Datum Titel Alternativ
2024-02-20 ARR föll men kundtillväxten är starkare än någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Analyskommentar - Strategin uppdateras för att öka tillväxten och sänka kostnaderna Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-05 Analyskommentar - Har adderat flera nya kunder under Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Ökat fokus på lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Fortsatt kostnadsreduktion Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Jul 2023 | XMReality

Fortsatt kostnadsreduktion

 

ARR kommer stärkas framöver

ARR uppgick till 18,3 mkr, vilket är på samma nivå som föregående kvartal, och orderingången uppgick till 2,2 mkr, vilket motsvarar en minskning om ca 5% y/y. Under Q1 bestod orderingången av flera piloter och ”prof of concept”-avtal (POC) vilka historiskt haft hög konverteringsgrad till ARR, varför vi räknar med att ARR kommer att växa under H2. Vidare har det förstärkta teamet i USA kommit igång med försäljningen vilket bland annat återspeglas i avtalet med Technology Resource Center of America. Under Q2 tecknades ett 10-tal nya avtal vilka alla startar i liten skala men har potential att bli viktiga avtal framgent. Att växa i befintlig kundstock är en central del i vår vy för fortsatt ARR-tillväxt.

Sänkta kostnader för bolaget närmare deras upprepade finansiella mål

Kostnadsbesparingarna som beslutades under 2022 fortsätter att materialiseras och rörelsekostnaderna minskade med 8% y/y Q2 och med över 10% för H1. Kostnadsbesparingarna återspeglas i att kassaflödet från rörelsen förbättras, vilket för XMReality närmare deras finansiella mål. De finansiella målen om att senast i slutet av 2024 börja generera positivt kassaflöde, samt att under 2025 nå en ARR om 75 mkr med en EBITDA-marginal på 15% upprepas.

 

Behåller samma tillväxtprofil men sänker basen

Vi genomför endast en mindre justering av omsättningen till följd av den svagare omsättningen än vi räknat med. Vi behåller samma tillväxtprofil och långsiktigt positiva syn om att efterfrågan på XMRealitys AR-lösning för att möjliggöra och underlätta distansarbeten är fortsatt god. Bland alla företag ökar fokus och arbetet kring verksamhetens miljöavtryck samt kostnader, vilka båda gynnas av ett ökat användande av XMRealitys produkter. Förändringen består således i en sänkt bas för den fortsatta tillväxtresan. Vi justerar vårt motiverade värde till 1,3-1,4 kr per aktie (1,5-1,6).

 

2023-07-07 Analyskommentar - Två nya avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stärker sin position på den amerikanska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Analyskommentar - Stabil start på året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024