Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 Feb 2019 | HANZA Holding

Väsentliga lönsamhetsförbättringar v…

Hanza redovisar ett solitt kvartal, överlag i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen uppgick till 433 mkr (358), vilket var knappt 2% under vår prognos på 441 mkr. Lönsamheten påverkades negativt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | HANZA Holding

På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2018 | HANZA Holding

Rekordkvartal med uppjusterade…

Hanza redovisar sitt starkaste kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 508 (367,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på drygt 8%. Lönsamheten fortsätter att öka där rörelsemarginalen uppgick till 4,3%…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | HANZA Holding

Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2018 | HANZA Holding

Fokus på lönsamhet, expansion och…

För det fjärde kvartalet redovisar Hanza en nettoomsättning på SEKm 358 (329) vilket motsvarar en tillväxt på 9% mot Q4-16, exakt i linje med våra estimat. Tillväxten för helåret 2017…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2018 | HANZA Holding

Dags att skörda frukterna

Hanza Holding verkar inom kontraktstillverkningsindustrin och har det bredaste kunderbjudandet i norra Europa. Bolaget innehar en väl balanserad och diversifierad kundportfölj med kunder som GE, ABB, Ericsson, Sandvik, Getinge, SAAB…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-15 Väsentliga lönsamhetsförbättringar väntas Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 På väg mot finlistan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Rekordkvartal med uppjusterade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Expansionsfasen har börjat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 May 2018 | HANZA Holding

Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat på SEKm 440. Den organiska tillväxten uppgick till något över 7% medan rörelsemarginalen landade på imponerande 4,2% (2,4%). Bolagets ledning fortsätter därmed att leverera det som utlovats. Vi räknar med en fortsatt god tillväxt och att rörelsemarginalen successivt fortsätter att röra sig mot bolagets finansiella mål om 5%. Vi kvarstår vid bedömningen att kurspotentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

Kraftigt förbättrad lönsamhet

Hanza redovisar en nettoomsättning på SEKm 438,6 (350), nästan exakt i linje med vår prognos på SEKm 440. Under kvartalet har Wermland Mechanics (Wermech) förvärvats vilket bidrog positivt till koncernen från och med den 1 februari, uppskattningsvis runt SEKm 60-65. Justerat för förvärvet och avvecklad volym som påverkade omsättningen positivt under Q1’17 uppgick koncerns organiska omsättningstillväxt till 7-8%. Rörelsemarginalen uppgick till imponerande 4,2% (2,4%) vilket indikerar tydligt att bolaget är nu inne i sin nya fas, expansionsfasen, där fokus ligger på lönsamhet, tillväxt och expansion.

Fortsätter att leverera det som utlovas

Den kraftiga förbättrade lönsamheten, goda tillväxten, tillsammans med förvärvet av Wermech visar tydligt på att Hanzas ledning levererar det som utlovas. Förvärvet av Wermech öppnar upp hela den norska marknaden samtidigt som omstruktureringarna är nu bakom oss vilket sågs i lönsamheten under kvartalet. I och med Wermechförvärvet ökar bolagets nettoskuld till SEKm 329 samtidigt som soliditeten uppgår till 33,9%. Med bolagets soliditetsmål på 30% bedömer vi att det finns utrymme för ytterligare förvärv, även om vi anser att fokus inom närtid kommer att ligga på att få ned nettoskulden. På sikt vore Tyskland, som vi tidigare nämnt, en intressant förvärvsmarknad som passar väl in i bolagets förvärvsstrategi. Vi bedömer även att Hanza nu efter Wermechförvärvet kommer att skifta fokus från Norden till Europa för att skala upp försäljningen. Under kvartalet har Hanza även ändrat segmentsindelning och redovisar nu resultat per klusterstruktur indelat i Norden samt Övriga världen, där varje område står för drygt 50% av försäljningen vardera med en liknande tillväxt runt 7-8%.

Små positiva estimatjusteringar

Nettoomsättningen kom in i linje mot vårt estimat och därmed kvarstår vi vid försäljningsestimaten. Lönsamhetsförbättringen i det första kvartalet var dock något starkare än vad vi hade räknat med vilket motiverar en liten uppjustering av estimaten på EBIT-nivå. Även om rabatten mot sektorn i övrigt har minskat något sedan vår senaste analys fortsätter den att uppgå till runt 15%. Vi kvarstår vid bedömningen att Hanza bör på sikt handlas till en liten premium mot sektorn i stort. På 2018 års estimat handlas Hanza på P/E 9,6x och vi ser att EBIT-marginalen fortsätter att röra sig mot bolagets långsiktiga finansiella mål på 5%. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk.

2018-02-27 Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner