Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | Systemair

Valutaeffekter drar ned intäkter

Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 207 mkr vilken motsvarar en tillväxt y/y om -11,1 % och var under våra estimat om 2 479 mkr. Organiskt var dock tillväxten -3,8…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2020 | Systemair

Återhämtning mot slutet av kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 100 mkr (2 254), mot våra estimat om 2 224 mkr. Avvikelsen beror främst på utvecklingen i Östeuropa där omsättningen minskade 26 % y/y…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Jun 2020 | Systemair

Covid-effekter men stark bruttomarginal

Systemairs omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2031 mkr vilket var 5,3 % lägre än föregående år och lägre än våra estimat. Rörelseresultatet uppgick till 56 mkr men belastas av…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Systemair

Potentiell snålblåst framöver

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2020 | Systemair

Fortsatt god utveckling på flera…

Omsättningen för Q’3 uppgick till 2 147 mkr (2019 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 6,4 %, varav 1,8 % organiskt. Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 33,8 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2019 | Systemair

Robust medvind i verksamheten

Systemair redovisar en genomgående stark rapport, där bolaget redovisar sin starkaste rörelsemarginal ett enskilt kvartal sedan 2013. Nettoomsättningen uppgick till 2483 mkr (2151), vilket var drygt 3% över vår prognos.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Systemair

Motvind och medvind

Systemair redovisar en nettoomsättning på 2254 mkr (2013) för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår, vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed uppgick den totala…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-12-11 Valutaeffekter drar ned intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-28 Återhämtning mot slutet av kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Covid-effekter men stark bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Potentiell snålblåst framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Fortsatt god utveckling på flera marknader Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Mar 2020 | Systemair

Fortsatt god utveckling på flera marknader

Omsättningen för Q’3 uppgick till 2 147 mkr (2019 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 6,4 %, varav 1,8 % organiskt. Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 33,8 % (31,9 %). Försäljningen i Norden belastades av låg tillväxt i Norge och Sverige. Mot bakgrund av försämrade framtidsutsikter sänker vi våra estimat för intäkterna och rörelseresultatet för de kommande åren. För året 19/20 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 9 135 mkr (tidigare 9 192 mkr) med ett rörelseresultat om 665 mkr (681 mkr). För 20/21 justerar vi ner våra intäktsestimat till 9 501 mkr och för 21/22 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 9 881 mkr. Systemair handlas till en premie mot sektorn med en EV/EBIT-multipel på 13,6 mkr på estimaten för 20/21. Vi ser framöver goda möjligheter för Systemair att förbättra marginalerna. Vi ser ett motiverat värde per aktie på 153 kr.

Försäljning strax under våra estimat

Omsättningen för Q’3 uppgick till 2 147 mkr (2 019 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 6,4 %, varav 1,8 % i organisk tillväxt. Försäljningen i Norden var oförändrad Y-Y under Q’3 och tillväxten kommer främst från Nord- och Sydamerika samt marknaderna i Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Av tillväxten utgjorde 1,3 % tillväxt från förvärv. Valutaeffekter ökade omsättningen med 3,3 % under perioden. Omsättningen för det tredje kvartalet var därmed 1,6 % lägre än våra estimat vilket främst beror på att marknaden i Norden uppvisade sämre tillväxt än våra estimat. Försäljningen i Norden uppgick till 453 mkr och var oförändrad jämfört med våra estimat om en ökning med 4,5 %. Framöver ser ledningen fortsatt god efterfrågan inom stora marknader. Bolaget kommenterar Corona-relaterade riskfaktorer med att effekterna så här långt är små för Systemair, som inte har produktion i Kina och dessutom väldigt liten försäljning i landet. Systemair menar dock att en potentiell risk är att underleverantörer kan uppleva komponentbrist till följd av virusets effekter.

Stark bruttomarginal speglar lönsamhetsfokus

Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 33,8 % (31,9 %). Den högre marginalen återspeglar Systemairs fokus på lönsamhet och är ett tecken på att man lyckats implementera åtgärderna för ökad lönsamhet. Våra estimat för bruttomarginalen var 33,5 %, utfallet var därmed något bättre. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 5,2 %.

Fortsatt premie mot sektor

Systemair handlas till en premie mot sektorn och för närvarande till EV/EBIT 13,6x på estimaten för 2020/2021. Viss oro kring den framtida utvecklingen bland annat i Norden gör att vi gör mindre nedjusteringar av intäkts- och lönsamhetsestimat för 2019/2020. För 2019/2020 tror vi på intäkter om 9 135 mkr och EBIT om 665 mkr. Vi justerar även ned våra tillväxtestimat för 2020/2021 och 2021/2022. För 2021/2022 tror vi på en omsättning om 9 881 mkr. Mot bakgrund av estimatrevideringarna ser vi en motiverad riktkurs på 153 kr. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk. Vi ser goda möjligheter för lönsamhetsförbättringar och ser fortsatta marginalökningar framöver.

2019-12-06 Robust medvind i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Motvind och medvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Systemairs starkaste siffra någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Luftgrop i lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-06 Vinden har vänt Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Pilarna pekar nu åt rätt håll Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Motvinden håller i sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Stora projektleveranser dämpar marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 I väntan på friska fläktar Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Avtagande vindstyrka på kort sikt Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-19 Luftgrop i fjärde kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Vindstyrkan väntas avta på toppen Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Ett godkänt andra kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Stark inledning på året Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-17 Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Tydlig motvind för lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-15 8% organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-09 Väntar på "turnaround" Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-01 Marginalförbättringar fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-01 Nya förvärv och stigande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-12 Omstruktureringsarbete väntas bära frukt Ladda ner | Visa Stäng
2014-03-07 Förvärvskostnader och lite ryssfrossa Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning
11 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2021
26 Aug 2020 | Årsstämma 2021
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q1
10 Dec 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2022
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2023-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner