Senaste analysen | 13 Sep 2023 | Maha Energy

Waiting for the next step

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Aug 2023 | Maha Energy

Further production increases in July

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Aug 2023 | Maha Energy

Update on Mafraq in Oman

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Maha Energy

Completes the combination with BDO 2.0

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Maha Energy

Several upcoming catalysts

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Maha Energy

Sale of Maha Brazil will result in cash…

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Maha Energy

Investigates potential divestments of…

  Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-13 Waiting for the next step Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Further production increases in July Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Update on Mafraq in Oman Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Completes the combination with BDO 2.0 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Several upcoming catalysts Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Sale of Maha Brazil will result in cash larger than market cap Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Investigates potential divestments of assets Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Robust indicators that the Tie wells are onstream Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyskommentar - Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna Visa Stäng
2022-05-25 Högre oljepriser höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Sep 2021 | Maha Energy

Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden

 

Vinsttillväxten återspeglas inte i aktiekursen

Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år kommande år – har kursen i stort sett stått stilla. Vi tror att en anledning är att aktien har hamnat i skymundan då kolväterelaterade bolag inte har varit i fokus men att kursen kommer komma ikapp vinsten.

Försening i återhämtningen av produktionsvolymerna…

Efter produktionsstörningar i Q2 hade bolaget räknat med att kunna ersätta ”förlorad” volym från den fjärde brunnen i Tie i Brasilien och från Illinois i USA. Borrningen i Brasilien kommer nu inte bli klar förrän i oktober och bolaget meddelade därför förra veckan att det finns risk för att de kommer ligga strax under produktionsguidance för helåret 2021 (4000-5000 fat/dag).

…men ingen förändring av den långsiktiga bilden

Den genomsnittliga dagsproduktionen är 3350 fat per dag YTD (3380 2020) medan takten låg på 4150 fat per dag 14/9. Exit-raten är estimerad till 5000-5500 fat per dag 2021. Då vi ser förseningen som tillfällig och då vi ser oförändrad produktionsprofil 2022 och framåt är vi inte oroade. Vi sänker estimaten för 2021 med 16% och vårt motiverade värde något för att reflektera förändringarna.
2021-09-07 Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Produktionsökningar att vänta i spåren av ökande reserver Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Tillväxt att vänta med vinst i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Går stark genom krisen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Visa Stäng

Kommande händelser

14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3