Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 May 2019 | HANZA Holding

En solid rapport utan några större ö…

Hanza Holding redovisade ett kvartal överlag i linje mot våra förväntningar. Omsättningen landade på vår prognos 498 (439) mkr. Tillväxten, justerat för valuta, uppgick till 9,5% under kvartalet där förvärvet…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2019 | HANZA Holding

Väsentliga lönsamhetsförbättringar v…

Hanza redovisar ett solitt kvartal, överlag i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen uppgick till 433 mkr (358), vilket var knappt 2% under vår prognos på 441 mkr. Lönsamheten påverkades negativt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | HANZA Holding

På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2018 | HANZA Holding

Rekordkvartal med uppjusterade…

Hanza redovisar sitt starkaste kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 508 (367,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på drygt 8%. Lönsamheten fortsätter att öka där rörelsemarginalen uppgick till 4,3%…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | HANZA Holding

Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2018 | HANZA Holding

Fokus på lönsamhet, expansion och…

För det fjärde kvartalet redovisar Hanza en nettoomsättning på SEKm 358 (329) vilket motsvarar en tillväxt på 9% mot Q4-16, exakt i linje med våra estimat. Tillväxten för helåret 2017…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2018 | HANZA Holding

Dags att skörda frukterna

Hanza Holding verkar inom kontraktstillverkningsindustrin och har det bredaste kunderbjudandet i norra Europa. Bolaget innehar en väl balanserad och diversifierad kundportfölj med kunder som GE, ABB, Ericsson, Sandvik, Getinge, SAAB…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-20 En solid rapport utan några större överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Väsentliga lönsamhetsförbättringar väntas Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 På väg mot finlistan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Rekordkvartal med uppjusterade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Expansionsfasen har börjat Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Feb 2018 | HANZA Holding

Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt

För det fjärde kvartalet redovisar Hanza en nettoomsättning på SEKm 358 (329) vilket motsvarar en tillväxt på 9% mot Q4-16, exakt i linje med våra estimat. Tillväxten för helåret 2017 uppgick till 7,2% trots omstruktureringar, förflyttningar av fabriker samt stängningskostnader. Lönsamheten har samtidigt fortsatt att förbättrats successivt där vi räknar med att den rör sig på sikt mot bolagets långsiktiga finansiella mål om 5% EBIT-marginal. Efter kvartalets utgång har Hanza förvärvat Wermland Mechanics till en enligt oss attraktiv multipel givet bolagets tillväxttakt och marginalhistorik. Förvärvet är även ett tydligt steg in i fas III där bolaget nu fokuserar på lönsamhet, expansion och tillväxt. Vi kvarstår vid vår bedömnings att kurspotentialen i aktien är hög till en medelhög risk.

God tillväxt, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Hanza redovisar en nettoomsättning på SEKm 358 (329) för det fjärde kvartalet, i linje med våra förväntningar. Rörelsekostnaderna kom in på SEKm 351 mot väntat SEKm 342, drygt 3% över vad vi hade räknat med, vilket därmed bidrog till lägre rörelseresultat än väntat. Bolaget har även tagit engångsposter på SEKm 2,5 under kvartalet, där SEKm 1,4 är direkta förvärvskostnader för Wermland Mechanics och SEKm 1,1 är avvecklingskostnader för fastigheten i Vasa. Trots omstruktureringar, förflyttningar av fabriker samt stängningskostnader har Hanza fortsatt generera en fortsatt god omsättning och underliggande organisk tillväxt samtidigt som lönsamheten successivt har förbättrats under året. Under 2017 har Hanza minskat nettoskulden med drygt 40%, där soliditeten per den 31 december uppgår till 40%. Kassaflödet under det fjärde kvartalet är fortsatt starkt och uppgick till SEKm 19 (19,2). Med 2017 bakom oss lämnar nu Hanza fas II och kliver in i fas III med fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt.

Kliver in i fas III med storförvärv

Efter utgången av det fjärde kvartalet förvärvade Hanza plåtmekanikbolaget Wermland Mechanics för högst SEKm 167,5, vilket implicit indikerar en förvärvsmultipel om 0,45x försäljningen eller 6,5x EBIT. Wermland Mechanics är ett snabbväxande bolag med säte i Värmland som har uppnått en genomsnittlig tillväxt på uppemot 20% de senaste tre åren med en genomsnittlig marginal kring 6,5%. Mot bakgrund av tillväxt- och marginalhistoriken bedömer vi att Hanza har gjort ett bra förvärv och samtidigt signalerar ett tydligt kliv in i fas III. Omsättningen 2017 ökade proforma med 26% medan proforma rörelseresultatet var upp hela 72% i och med förvärvet. Förvärvet av Wermland Mechanics bör inte innebära några väsentliga förvärvskostnader samt bedöms bidra positivt till koncernen från och med februari.

Fortsatt omotiverad rabatt mot sektorn

Nettoomsättningen och därmed helåret 2017 kom i linje med våra förväntningar och därmed bibehåller vi våra estimat för 2018-19. På 2018 års estimat handlas Hanza på P/E 9x, vilket är drygt 20% under sektorn. Vi räknar med att Hanza fortsätter på den inslagna vägen och ökar tillväxten samt lönsamheten signifikant under 2018 gentemot 2017. Vi räknar också med att EBIT-marginalen fortsätter att röra sig mot bolagets långsiktiga finansiella mål om 5%. Vi kvarstår vid vår bedömning att kurspotentialen i aktien är hög till en medelhög risk.

2018-01-24 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
30 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner