Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 21 Sep 2018 | Arc Aroma Pure

En överraskande stark försäljning

Arc Aromas första kvartal bjöd inte på några större överraskningar, utan kom i linje med våra förväntningar. Sedan den senaste rapporten har försäljningen tagit fart där Arc Aroma nu har…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2018 | Arc Aroma Pure

Ett intressant kommande halvår

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8), för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret. Bolaget överraskade något med lägre kostnader som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2018 | Arc Aroma Pure

Från nyckelreferenser mot skarpa avslut…

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Mar 2017 | Arc Aroma Pure

Samarbetsavtalet nästa stora trigger

Totala intäkter uppgick till SEKm 3,4, vilket var SEKm 1,4 lägre än vad vi hade förväntat oss. Detta beror till större delen på att det var lägre försäljning än väntat.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och leveranser

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga SEKm 4 medan försäljningen uppgick till SEKm 0,25. Kvartalet har präglats utav fortsatt fokus på att bygga nyckelreferenser och ser ett fortsatt stort intresse för applikationsområden, bioCEPT, dynaCEPT och oliveCEPT. Efter kvartalets utgång har Arc Aroma levererat tre stycken oliveCEPT till Italien för årets olivsäsong. Bolaget kvarstår vid sitt mål om att sälja minst 10 stycken system under 2017/18. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

 

Intensivt fokus på att bygga nyckelreferenser

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 (1,9) för Q1 2017/18 i det brutna räkenskapsåret, varav aktiveringar stod för SEKm 4 medan försäljningen uppgick till SEKm 0,25 (0,16). Även om kostnaderna var något högre än väntat landade EBIT på SEKm -3,8 mot vår prognos på SEKm -4.5. På kostnadssidan ökade personalkostnaderna till SEKm 1,5 mot bakgrund av intensivt försäljningsarbete och ytterligare resurser för att bygga nyckelreferenser i Sverige och i Kina.

Fortsätter att signalera framtidstro

Bolaget fortsätter arbetet med att bygga nyckelreferenser och ser ett kontinuerligt stort intresse för sina applikationsområden, bioCEPT, dynaCEPT och oliveCEPT. Under kvartalet har omfattande tester genomförts i Argentina av bolagets oliveCEPT-teknologi som indikerar 8-15% högre extraktion av olivolja i produktionen med en högre energieffektivitet. Efter kvartalets utgång levererade Arc Aroma tre stycken oliveCEPT till Italien för årets olivsäsong.. Bolaget kvarstår vid sitt mål om att sälja minst 10 system under 2017/18E. Bolaget har även tecknat sin andel i Optifreeze-emissionen där Arc Aroma är storägare med 15 %, vilket belastar kassan med SEKm 2,7. Att Arc Aroma för tillfället befinner i kommersialiseringsskede och samtidigt tecknar fullt i en finansiell placering signalerar framtidstro. Bolagets kassaposition idag är låg, där likvida medel uppgår till SEKm 7,5 jämfört med SEKm 14,1 i föregående kvartal. Dock med betalning från Italien för tre oliveCEPT inom närtid bedömer vi att Arc Aroma har tillräckligt med kapital för att nå ett positivt kassaflöde 2017/18.

Flera triggers i närtid

Aktien har fortsatt upp och handlades kring ATH-nivåer för dryga månaden sedan. Med ett flertal triggers runt hörnet står bolaget inför en spännande höst. Några triggers inom närtid är 1) Detaljer kring avtalsförhandlingarna med Alfa Laval 2) Uppdateringar från Italien för oliveCEPT 3) Potentiellt kommersialiseringsavtal i Argentina för oliveCEPT, 4) Uppdateringar från anläggningen i Kina 5) Potentiellt samarbetsavtal för applikationsområdet dynaCEPT samt fler knutna nyckelreferenser för nya viktiga marknader. Aktien handlas idag på ett P/E för 18/19E på 15x och EV/EBIT 12x. Vi lämnar våra prognoser i stort oförändrade, med viss nedjustering av resultat drivet av högre förväntade kostnadsökningar, och ser fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 2 1 26 75 105
EBIT (mkr) 8 11 6 28 48
Vinst före skatt (mkr) 8 14 7 28 48
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 2 4
EV/Försäljning (x) 252 444 14 5 3
EV/EBITDA (x) 40 28 52 12 7
EV/EBIT (x) 47 31 63 13 7
P/E (x) 68 17 10

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 42 Enterprise Value (SEKm) 379
Högsta/Lägsta (12M) 81,0/36,7 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 9 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 379

Estimat och värdering (SEK)

2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 1 26 75 105
EBITDA (mkr) 13 7 29 49
EBIT (mkr) 11 6 28 48
Vinst före skatt (mkr) 14 7 28 48
EPS, justerad (kr) -1 0 2 4
EK/Aktie (kr) 6 7 9 13
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 288 72
EBIT marginal (%) 1 23 37 45
ROE (%) -24 9 28 35
ROCE (%) 28 9 40 63
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 444 14 5 3
EV/EBITDA (x) 28 52 12 7
EV/EBIT (x) 31 63 13 7
P/E, justerad (x) 68 17 10
P/EK (x) 6 5 4 3
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner