Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2017 | Consilium

Mycket av motvinden inprisad

Även om marknadsläget var oförändrat i Q3 med en halvering av nybeställningar av handelsfartyg på de senaste 2 åren och en svag olje- och gasmarknad offshore, så kompenserades det till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2017 | Consilium

Fortsatt motvind trots tillväxt i…

Omsättningen i andra kvartalet motsvarade en tillväxt på 2% medan orderingången växte med 18% i Q2. Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en stabil tillväxt inom största affärsområdet Marine & Safety, en förestående islossning inom Safety Engineering och ett kostnadsbesparingsprogram i ryggen, så räknar vi med en god återhämtning i lönsamheten 2018-2019. Med en värdering på P/E 8x ’19 ser vi därför en medelhög potential i aktien, samtidigt som en ihållande motvind inom vissa kärnsegment motiverar en medelhög risk.

Fokuserar på säkerhet och avyttrar ca 12% av omsättningen

Den stora nyheten i Q4’17 var beslutet att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (”kvarvarande verksamhet”) och att avyttra övriga självständiga rörelsegrenar (”verksamheter under avveckling”). Bolaget specificerar inte vad som ska säljas, men uteslutningsmetoden antyder att det är produkterna inom navigation och automation. På årsbasis motsvarar dessa cirka SEKm 200 av SEKm 1 640 i omsättning. Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 9% till SEKm 374,5 i Q4’17, med en rekordstor orderbok på SEKm 809,6. Omsättningen för kvarvarande verksamheter minskade med 9% till SEKm 364,1 pga. minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje- & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg. EBIT minskade till SEKm 3,3, inkl. strukturkostnader som ska minska kostnaderna med SEKm 40 på årsbasis fr.o.m 2018. Nettoresultatet, inkl. verksamheter under avveckling, på SEK -21,1 blev klart svagare än vår förväntan på SEKm 9,4. Beslutet att inte lämna någon utdelning var också en besvikelse jämfört med vår förväntan om SEK 2.

Eftersläpning kan ge kraftig återhämtning 2018

Inom Marine & Safety fortsätter orderingång och lönsamhet utvecklas väl (10% tillväxt resp. 11% EBIT-marginal Q4’17) trots svaga delsegment som nybyggnation och oljeindustrin. Safety Engineering visar dock en större eftersläpning relativt återhämtningen inom oljesektorn generellt, trots en stark orderbok. Vi räknar med en fortsatt stabil orderingång och en återhämtning i omsättningen på 50% för Safety Engineering 2018, som tillsammans med lägre kostnader ska vända förlusten i år på SEKm 23,2 till en rörelsevinst på SEKm 12. Sammantaget har vi sänkt vårt estimat för EBIT 2018 med 18%, varav avvecklade verksamheter svarar för ca 2/3.

Marginalexpansion 2018 – medelhög potential till medelhög risk

Med ett stramare fokus på kärnaffären, stabil tillväxt inom största affärsområdet Marine & Safety, rekordstor orderbok, förestående islossning inom Safety Engineering och ett besparingsprogram i ryggen, så räknar vi med en återhämtning i lönsamheten, från EBIT-marginal på 8,3% ’17 till 9,1% ’18E. Med en värdering på P/E 8x ’19E ser vi därför en medelhög potential i aktien, samtidigt som en ihållande motvind inom vissa kärnsegment ger en medelhög risk. En möjlig närtida trigger är den uppdatering av målen för de kvarvarande verksamheterna som ska presenteras i årsredovisningen i april, där vi framförallt räknar med en justering av kapitalavkastningsmålet då ett par större projekt inom verksamheter under avveckling kommer att frigöra en del kapital.

2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner