Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Mar 2017 | Arc Aroma Pure

Samarbetsavtalet nästa stora trigger

Totala intäkter uppgick till SEKm 3,4, vilket var SEKm 1,4 lägre än vad vi hade förväntat oss. Detta beror till större delen på att det var lägre försäljning än väntat.…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Dec 2016 | Arc Aroma Pure

En spännande framtid

Totala intäkter för perioden uppgick till SEKm 3,5 och nettoomsättningen uppgick till SEKm 1,1. De totala intäkterna var 8 % högre än våra förväntningar. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Sep 2016 | Arc Aroma Pure

Ett teknikövertag med världen som…

Vi tar upp Arc Aroma Pure till bevakning på Penser Access. Bolagets teknik är patenterad och CE-märkt och består i grunden av ett antal seriekopplade pulsgeneratorer som skapar kortvariga elektriska…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och leveranser

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga SEKm 4 medan försäljningen uppgick till SEKm 0,25. Kvartalet har präglats utav fortsatt fokus på att bygga nyckelreferenser och ser ett fortsatt stort intresse för applikationsområden, bioCEPT, dynaCEPT och oliveCEPT. Efter kvartalets utgång har Arc Aroma levererat tre stycken oliveCEPT till Italien för årets olivsäsong. Bolaget kvarstår vid sitt mål om att sälja minst 10 stycken system under 2017/18. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

 

Intensivt fokus på att bygga nyckelreferenser

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 (1,9) för Q1 2017/18 i det brutna räkenskapsåret, varav aktiveringar stod för SEKm 4 medan försäljningen uppgick till SEKm 0,25 (0,16). Även om kostnaderna var något högre än väntat landade EBIT på SEKm -3,8 mot vår prognos på SEKm -4.5. På kostnadssidan ökade personalkostnaderna till SEKm 1,5 mot bakgrund av intensivt försäljningsarbete och ytterligare resurser för att bygga nyckelreferenser i Sverige och i Kina.

Fortsätter att signalera framtidstro

Bolaget fortsätter arbetet med att bygga nyckelreferenser och ser ett kontinuerligt stort intresse för sina applikationsområden, bioCEPT, dynaCEPT och oliveCEPT. Under kvartalet har omfattande tester genomförts i Argentina av bolagets oliveCEPT-teknologi som indikerar 8-15% högre extraktion av olivolja i produktionen med en högre energieffektivitet. Efter kvartalets utgång levererade Arc Aroma tre stycken oliveCEPT till Italien för årets olivsäsong.. Bolaget kvarstår vid sitt mål om att sälja minst 10 system under 2017/18E. Bolaget har även tecknat sin andel i Optifreeze-emissionen där Arc Aroma är storägare med 15 %, vilket belastar kassan med SEKm 2,7. Att Arc Aroma för tillfället befinner i kommersialiseringsskede och samtidigt tecknar fullt i en finansiell placering signalerar framtidstro. Bolagets kassaposition idag är låg, där likvida medel uppgår till SEKm 7,5 jämfört med SEKm 14,1 i föregående kvartal. Dock med betalning från Italien för tre oliveCEPT inom närtid bedömer vi att Arc Aroma har tillräckligt med kapital för att nå ett positivt kassaflöde 2017/18.

Flera triggers i närtid

Aktien har fortsatt upp och handlades kring ATH-nivåer för dryga månaden sedan. Med ett flertal triggers runt hörnet står bolaget inför en spännande höst. Några triggers inom närtid är 1) Detaljer kring avtalsförhandlingarna med Alfa Laval 2) Uppdateringar från Italien för oliveCEPT 3) Potentiellt kommersialiseringsavtal i Argentina för oliveCEPT, 4) Uppdateringar från anläggningen i Kina 5) Potentiellt samarbetsavtal för applikationsområdet dynaCEPT samt fler knutna nyckelreferenser för nya viktiga marknader. Aktien handlas idag på ett P/E för 18/19E på 15x och EV/EBIT 12x. Vi lämnar våra prognoser i stort oförändrade, med viss nedjustering av resultat drivet av högre förväntade kostnadsökningar, och ser fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 1 2 26 93 176
EBIT (mkr) -6 8 11 58 111
Vinst före skatt (mkr) -7 8 10 58 111
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 5 9
EV/Försäljning (x) 346 252 25 7 3
EV/EBITDA (x) -50 40 53 11 5
EV/EBIT (x) -36 47 63 11 6
P/E (x) 79 15 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 77 Enterprise Value (SEKm) 674
Högsta/Lägsta (12M) 89,0/39,0 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 8 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 682

Estimat och värdering (SEK)

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 2 26 93 176
EBITDA (mkr) 10 13 60 113
EBIT (mkr) 8 11 58 111
Vinst före skatt (mkr) 8 10 58 111
EPS, justerad (kr) -1 0 5 9
EK/Aktie (kr) 4 5 10 20
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 427 91
EBIT marginal (%) 533 39 62 63
ROE (%) -39 20 66 64
ROCE (%) 43 38 166 278
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 252 25 7 3
EV/EBITDA (x) 40 53 11 5
EV/EBIT (x) 47 63 11 6
P/E, justerad (x) 79 15 7
P/EK (x) 10 14 7 3
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

18 Dec 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
18 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2015-Q3
13 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2015
22 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
11 Oct 2016 | Årsstämma 2015
23 Oct 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
15 Dec 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
14 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner