Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög…

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Maha Energy

Ökar produktionen men i otakt med vä…

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2018 | Maha Energy

Förseningar förändrar inte…

Trots förseningar efter motgångar i bolagets arbetsprogram för fälten i Brasilien så är vi positiva till utsikterna för Maha att lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd under andra…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2018 | Maha Energy

Mer än bara exponering mot stigande…

Medan oljeprisuppgången tydligt gynnat Mahas resultat i Q1, då bolaget rapporterade en nettovinst på USDm 2,3 och en netback per fat på USD 37, så är det bolagets arbete med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Jul 2018 | Maha Energy

Förseningar förändrar inte helhetsbilden

Trots förseningar efter motgångar i bolagets arbetsprogram för fälten i Brasilien så är vi positiva till utsikterna för Maha att lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd under andra halvåret i år. Det kommer i sin tur driva en mer varaktig omvärdering av aktien. Med en stark kassa och positivt kassaflöde räknar vi med att bolaget ska kunna öka produktionen från omkring 1600 boepd i slutet av förra året till 2000 boepd i snitt 2018, och mer därtill 2019. Värderingen av EV/2P på 3,6x kan jämföras med sektorsnittet på 7,9x. Med fortsatt hög aktivitet och stigande produktion, om än något förskjutet, ser vi en hög potential i aktien, till en hög risk.

5 veckors försening av kapitalplanen

Produktionen i juni uppgick till 1312 boepd vilket innebär att produktionen i Q2 på omkring 1430 blev lägre än de 1520 vi ursprungligen räknat med. Tartaruga var stängt 8 dagar i maj och 20 dagar i juni och väntas totalt vara stängt i 60 dagar för arbetena på fältet. Efter problem vid återinträdet på 7TTG på Tartaruga har bolaget beslutat att skjuta på omarbetena på 7TTG tills efter sidetrack-borrningen på 107D, vilket förskjuter borrprogrammet med 4 veckor till en ökad kostnad av USD 500 000. På grund av förseningarna på Tartaruga har även de planerade arbetena på GTE3 på Tie blivit försenade, där den förväntade produktionsstarten skjutits från slutet av juni till slutet av juli. Det här innebär också att borrningen av Attic kommer försenas med 4-5 veckor till slutet av september. Frånsett kostnadsökningen på 7TTG väntas de övriga förseningarna inte innebära några merkostnader för bolaget.

Sänker våra vinstestimat med 11% för 2018

Visserligen handlar förseningarna mer om tid än om kostnader. Men det innebär också att bolaget skjuter den väntade produktionsökningen framför sig. Efter bolagets senaste produktionsuppdateringar har vi sänkt vår förväntan på helårsproduktionen till omkring 2000 boepd 2018 och 3400 boepd 2019. Sammantaget med ett fortsatt starkt oljepris innebär det en sänkning av vår prognos för EBIT med 11% 2018 och 16% 2019. Det är även värt att notera att EPB inte gör egna oljeprisprognoser utan använder snittet av tre stora oljekonsulter vars snittprognos ligger ca USD 9 under spotpriset.

Nya produktionstoppar i höst – hög potential

Trots motgångar i det korta perspektivet är vi fortsatt övertygade om att det är bolagets arbete med att utveckla fälten och lyfta produktionen som ska driva omstöpningen av resultaträkningen och i förlängningen en omvärdering av aktien. Bolagets starka kassa på USDm 23 och goda kassaflöde är mer än tillräckliga för att stödja investeringsprogrammet och hantera kostnadsökningarna. Med en netback på USD 37 per fat finns gott om utrymme till breakeven. Aktien handlas fortsatt till en betydande rabatt mot sektorn, med en värdering av EV/2P på 3,6x jämfört med sektorsnittet på 7,9x. Med fortsatt hög aktivitet under hösten som väntas lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd, så ser vi en hög potential i aktien, till en hög risk.

2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner