Datum Rubrik Alternativ
2023-11-17 IVACC Q3 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2022 | Intervacc

Försäljningen av Strangvac är i gång

 

Försäljningen i gång

Fokus just nu är på lanseringen av Strangvac som bolaget successivt rullar ut till försäljning under året. Försäljningen startade i Sverige i mars, Danmark i maj och Storbritannien i mitten av augusti. Därmed borde förväntningarna på försäljning i Q2 inte varit höga. Storbritannien är en stor och viktig marknad med hög medvetenhet kring kvarka. Vi ser fram emot försäljningsstart i flera europeiska länder under hösten.

Tidig lanseringsfas

Mottagandet och intresset tycks vara stort på de marknader där Strangvac börjat säljas. Säsongsmässigt är det framförallt i slutet av året som hästar vaccineras och vi väntar oss att större delen av årets försäljning sker i Q4. Kassaflödet påverkades av lageruppbyggnad vilket är naturligt i en lanseringsfas. Vi räknar fortsatt med att kassan räcker tills att Intervacc blir kassaflödespositiva vilket vi tror är i början av 2024.

 

Motiverat värde 92-102 kr

Vi gör endast marginella estimatjusteringar på kostnadssidan. I vår DCF-värdering kommer vi fram till ett motiverat värde på 92-102 kr, med en hög WACC på 14% vilken kommer att justeras i takt med att försäljningen kommer i gång. Största risken till vårt värde är om försäljningsupptaget tar längre tid än väntat.

 

2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023