Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

  Blir ny storägare i Aros Aros och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter från ALM Equity. Affären avses att finansieras…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

  Synliggörande av värde i Nytto Bruttoresultatet i Q4’21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

  Q4’21 ALM Equity rapporterar ett bruttoresultat om 3 158 mkr (52 mkr Q4’20) i Q4’21, varav nettoomsättningen uppgick till 556 mkr (851 mkr) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

  Stockholms största byggrättsportfölj ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-23 Fortsätter leverera värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Analyskommentar - Blir ny storägare i Aros Visa Stäng
2022-03-08 Avtal med Corem Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag med Corem Visa Stäng
2021-12-17 Fastighetskoncern med vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

 

Stockholms största byggrättsportfölj

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på Stockholmsregionen har bolaget idag, via dotterbolaget ALM Småa Bostad, en byggrättsportfölj om mer än 17 500 byggrätter, vilket gör dem ledande i Stockholmsregionen.

Bostadsbristen kvarstår

Trots det senaste decenniets starka utveckling på bostadsmarknaden ser vi fortsatt en bostadsbrist. Enligt RUFS (Regional Utvecklingsplan För Stockholm) har det årliga behovet av bostäder i Stockholmsregionen de senaste åren uppgått till ca 20 000, men med en årlig produktionstakt om ca 15 000. Givet att vi fortsatt ser en någorlunda låg och stabil räntenivå, ser vi en fortsatt stark efterfrågan på bostäder framöver.

Motiverat värde i linje med kursen

Aktien har gått starkt de senaste åren bl.a. drivet av en större byggrättsportfölj och ökad produktionstakt. Bolaget sitter på en rekordstor byggrättsportfölj där en hög andel förväntas levereras 2024–2027. Sammantaget ser vi ett motiverat värde mellan 1 070 – 1 090 kr per aktie. Risknivån ser vi som medel givet bostadsmarknadens räntekänslighet.

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022