Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2018 | BE Group

Fortsatt stabil utveckling i kä…

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE…

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut med 8% tillväxt. Fortsatta gynnsamma omständigheter i form av ståltullar och europeiska skyddsåtgärder har under kvartalet påverkat försäljningen positivt. Samtidigt ser BE Group en fortsatt tuff konkurrens inom tunnplåt, vilket har medfört marginalpress även under Q3’18. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 2,4% (2,2%). Vi kvarstår vid våra estimat med små positiva upprevideringar mot bakgrund av ståltullarna. På 2019 års estimat handlas BE Group därmed på P/E 7,1x. Vi kvarstår vid bedömningen om att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Stark tonnagetillväxt inom Sverigesegmentet

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt y/y på 15%. Tillväxten utgörs av 4% organisk tillväxt, 6% positiva pris- och mixeffekter samt 5% valutaeffekter. Den organiska tillväxten (tonnage) överraskade positivt där segmentet Sverige & Polen stod för 8% tonnagetillväxt och Finland & Baltikum för 0%. Fortsatta gynnsamma omständigheter i form av ståltullar och europeiska skyddsåtgärder har medfört en högre försäljning än väntat. Bruttoresultatet landade på SEKm 151 (134) med en bruttomarginal på 13,6% (13,8%), där en fortsatt tuff konkurrens inom tunnplåt har medfört marginalpress. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 22% y/y och uppgick till SEKm 26 (22). Dock var utvecklingen negativ för bolagets två kärnsegment med SEKm 2 y/y. Den underliggande rörelsemarginalen för bolagets två kärnsegment landade på 3,4% (4,1%).

Positivt utfall med hyresvärden i Malmö

Periodens kassaflöde uppgick till -10 (97), där Q3’17 var ett extraordinärt starkt kassaflödeskvartal påverkad av minskning av rörelsekapitalet kopplat till periodiseringar. Vi väntar oss en korrigering med ett positivt kassaflöde under Q4’18, drivet av minskat rörelsekapital tillsammans med fortsatt stark lönsamhet. Efterfrågan på kärnmarknaderna spås vara fortsatt god med stabila stålpriser. Dock ser ledningen tecken på viss avmattning på den baltiska marknaden. I samband med Q4’17 rapporten reserverade BE Group SEKm 10 för underhållsbehov av lagerbyggnaden i Malmö. Under det senaste kvartalet slöts en överenskommelse med hyresvärden på endast SEKm 6, därmed bedöms SEKm 4 kunna återföras och påverka Q4’18 positivt.

Överlag oförändrade estimat

Den underliggande rörelsemarginalen för bolagets två kärnsegment uppgår för bolagets första 9 månader till 3,8% (4,2%), där fortsatt tuff konkurrens inom tunnplåt dämpar marginalen där en större aktör dumpar lager på marknaden. Vi räknar med att dumpandet successivt avtar vilket agerar marginalhöjande på sikt. Vi ser fortsatt gynnsamma förhållanden i form av ståltullar samt skyddsåtgärder som motiverar små positiva upprevideringar av vårt försäljningsestimat för innevarande år. På 2019E handlas BE Group på P/E 7,1x, vilket vi anser är långt ifrån utmanande. Vi kvarstår vid vår bedömning om att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner