Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 7 May 2019 | Redsense Medical

Redsense Medical - Åter sekventiell…

Omsättningen i Q1’19 uppgick till 2,0 mkr, vilket innebar en tillväxt i kvartalet på 68% på årsbasis. Jämfört med Q4’18 var försäljningen 11% högre, vilket innebar att Redsense Medical bröt…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2019 | Redsense Medical

Positiva tongångar in i 2019

Omsättningen i Q4’18 landade på 1,8 mkr, vilket innebar en tillväxt i kvartalet på 304% på årsbasis. Jämfört med Q3’18 var dock försäljningen något lägre. Att framförallt december visar sig…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Nov 2018 | Redsense Medical

First Blood – Från 0 till 100

Redsense är en patenterad produkt som upptäcker blodläckage vid hemodialys, ett problem som uppkommer vid vennålsutdragning och inträffar vid ca 1/720 hemodialysbehandlingar. Globalt sett dör ca 1,200 personer per år…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-07 Redsense Medical - Åter sekventiell tillväxt i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Positiva tongångar in i 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 First Blood – Från 0 till 100 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Nov 2018 | Redsense Medical

First Blood – Från 0 till 100

Redsense är en patenterad produkt som upptäcker blodläckage vid hemodialys, ett problem som uppkommer vid vennålsutdragning och inträffar vid ca 1/720 hemodialysbehandlingar. Globalt sett dör ca 1,200 personer per år till följd av vennålsutdragning, och hemodialys ökar som behandling med ca 6% per år, från en nivå idag överstigande 450 miljoner behandlingar per år uppdelat på ca 3 miljoner patienter. Andelen patienter som får behandling i hemmet och/eller på natten, samt riskpatienter, utgör Redsense primära marknadssegment och detta beräknas öka med ca 16% per år. Vi beräknar att Redsenses marknadspenetration ligger på ca 0,4% 2018. Detta i kombination med att försäljningstillväxten kommit igång på allvar under 2018 ger hög potential. Baserat på dagens aktiekurs bedömer vi att marknaden förväntar sig att bolaget lyckas med att leverera en tillväxt om ca 30% per år fram till år 2022/2023 med en då uppnådd EBITDA-marginal på ca 30%, vilket då skulle innebära en EV/Sales-multipel på ca 4,6x.

Upptäcker blodläckage vid hemodialys

Redsense är en patenterad produkt som upptäcker blodläckage vid hemodialys, ett problem som uppkommer vid vennålsutdragning och inträffar vid ca 1/720 hemodialysbehandlingar. Globalt sett dör ca 1,200 personer per år till följd av vennålsutdragning.

Hög marknadstillväxt…

Globalt sett ökar hemodialys som behandling med ca 6% per år, från en nivå idag överstigande 450 miljoner behandlingar per år uppdelat på ca 3 miljoner patienter. Andelen patienter som får behandling i hemmet och/eller på natten, samt riskpatienter, utgör Redsense primära marknadssegment och detta beräknas öka med ca 16% per år.

 

…och låg marknadspenetration ger hög potential

Vi beräknar att Redsenses marknadspenetration ligger på ca 0,4% 2018. Detta i kombination med att försäljningstillväxten kommit igång på allvar under 2018 ger hög potential.

Från 0 till 100 – Stor uppsida och hög risk

Baserat på dagens aktiekurs bedömer vi att marknaden förväntar sig att bolaget lyckas med att leverera en tillväxt om ca 30% per år fram till år 2022/2023 med en då uppnådd EBITDA-marginal på ca 30%, vilket då skulle innebära en EV/Sales-multipel på ca 4,6x. En fortsatt årlig tillväxt på 30% därefter indikerar en uppsida till ca 50 kr per aktie år 2025. Det skulle i så fall implicera en marknadspenetration på 1,2% år 2025. Skulle Redsense Medical uppnå en marknadspenetration på t ex 5%, så skulle det indikera en potential i aktien på över 200 kr.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 6 2 10 15 19
EBIT (mkr) -5 -9 -5 -2 1
Vinst före skatt (mkr) -5 -9 -5 -2 1
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 26 67 17 12 9
EV/EBITDA (x) -29 -16 -36 -100 140
EV/EBIT (x) -29 -16 -35 -89 167
P/E (x) 177

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 16 Enterprise Value (SEKm) 174
Högsta/Lägsta (12M) 16,7/9,6 Reuters/Bloomberg /REDS SS
Antal aktier (m) 11 Listning First North Stockholm
Börsvärde (SEKm) 177

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 2 10 15 19
EBITDA (mkr) -8 -5 -2 1
EBIT (mkr) -9 -5 -2 1
Vinst före skatt (mkr) -9 -5 -2 1
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0
EK/Aktie (kr) 0 0 0 0
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%)
EBIT marginal (%) -414 -50 -13 5
ROE (%) -216 -97 -33 18
ROCE (%) -259 -196 -74 34
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 67 17 12 9
EV/EBITDA (x) -16 -36 -100 140
EV/EBIT (x) -16 -35 -89 167
P/E, justerad (x) 177
P/EK (x) 45 25 35 29
Direktavkastning (%) 0 0 0 0

Kommande händelser

26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Årligutdelning
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner