Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Irisity

Kapitalanskaffning banar väg för…

Totala intäkter uppgick till 9,5 mkr. EBIT uppgick till -6,6 mkr, vi hade räknat med ett nollresultat. Avvikelsen härleds till att vi underskattat kostnaderna under inledningen av kommersialiseringen med G4S.…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2020 | Irisity

Ett lugnt kvartal

Intäkter inklusive aktiveringar uppgick till 12,7 mkr. Våra estimat uppgick till 13,1 mkr. Avvikelsen går att härleda till lägre aktiveringar. EBITDA uppgick till -0,1 mkr. Irisity har under kvartalet vidtagit…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2020 | Irisity

G4S implementerar Irisitys AI-…

Irisity har tecknat avtal med G4S om att bli partner inom videoanalys globalt. Avtalet innebär att Irisity blir en partner med G4S globalt där EMEA kommer bli den första marknaden…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2020 | Irisity

Övervintrar Covid-19

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr Av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. Som vi skrev i…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Irisity

Förseningar men stark balansräkning

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Irisity

Högre takt än väntat i utrullning

Omsättningen i kvartalet uppgick till 9,72 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 37% Y/Y. Siffran var ca 25% över vårt estimat. MRR (Monthly recurring revenue) uppgick till 2,7 mkr, en…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Nov 2019 | Irisity

Utrullningen långsammare än väntat

Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Apr 2020 | Irisity

Förseningar men stark balansräkning

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under H1’20 och generera en plan för en mer storskalig kommersiell utrullning. Med anledningen av ändrade prioriteringar hos säkerhetsbolagen sänker vi våra estimat för 2020 med ca 15%, detta främst med anledning av osäkerhet i timing. Vi bibehåller dock våra intäktsestimat för 2021 och höjer dem något för 2022. Den nyligen genomförda nyemissionen som tillförde ca 35 mkr i kombination med kostnadsbesparingar gör att vi ser att bolaget klarar förseningarna väl. I dagsläget handlas bolaget på en implicit WACC i spannet 25-30%. Väger vi vår DCF och multipelvärdering får vi ett motiverat värde i spannet 17-19kr. Detta gör att vi ser en hög potential i aktien men, till en fortsatt hög risk.

Kommersialisering nära…

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under H1’20 och generera en plan för en mer storskalig kommersiell utrullning. Detta skulle leda till en accelererande tillväxt. Resultat av pilotprojekt som genomförts har löpt väl ut och resulterat i kostnadsbesparingar mellan 40-60% för kunden. Vi bedömer att förhandlingarna kommer att avslutats under H2’20 och H1’21. Vår bedömning är att säkerhetsbranschen kommer att bli mer mottaglig för dessa tjänster i efterdyningarna av Covid-19 då kostnadsbesparingarna blir uppenbara och bolagen inser problemen i att förlita sig på traditionella väktare och andra varianter av videoövervakning som kräver en stor personalstyrka.

…vi skjuter estimaten något…

Med anledning av ändrade prioriteringar hos säkerhetsbolagen sänker vi våra estimat för 2020 med ca 15%, främst med anledning av osäkerhet i timing. Vi bibehåller dock våra intäktsestimat för 2021 och höjer dem med 10% för 2022 med anledning av den starka pipelinen. Bolaget har sedan pandemiutbrottet vidtagit åtgärder för att hålla kostnaderna nere samt har tack vare den nyligen genomförda emissionen en kassa om ca 40 mkr. Vi bedömer burnrate vara 1-1,5 mkr per månad vilket gör att bolaget är välkapitaliserat för att klara av en förskjutning i kommersialisering.

…men fortsatt undervärderad

Givet våra estimat anser vi att Irisity är undervärderat både jämfört med andra mjukvarubolag och jämfört med vår DCF analys. I dagsläget handlas bolaget på en implicit WACC i spannet 25-30%. Väger vi vår DCF och multipelvärdering när Irisity når en mer mogen fas får vi ett motiverat värde i spannet 17-19kr. Den potentiellt höga tillväxten och skalbarheten i affärsmodellen gör att vi ser en hög potential i aktien till en hög risk.

2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Årsstämma 2019
22 Apr 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
12 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
22 Apr 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner