Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 28 May 2020 | Consilium

Bolagsbygge snarare än stor…

Omsättningen i Q1’20 uppgick till 63 mkr, vilket var något lägre än de 68 mkr vi räknat med, medan EBIT uppgick till -24 mkr. Operationellt är verksamheten nu helt inriktad…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2020 | Consilium

Negativt EV proforma ger rea på kassa…

Vid Q4’19-rapporten valde Consilium att lämna en proformaredovisning för resultat- och balansräkning per 31 dec. Kassan uppgick proforma vid årsslutet till 2637 mkr och efter återbetalning av skulder på 850…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Dec 2019 | Consilium

Superpremie lämnar ägarna med pengahö…

Så kom till slut resultatet av den nästan årslånga utredningen av Consiliums framtida struktur, som innebär att största affärsområdet Marine & Safety säljs till Nordic Capital för ett EV på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2019 | Consilium

Fortsatt osäkerhet om framtida struktur…

Trots en fortsatt stark utveckling för dominerande affärsområdet Marine & Safety (M&S, larm) i Q3’19 så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Consilium

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2019 | Consilium

Stark start för M&S med förhöjd risk…

Arbetet med att omstrukturera Consilium mot säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden fortsätter. Men medan Marine & Safety (alarm) fortsätter växa starkt, med 21% i kvartalet till god…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-28 Bolagsbygge snarare än stor extrautdelning i korten Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Negativt EV proforma ger rea på kassa och tillväxtcase Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Superpremie lämnar ägarna med pengahög och sorgebarnet Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Fortsatt osäkerhet om framtida struktur Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 Dec 2019 | Consilium

Fortsatt osäkerhet om framtida struktur

Trots en fortsatt stark utveckling för dominerande affärsområdet Marine & Safety (M&S, larm) i Q3’19 så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur, då rapporten för tredje kvartalet förvånande nog inte bjöd på några besked om ödet för Safety Engineering (SE, släckning). En uppdelning av Consilium i M&S mer mogna verksamhet, som vi beräknar kan motivera ett värde på 75 kr per aktie, och SE som är i en tidigare utvecklingsfas och kan motivera ett värde runt 6 kronor per aktie, skulle kunna synliggöra betydande värden. Men ett möjligt behov av kapitaltillskott för SE vid en utskiftning, och det faktum att bolagets obligationslån på 750 mkr ska refinansieras till våren gör att vi bedömer den finansiella risken som förhöjd just nu. Med en attraktiv värdering, stabil utveckling för det dominerande affärsområdet M&S och en möjlig uppdelning av bolaget ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

God utveckling för Marine & Safety

Den starka utvecklingen för Consiliums så kallade kvarvarande verksamheter fortsatte, med 24% tillväxt i Q3’19 till 427 mkr. Det var 6% starkare än de 403 mkr vi räknat med. EBITDA på 56 mkr var marginellt starkare än de 54 mkr vi räknat med, och motsvarade en EBITDA-marginal på 13%. Som väntat var det framförallt Marine & Safety (M&S, detektion och alarm) som stod för styrkan med fortsatt god efterfrågan från alla nischsegment såsom kryssnings- och militära fartyg, tåg och byggnader. Safety Engineering (SE, släckning) var desto svagare med en minskning i omsättning på 3% i kvartalet. Tillsammans med en goodwillnedskrivning på 40 mkr blev resultatet från kvarvarande verksamheter en nettoförlust på 17 mkr. Efter goodwillnedskrivningen i Q3’19 har vi nu sänkt vår EBIT-prognos med 20% för i år och höjt den med 3% för 2020e.

Förvånande få besked om framtida struktur

Mest anmärkningsvärt i rapporten var dock att besked om den pågående strukturförändringen uteblev. Frånsett att Consilium förberett refinansiering av företagsobligationen som förfaller den 25 mars 2020 genom en motsvarande bryggfinansiering från bank, så uteblev ytterligare information om strukturarbetet. Vi ser det som sannolikt med en särnotering av SE, men att det kommer att kräva att man först kapitaliserar upp bolaget. Vi bedömer nu att M&S som fristående, inkl. hela nettoskulden på 864 mkr, kan motivera en EV/EBITDA-multipel på 7x, vilket motsvarar ett värde på ca 75 kr per aktie (se underlag på sid 3). SE är i en tidigare utvecklingsfas och vi räknar med ett värde för SE kring 6 kr per aktie. Därmed skulle det sammanlagda värdet av fristående enheter kunna synliggöra betydande värden över vad dagens kurs på 44 kr reflekterar.

Förhöjd finansiell risk tills strukturöversynen är klar

Trots en till synes attraktiv värdering så noterar vi a) den höga strukturella osäkerheten, med ett möjligt behov av kapitaltillskott för SE vid en utskiftning, b) justerat för bolagets hybridobligationslån med evig löptid som redovisas som eget kapital så uppgår soliditeten till relativt låga 10%, och c) osäkerhet om den långsiktiga refinansieringen av bolagets obligationslån på 750 mkr. Det gör att vi bedömer den finansiella risken som förhöjd just nu. Lyckas bolaget sälja tillgångar till försäljning upptagna på balansräkningen till ett värde på 317 mkr kan den bilden dock förändras. Med en attraktiv värdering, stark utveckling för kvarvarande verksamheter och en möjlig uppdelning av bolaget ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

2019-08-29 Osäkerhet om strukturen fortsätter tynga aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Stark start för M&S med förhöjd risk för gruppen Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
27 May 2020 | Årsstämma 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner