Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 30 Aug 2019 | Sensys Gatso Group

Kostnadsökningar skjuter lyftet på…

Q2 blev ännu ett kvartal med svagare siffror än väntat, då omsättningen på 97 mkr blev lägre än de 109 mkr vi räknat med. Även EBIT på -8 mkr var…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Sensys Gatso Group

Fördubbling av TRaaS till 2021e ger st…

Omsättningen på 78 mkr i Q1’19 blev svagare än väntat då Systemförsäljningen tyngdes av längre än normala leveranstider efter branden hos en underleverantör av T-serien i december 2018. Det ska…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Sensys Gatso Group

Resultatet laggar på resan mot ny, uth…

En omsättningstillväxt på 49% till 124 mkr i Q4’18, och rekordhög orderingång för helåret vittnar om ett starkt operationellt momentum för Sensys just nu. Resultattillväxten laggar dock då Operatörstjänster var…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2018 | Sensys Gatso Group

Fokus på tjänster börjar betala sig

Det starka momentum i ordrar och intäkter som byggts upp det senaste året har nu börjat materialiseras i vinster på sista raden. Orderingången i tredje kvartalet ökade med 68% medan…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2018 | Sensys Gatso Group

Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna…

Efter en långvarig torka i orderflödet har den islossning vi skymtade i våras nu fullt ut kommit igång med en nära trefaldig tillväxt i orderingång till SEKm 183 i Q2’18.…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2018 | Sensys Gatso Group

Rätt riktning på vägen mot lönsamhet…

Efter en alarmerande torka i orderflödet större delen av förra året kan vi nu skönja en viss tillströmning, där flera av ordrarna dock är kontraktsförlängningar och i viss mån förväntade.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2018 | Sensys Gatso Group

Ansträngt läge men vinden kan vända…

Omsättningen på SEKm 83 kom in i linje med våra förväntningar, medan rörelseförlusten på SEK 4,7 blev något lägre än väntat. Även orderingången på SEKm 156 har vänt upp. Trots…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-08-30 Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Nov 2018 | Sensys Gatso Group

Fokus på tjänster börjar betala sig

Det starka momentum i ordrar och intäkter som byggts upp det senaste året har nu börjat materialiseras i vinster på sista raden. Orderingången i tredje kvartalet ökade med 68% medan omsättningen växte med 35% till SEKm 96. Med ett tvåsiffrigt lyft i bruttomarginal och god kostnadskontroll i kvartalet blev nettoresultatet på SEKm 3,8 bolagets första kvartalsvinst sedan 2016. Med en växande andel återkommande intäkter, som utgör 35% av orderingången hittills i år och ett starkt momentum i operatörsverksamheten och en stabil kostnadsbas räknar vi nu med ett betydande resultatlyft kommande år. Då faller också värderingsmultiplarna till något mindre ansträngda P/E 36x ’19e, 26x ’20e, och EV/EBITDA 14x ’20e. Sammantaget ser vi nu en hög potential i aktien, till en hög risk.

Kostnadskontroll och operatörstjänster lyfte resultatet

Orderingången i tredje kvartalet ökade med 68% till SEKm 100,7. Omsättningen ökade med 35% till SEKm 95,7 vilket var 12% lägre än vi räknat med, då systemintäkterna blev lägre och operatörsintäkterna högre än vi räknat med. Ökningen av operatörsintäkter från SEKm 12 till SEKm 23 berodde på både fler nya program men även en intensifierad indrivning av förfallna fordringar. Mixeffekter lyfte också bruttomarginalen med 16,5 ppt till 46,8%. Tack vare en god kostnadskontroll och ett betydande lyft i resultatbidrag från operatörstjänster så uppgick EBIT till SEKm 8,8 i kvartalet, vilket var betydligt starkare än de SEKm 3 vi räknat med. Efter ett fritt kassaflöde på SEKm 5,7 i kvartalet och valet att konvertera aktieägarlånet till 15,1m nya aktier så uppgick nettoskulden till SEKm 12,8.

Ökar andelen återkommande intäkter

Operatörstjänsterna utgör nu 24% av intäkterna och andelen återkommande intäkter har nu växt till 35% av bolagets orderingång. Bolaget är nu starkt fokuserat på att växa operatörsverksamheten, både i USA där man har starkt momentum, finns i 11 delstater och har nästintill obegränsade tillväxtmöjligheter, såväl som i andra nya marknader, där ett nyligt operatörskontrakt i Tyskland är ett första steg mot att öppna upp marknaden, även om det kontraktet är mer begränsat i omfattning än motsvarande kontrakt i USA. Bolaget ser också flera möjligheter att expandera sitt tjänsteerbjudande baserat på bolagets flexibla mjukvara. Vid sidan av övervakning för oförsäkrade fordon som i Oklahoma så kan mjukvaran även användas för exempelvis parkeringsövervakning. Trots en något lägre aktivitet i orderingången under senhösten, så har vi endast gjort mindre justeringar av vår prognos och höjt EBIT med 10% för 2018e och 3% för 2019e.

Fortsätter fylla värderingen med substans – hög potential

Den utmanande kombination av hög värdering, trög orderingång och närtida förluster som präglade aktien för ett år sedan verkar nu vara förbi. Med en tydlig islossning på operatörsmarknaden i USA, en stabil kostnadsbas och ett tydligt positivt resultat i Q3 ser vi goda förutsättningar för en vinst även för helåret. 2019 får de nya operatörskontrakten och flera av storleveranserna av system fullt genomslag, vilket gör värderingen mer lättsmält på P/E 36x ’19e, 26x ’20e. Efter en dramatisk uppgång och vändning tillbaka i aktien under hösten ser vi hög potential i aktien, till en hög risk.

2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Sep 2017 | Extrastämma 2017
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
17 May 2018 | Årsstämma 2018
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
18 May 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Årligutdelning 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årsstämma 2018
20 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner