheten i närtid. Bolaget framhåller att de nylanserade produkterna står inför en kraftig tillväxt- och lönsamhetsfas baserat på utrullningsplanen för innevarande och nästa år.

Höjer EPS med 11% för 18e

Bolaget kommer övergå till kalendervis rapportering från Q1 2018, vilket leder till att nästa rapport enbart kommer innehålla två månader. Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 18e med 11% drivet av återhämtningen för Läkemedelshandel samt den starka tillväxt trenden inom både Medicinteknik samt Specialistläkemedel. Under 18e bedömer vi att EBITDA-marginalen kommer stiga drivet av effektivitetsförbättringar primärt inom Specialistläkemedel vilket ger ett P/E-tal om 10,5x. Drivet av en stabilisering inom Läkemedelshandel bedömer vi att den operativa risken i koncernen har minskat, vilket leder till att vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.

Bolagsöversikt

2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 828 859 708 846 939
EBIT (mkr) 32 3 23 68 103
Vinst före skatt (mkr) 25 -1 18 64 100
EPS, justerad (kr) 0 0 1 3 5
EV/Försäljning (x) 5 0 0 0 0
EV/EBITDA (x) 76 17 13 6 5
EV/EBIT (x) 130 183 26 9 6
P/E (x) 210 1210 36 10 6

Risk och avkastningspotential

Risknivå Medium Risk Nettoskuld (SEKm) 98
Kurs vid analys 39 Enterprise Value (SEKm) 630
Högsta/Lägsta (12M) 39,70/28,60 Reuters/Bloomberg MCAP.ST/MCAP SS
Antal aktier (m) 13 Listning Small Cap
Börsvärde (SEKm) 532

Estimat och värdering (SEK)

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 859 708 846 939
EBITDA (mkr) 30 47 90 120
EBIT (mkr) 3 23 68 103
Vinst före skatt (mkr) -1 18 64 100
EPS, justerad (kr) 0 1 3 5
EK/Aktie (kr) 21 22 26 32
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) -81 3 248 55
EBIT marginal (%) 0 3 8 10
ROE (%) 0 4 15 19
ROCE (%) 0 6 21 31
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 0 0 0 0
EV/EBITDA (x) 17 13 6 5
EV/EBIT (x) 183 26 9 6
P/E, justerad (x) 1210 36 10 6
P/EK (x) 1 1 1 1
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-09-05 Resultatförbättring för samtliga affärsområden Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Läkemedelshandel sänkte koncernens försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Medicinteknik håller ställningarna i väntan på vinstlyft Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 Ny segmentsredovisning ökar transparensen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Vinstvarning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-08 Specialty Pharma levererar tillväxt på 63% Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Unimedic ökar tempot Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 Förvärv inom Quickels Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Vändning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Bottenkänning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-16 Fortsatt försäljningstapp inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-25 Lönsamhetstapp drar ner prognoserna 2014/2015E Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-02 Engångskostnader drar ner resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-24 Växlar upp M&A-aktiviteten Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-16 Förbereder för nya förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-26 Unimedic visar musklerna Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2015 | Årsstämma 2015
31 Aug 2015 | Årligutdelning 2015
30 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Feb 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
2 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 Sep 2016 | Årligutdelning 2016
30 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
9 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
1 Sep 2017 | Årsstämma 2017

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner