Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 21 May 2019 | Fastator

Fastator - Nytt dotterbolag med…

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2018 | Fastator

Ett relativt lugnt kvartal på vägen…

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhä…

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-21 Fastator - Nytt dotterbolag med inriktning mot retail Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 May 2019 | Fastator

Fastator – Nytt dotterbolag med inriktning mot retail

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har efter kvartalets utgång beslutat att starta ett nytt dotterbolag med fokus på centrumfastigheter. Bolaget kommer att heta Point Properties och balansomslutningen kommer initialt vara 500 mkr och fastighetsportföljen kommer b.la. bestå av de centrumfastigheter som förvärvades under kvartalet. Offentliga Hus fortsätter att växa enligt plan och har under kvartalet förvärvat fastigheter till ett värde om 78,5 mkr, räknat med förvärv som ska tillträdas under året uppgår fastighetsportföljen till ca 5 mdkr. Vi väljer att höja våra NAV estimat för helåret till spannet 73-76 kr, detta motiverar en kurs om 55-57 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk.

Ett nytt dotterbolag inom retail och fortsatt NAV tillväxt

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Efter kvartalets utgång har Fastator beslutat att starta ett nytt dotterbolag vid namn Point Properties. Point kommer initialt ha en balansomslutning om 500 mkr och en fastighetsportfölj bestående av de 5 retailfastigheter Fastator förvärvat under Q1’19. Fastigheterna är lokaliserade i Sala, Ludvika och Bollnäs. Vi ser positivt på att Fastator väljer att organisera dessa fastigheter i ett separat bolag vilket möjliggör en effektiv förvaltning. Vi ser även positivt på att Industrisamhället fortsätter att växa genom förvärv, bolaget har under kvartalet tillträtt fastigheter till ett värde om 66,3 mkr.

Offentliga Hus fortsätter att växa

Offentliga Hus fortsätter att utvecklas enligt plan och har under kvartalet tillträtt fastigheter till ett värde av 78,5 mkr. Driftsnettot för R12 uppgick 171 mkr, en ökning med 11% q/q. Bolaget kommer ha fortsatta tillträden under året och vi räknar med att fastighetsbeståndet kommer uppgå till ca 5 mdkr vid årets slut. Detta är exklusive värdeökningar och ett resultat av tillträden under året. Bolaget upprepar sin plan om att börsnoteras inom 1-2 år. Belåningsgraden (kopplat till förvaltningsfastigheter) stiger något under kvartalet och uppgick till 64,6% vilket är i det högre spannet av de noterade fastighetsbolagen. Vi anser att denna måste sjunka något innan bolaget är redo för en börsnotering.

Gör att vi justerar våra estimat något

Vi väljer att höja våra NAV estimat för helåret till spannet 73-76 kr. anledningen är de tillträden vi sett under Q1’19 samt de värdeförändringar som skett under kvartalet. Vi anser dock att bolaget ska handlas till en rabatt mot nuvärdet på NAV om ca 15-20% vilket ger ett motiverat värde om 55-57 kr. De estimat förändringar som sker är främst relaterade till bokföringstekniska skäll, tillträden och värdeökningar. Det motiverade värdet gör att vi ser en medelhög potential i bolaget till en låg risk.

2018-11-19 Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Billig exponering mot samhällsfastigheter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner