Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 19 Feb 2021 | Arcoma

Avbrutet förvärv påverkar resultatet

Försäljning i Q4 var 30,7 mkr vilket var 2 % under våra estimat om 31,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt y/y om -12 % men 36 % q/q. Arcoma kommunicerar…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2020 | Arcoma

Pandemieffekter i tredje kvartalet

Intäkterna för kvartalet uppgick till 22,2 mkr (30,4 mkr) vilket var lägre än våra estimat om 27,3 mkr. Ledningen kommunicerar att intäkterna minskar primärt via Covid-19-effekter som förskjuter kundinvesteringar. EBITDA…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2020 | Arcoma

Potential för Canontillväxt

Vi har gjort en fördjupning av Arcoma. Arcoma är en leverantör digital röntgen samt rörliga positioneringssystem i premiumsegmentet. Vi ser attraktiva attribut som etablerade samarbetsavtal med marknadsledande aktörer samt exponering…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2020 | Arcoma

Arcoma - Q2 bekräftar utväxlingen på…

Då möjligheterna att göra säljbesök på sjukhus varit kraftigt begränsade under Q2 är det föga förvånande att Arcomas omsättning minskade med 7% i kvartalet. Intäkterna på 31,5 mkr var dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2020 | Arcoma

Möter osäkerheten från styrkeposition…

Hittills har Arcoma lyckats hålla produktionen uppe väl med lanseringen av Arcoma Precision i5 i Q1’20. Bolaget har dock vidtagit omfattande åtgärder för att möta den ökade osäkerheten med covid-19.…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2020 | Arcoma

Flertal åtgärder för att möta osä…

Hittills har Arcoma lyckats hålla produktionen uppe väl med Q1’20 i nivå med Q1’19 och lanseringen av Arcoma Precision i5. Bolaget har dock vidtagit omfattande åtgärder för att möta den…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2020 | Arcoma

Bygger momentum till starkt andra halvå…

Omsättningen i Q4’19 uppgick till 34,8 mkr vilket motsvarade en tillväxt på 2% och var svagare än de 40,8 mkr vi räknat med. Hjälpt av en markant starkare bruttomarginal på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-02-19 Avbrutet förvärv påverkar resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Pandemieffekter i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Potential för Canontillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Arcoma - Q2 bekräftar utväxlingen på senaste årens åtgärder Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Möter osäkerheten från styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Apr 2020 | Arcoma

Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19

Hittills har Arcoma lyckats hålla produktionen uppe väl med Q1’20 i nivå med Q1’19 och lanseringen av Arcoma Precision i5. Bolaget har dock vidtagit omfattande åtgärder för att möta den ökade osäkerheten med Covid-19. Långsiktigt bedömer vi den strukturella efterfrågan på Arcomas produkter som intakt. Däremot är utsikterna oklara bortanför april då det är svårt att sia om hur Covid-19 kommer påverka sjukhusens investeringar, så väl som bolagets internationella partnersamarbeten (Canon USA och Konica Minolta). Sammantaget har vi sänkt vår EBIT-prognos från 15 till 8 mkr för 2020 och noterar en särskilt hög osäkert i prognosen. Baserat på Arcomas förändringsarbete senaste året fortsätter vi se positivt på möjligheterna för bolaget att lyfta marginalen, möjligen hjälpta av åtgärderna under nuvarande kris, till 11% 2022e. Dessutom är bolaget relativt lågt belånat med nettoskuld på 5 mkr 2019 motsvarande 0,4x EBITDA och gynnas av starka ägare där ordförande Lars Kvarnhem ökade sitt ägande till över 10% under mars.

Stabil utveckling hittills

Trots att branschens viktigaste mässa under våren blev inställd, där bolaget skulle presenterat sin senaste produktlansering av Arcoma Precision i5, så har bolaget lyckats hålla produktionen uppe i Q1’20, i nivå med Q1’19. Produktlanseringen och försäljningsarbetet har kunnat flyttas till digitala lösningar, vilket bekräftas av att man inte långt efter lanseringen mottog en första order av Arcoma Precision i5. Däremot är utsikterna oklara bortanför april. Bolaget har dock vidtagit omfattande åtgärder både vad gäller att säkra materialflöden, öka kostnadsflexibiliteten och stärka kassaflödet genom förlängda betalningstider med större leverantörer. Bolaget har även ökat kreditutrymmet med 4,5 mkr.

Förhöjd osäkerhet på kort till medellång sikt

Långsiktigt bedömer vi den strukturella efterfrågan på Arcomas produkter som intakt, då den drivs av megatrender som befolkningsökning och en ökad medellivslängd som driver ett ökat behov av hälsovård, samt stora behov av effektiviseringar av vårdkedjan. På kort till medellång sikt är det dock svårt att sia om hur Covid-19 kommer påverka sjukhusens investeringar, så väl som bolagets internationella partnersamarbeten (Canon USA och Konica Minolta). Sammantaget behåller vi våra förväntningar på Q1’20 oförändrade, medan vi räknar med en negativ påverkan i Q2 som fortsätter in i Q3. Sammantaget har vi sänkt vår EBIT-prognos från 15 till 8 mkr för 2020 och noterar en särskilt hög osäkert i prognosen. Vi tar även med i beräkningen att ca 15-20% av intäkterna är service och underhåll, som bromsat upp då vissa sjukhus inte vill ha besök av servicetekniker som reser mellan sjukhus.

Goda förutsättningar att komma ut starkare 2021-2022

Baserat på det förändringsarbete Arcoma gjort av både organisation och plattform senaste året fortsätter vi dock se positivt på möjligheterna för bolaget att kunna fortsätta lyfta marginalen, möjligen hjälpta av åtgärderna under nuvarande kris, till 11% 2022e. Aktien är ner 15% hittills i år och med stöd av våra reviderade, nu mer försiktiga prognoser, ser vi en värderingspotential till 25 kr på 12-18 månaders sikt. Det motsvarar en medelhög potential för aktien, till en medelhög risk. Dessutom är bolaget relativt lågt belånat med nettoskuld på 5 mkr 2019 motsvarande 0,4x EBITDA och en räntetäckningsgrad på 24x. Arcoma gynnas även av att ha starka ägare där ordförande Lars Kvarnhem ökade sitt ägande till över 10% under mars.

2020-02-24 Bygger momentum till starkt andra halvår 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 4% tillväxt i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Kraftfull utväxling på effektiviseringar Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Tillväxten föregår lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-26 Gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
24 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
20 May 2020 | Årsstämma 2019
22 May 2020 | Årligutdelning
20 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
12 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
25 May 2021 | Årsstämma 2020
25 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 May 2021 | Årligutdelning
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
9 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner