Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | ZetaDisplay

Stark kostnadskontroll och…

Omsättningen uppgick till 86,9 mkr vilket var långt under våra estimat. Siffran motsvarade en organisk tillväxt om -22%. SaaS-intäkterna uppgick i kvartalet till 38,4 mkr vilket var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | ZetaDisplay

ZetaDisplay - En potentiell Europeisk…

Med anledning av analytikerbyte väljer vi att släppa en reinitiering av Access-bolaget ZetaDsiplay. Bolaget befinner sig i ett intressant skede i en växande industri. Digital Signage marknaden har historiskt varit…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2020 | ZetaDisplay

Bruttomarginal imponerar

Intäkterna minskade med 20% till 78,1 mkr, 11% lägre än våra estimat. EBITDA uppgick till 11,1 mkr vilket var högre än våra estimat. Anledningen är ändrad produktmix till följd högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2020 | ZetaDisplay

Visar fortsatt organisk tillväxt trots…

Nettoomsättningen för ZetaDisplay i kvartalet uppgick till 105,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Samtliga bolagets internationella projekt är igång och löper fortsatt på. Den organiska tillväxten uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2020 | ZetaDisplay

Gynnsam produktmix stärker…

Omsättningen under kvartalet uppgick till 144,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om ca 10%. Siffran var i linje med våra förväntningar. ARR uppgick till 165,5 mkr vilket var ca 15%…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2019 | ZetaDisplay

Fokus skiftas nu mot den internationella…

ZetaDisplay rapporterar ett kvartal överlag i linje mot väntat. En god intäktsmix med högre andel återkommande intäkter bidrog positivt på bruttomarginalen som uppgick till 50,8% (vår prognos 50,2%). De återkommande…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | ZetaDisplay

Dags att skörda frukterna

ZetaDisplay lämnar en rapport utan några större överraskningar. Nettoomsättningen ökade med 7% till 97,4 (90,8) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. De repetitiva intäkterna uppgick till 32,5 (22,0)…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Stark kostnadskontroll och marginalexpansion kompenserar svag organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 ZetaDisplay - En potentiell Europeisk dominant Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-22 Bruttomarginal imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Visar fortsatt organisk tillväxt trots Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-10 Gynnsam produktmix stärker bruttomarginalen Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Fokus skiftas nu mot den internationella utrullningen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Nov 2019 | ZetaDisplay

Fokus skiftas nu mot den internationella utrullningen

ZetaDisplay rapporterar ett kvartal överlag i linje mot väntat. En god intäktsmix med högre andel återkommande intäkter bidrog positivt på bruttomarginalen som uppgick till 50,8% (vår prognos 50,2%). De återkommande intäkterna har nu i genomsnitt ökat med lite över 8% q/q de senaste fem kvartalen. Med det sagt fortsätter bolagets mjukvaruresa där nu 33% av intäktsbasen består av SaaS-intäkter. Inga större prognosjusteringar för nästkommande år motiveras av kvartalsrapporten. Vi upprepar vår förväntansbild om att utrullningen av IKEA tar fart från och med Q4’19, med väsentlig effekt under helåret 2020. Med det sagt ser vi en fortsatt hög potential i aktien med ett motiverat värde på 29-31 kr, detta till en medelhög risk.

Överlag i linje mot väntat

ZetaDisplay redovisar ett kvartal i linje mot vår förväntansbild. Nettoomsättningen uppgick till 101 (117) mkr, vilket var i linje med vår prognos på 99 mkr. Den lägre omsättningen y/y härrör från en stororder till ATG på 50 mkr som levererades under Q3’18. De viktiga återkommande intäkterna (SaaS) var 33 (26,5) mkr under kvartalet, i linje med 33,5 mkr vi väntade oss. Den positiva tillväxttrenden inom de återkommande intäkterna fortsätter därmed och uppvisar en CAGR på lite över 8% q/q de senaste fem kvartalen. Inga större avvikelser gentemot våra estimat noterades på bruttomarginalnivå, där en god intäktsmix med högre andel SaaS-intäkter påverkades positivt. Däremot tar ledningen en engångsnedskrivning på 21 mkr under kvartalet, mot bakgrund av ett varumärkesbyte för dotterbolaget QYN BV. Justerat för detta uppgick EBIT till 6,4 (0,1) mkr, motsvarande en marginal på 6,3%, vilket också var över vår prognos. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader än väntat. Även om vi hade tagit höjd för ökade personalkostnader, i ljuset av bolagets expansionsskede, överraskade bolaget positivt på denna punkt.

Mjukvaruresan fortsätter

Under kvartalet har Per Mandorf, med större mjukvarufokus, tillträtt som VD. För Q3 uppgick ARR till 136 mkr (109), en ökning med 25%. Därmed motsvarar bolagets SaaS-intäkter 33% (23%) av omsättningen, och bolagets mjukvaruresa fortlöper enligt plan. Noterbart är att förvärvet av Gauddi inte påverkat SaaS-intäkterna än. Vi bedömer samtidigt att SaaS-intäkterna kommer att fortsätta utvecklas väl i o.m. bolagets senaste förvärv, vilket bedöms ha drygt 40% återkommande intäkter. Med förvärvet blir ZetaDisplay även marknadsledande på Benelux-regionen.

Upprepar motiverat värde 29-31 kr per aktie

Det tredje kvartalet var i linje med vår förväntansbild, Därmed gör vi endast marginella estimatförändringar, bortsett från engångsnedskrivningen på 21 mkr för 2019. Förvärvet av Gauddi påverkar försäljningsprognoserna positivt med drygt 10% för nästkommande år. Som tidigare nämnts räknar vi med att IKEA-rullningen tar fart från och med Q4’19, med väsentlig effekt under helåret 2020. Därmed kommer de närmaste kvartalen att vara en hårdvarutung period, vilket dämpar marginalen men samtidigt höjer försäljningen. Vi räknar dock inte med en marginalpress i likhet med den som uppstod i och med ATG-ordern. Vi upprepar hög potential i aktien, till en medelhög risk, och ser fortsatt ett motiverat värde på 29-31 kr.

2019-08-16 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Se igenom hacket i de repetitiva intäkterna Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Rekordkvartal och nya finansiella mjukvarumål Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Mjukvaruresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 En mjukvaruresa marknaden har missat Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 May 2020 | Årsstämma 2019
4 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årligutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Dec 2020 | Extrastämma 2020
5 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
3 May 2021 | Årsstämma 2020
3 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner