Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | BE Group

BE Group-Inbromsningen fortsatte i Q3

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 13 mkr i Q3’19, vilket innebar en halvering från 26 mkr Q3’18. BE Group ser en konjunkturnedgång och fokus ligger på effektiviseringar samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2019 | BE Group

Fokus på lönsamhet före volym

BE Group redovisar en negativ organisk tonnagetillväxt på 9% för Q2’19 där nettoomsättningen uppgick till 1193 mkr (1312). Fokus under kvartalet har istället varit på att bibehålla prisnivån mot kund…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-25 BE Group-Inbromsningen fortsatte i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Fokus på lönsamhet före volym Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Jul 2019 | BE Group

Fokus på lönsamhet före volym

BE Group redovisar en negativ organisk tonnagetillväxt på 9% för Q2’19 där nettoomsättningen uppgick till 1193 mkr (1312). Fokus under kvartalet har istället varit på att bibehålla prisnivån mot kund där genomsnittspriset har stigit 3% q/q, vilket har haft en positivt påverkan på lönsamheten. Samtidigt fortsätter bolaget att minska rörelsekapitalet för tredje kvartalet i rad, vilket resulterade i ett starkt kassaflöde på 67 mkr (17). En nedgång inom bolagets huvudmarknader sågs under kvartalet, primärt inom byggsektorn men även hos underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Sammantaget väljer vi att justera ner vår försäljningsprognos mot bakgrund av lägre tonnageförsäljning för innevarande och nästkommande år med drygt 4%. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, till en hög risk.

Rörelsekapitalet minskar för tredje kvartalet i rad

BE Groups nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 1193 mkr (1312), en minskning y/y med 9% jämfört med Q2’18. Den negativa tillväxten förklaras av en lägre organisk tonnagetillväxt på 9%. Fokus under kvartalet har varit att bibehålla prisnivån och därmed lönsamheten istället för att öka volym, där genomsnittspriset stiger drygt 3% q/q. Den underliggande rörelsemarginalen för kärnsegmenten uppgick till 3,8% (3,0%), vilket var över vår prognos på 3,5%. Inga lagervinster eller lagerförluster noterades under kvartalet där det underliggande rörelseresultatet uppgick till 32 mkr (26). Ledningen uppvisar en fortsatt god kontroll på rörelsekapitalet som fortsätter att minska för tredje kvartalet i rad. Det tillsammans med det starka resultatet har medfört ett fortsatt positivt kassaflöde på 67 mkr (17), där 20 mkr är en effekt av implementeringen av IFRS 16. Ledningen spår stabila stålpriser under det närmsta kvartalet och guidar för att efterfrågan, justerat för semesterperioder, väntas bli i linje med det andra kvartalet.

Avvaktande kunder inom byggsektorn

Under kvartalet sågs en nedgång på bolagets huvudmarknader, primärt inom byggsektorn men även hos underleverantörer inom tillverkningsindustrin. En allmän konjunkturoro har lett till en mer avvaktande ställning bland BE Groups kunder. Osäkerheten bedöms som svårtolkad, men ledningen räknar med en viss återhämtning av denna effekt framöver. Affärsenheten Produktion Sverige & Polen fortsätter att förbättra lönsamheten mot bakgrund av bättre kapacitetsutnyttjande, samt av förbättringsarbetet inom produktionsenheten i Norrköping. Efter kvartalets utgång har beslut tagits om att genomföra betydande investeringar om ca 60 mkr vid anläggningen i Norrköping. Vi bedömer att effekter från dessa investeringar ses först 2020, med liten påverkan på övriga verksamheten under investeringsperioden.

Fokus på lönsamhet före volym

Mot bakgrund av en ökad konjunkturosäkerhet samt en mer avvaktade hållning från flertalet kunder justerar vi ned tonnageförsäljningen för bolagets två affärsområden. Därmed sänker vi vår försäljningsprognos med drygt 4% för innevarande och nästkommande år. Ledningen fokuserar på att bibehålla prisnivå istället för att öka volymerna och vi bibehåller därmed lönsamhetsprognosen. I spåren av den ökade konjunkturosäkerheten räknar vi med reducerade lagernivåer framöver, vilket, med hänsyn till säsongsvariationer, först bör ses efter sommaren. Vi upprepar en fortsatt hög potential i aktien, till en hög risk.

2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner