Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 May 2019 | iZafe Group

iZafe Group - Nytt namn och ny VD

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -5 mkr i Q1’19. Antalet aktiva abonnemang stod på 3 828 vid utgången av Q1’19, och ARPU (genomsnittlig månatlig intäkt per användare) var 330…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2019 | iZafe Group

Fokus på tillväxt 2019

MediRätts omsättning i fjärde kvartalet är fortfarande genererad av iZafe, men flera redovisade avtal och pilotprojekt visar tydligt att Dosell är lanserad i marknaden vilket vi förväntar oss kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2018 | iZafe Group

Starkt Sensec och nya avtal för Dosell

MediRätt redovisar för Q3 en stabil nettoomsättning om SEKt 2 704 (0), i helhet hänförligt till det i.o.m. kvartalets öppnande införlivade bolaget Sensec Personlig Säkerhet (Sensec). Omsättningen är ca 6%…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2018 | iZafe Group

Digital dosering rätt i tiden

MediRätt är ett bolag inom e-health samt person- och trygghetslarm. Företaget har utvecklat och patenterat Dosell, en läkemedelsautomat av dospås-paketerad medicin som automatiserat och fjärr-övervakat påminner om, matar ut och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-15 iZafe Group - Nytt namn och ny VD Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-06 Fokus på tillväxt 2019 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 6 Mar 2019 | iZafe Group

Fokus på tillväxt 2019

MediRätts omsättning i fjärde kvartalet är fortfarande genererad av iZafe, men flera redovisade avtal och pilotprojekt visar tydligt att Dosell är lanserad i marknaden vilket vi förväntar oss kommer att synas i omsättningen framöver. Rörelseresultatet belastas av utvecklingskostnader för Dosell, men iZafe är fortsatt lönsamt med en stabil intäkt per användare. För helåret 2019 räknar vi med att bolaget som helhet når positivt rörelseresultat. Givet att MediRätt levererar i linje med våra prognoser, vilka sammanfattar till en försäljningstillväxt om ca 30% till och med 2021, samt med en uppnådd EBITDA-marginal på ca 32%, ser vi en potentiell uppsida i aktien till ca 15 kr under tidsperioden.

Q4 2018 det sista kvartalet i väntan på lansering av Dosell

MediRätt rapporterade en omsättning i Q4 på 4,9 mkr, helt hänförd till iZafe. Rörelseresultatet på -2,1 mkr tyngdes av utvecklingskostnader för Dosell, vilka till viss del kommer att klinga av under Q1 men framför allt under Q2. iZafe visade ett rörelseresultat på 1,4 mkr.

Dosell är på banan och fortsatt tillväxt för iZafe

Med ett godkännande för CE-märkning, ett antal redovisade avtal för Dosell, samt ett pilotprojekt i Uppsala som genomförs i detta nu, kommer vi nu i de kommande kvartalsrapporterna att kunna få de första svaren på hur marknaden tar emot produkten. Vi räknar i våra prognoser med att ca 130 Dosell-system är i bruk hos kunder vid utgången av 2019. iZafe rapporterade en genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) på 261 kr, samt hade 4 700 aktiva abonnemang vid årsskiftet. Vi räknar med att detta ökar till drygt 6 100 aktiva abonnemang vid utgången av 2019, motsvarande en årlig tillväxt på 30%, med en bibehållen ARPU.

Tydlig uppsida i värderingen vid uppvisande av tillväxt

Givet att MediRätt levererar i linje med våra prognoser, vilka sammanfattar till en försäljningstillväxt om ca 30% till och med 2021, samt med en uppnådd EBITDA-marginal på ca 32%, ser vi en potentiell uppsida i aktien till ca 15 kr under tidsperioden. Alternativt så bedömer vi att dagens aktiekurs diskonterar nolltillväxt under de kommande åren. Risken för detta skulle inträffa bedömer vi som låg, men MediRätt, som nu i år kommer att börja visa försäljningssiffror för Dosell, behöver sannolikt börja leverera på detta för att aktiemarknaden ska ta det till sig. Med en högre risk ser vi dock även möjlighet till än högre potential i aktien på sikt vid en högre levererad tillväxt i såväl Dosell som iZafe.

2018-10-25 Starkt Sensec och nya avtal för Dosell Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Digital dosering rätt i tiden Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
18 Dec 2018 | Extrastämma 2018
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner