Datum Titel Alternativ
2024-04-22 Negativa pressen från den organiska tillväxten håller på att ebba ut Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-05 Analyskommentar - Gör kompletteringsförvärv i UK Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Gradvis återhämtning från Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Analyskommentar - Storbritannien blir fjärde största marknaden efter förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 Marginalen tillbaka på trend Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Svagare marknader och få triggers i närtid Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-12 Analyskommentar - Försvagning mot slutet av kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Se igenom den tillfälliga svagheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Börjar se tecken på förändringar av försörjningskedjorna Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Analyskommentar - Fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Höjer estimaten med 6-8% på en bra rapport Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Accelererande organisk tillväxt och expanderande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Marginalen fortsatte att expandera Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Expanderar marginalen med 110 punkter Visa Stäng
2022-04-22 Bra start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-04 Väl hanterat 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Utrymme för uppvärdering av Supply Chain Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Ett svagare Q3'21 redan i kursen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Oct 2021 | Elanders

Ett svagare Q3’21 redan i kursen

 

Q3’21 präglat av halvledarbrist

Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos flera stora kunder, framför allt inom Automotive och Electronics, i spåren av bristen på halvledare. EBITA inom Supply Chain Solutions var 112 mkr (162), och Print & Packaging Solutions levererade 24 mkr (35). Organisk tillväxt var 3% i kvartalet.

Fina utsikter inför Q4’21

Elanders låter meddela att Q3’21 avslutades mer stabilt med avseende på halvledarsituationen, samt att Q4’21 väntas visa på mindre negativa effekter. Efterfrågan ser överlag stark ut, och Elanders utvärderar möjligheter att utöka kapaciteten, t ex inom Fashion & Lifestyle. Q4’21 visar sannolikt på mer stabilitet inom Supply Chain Solutions samt en stark avslutning på året för Print & Packaging Solutions.

Låg värdering

Vi ser goda möjligheter för en uppvärdering av Elanders. Problemen i Q3’21 till följd av halvledarbristen ser ut att ligga i kursen baserat på kursutvecklingen på rapportdagen, och utsikterna ser ljusa ut med stark efterfrågan inom samtliga segment. Motiverat värde uppgår till 185 – 190 kr per aktie (220 – 225). På rullande 12 månader ligger nu EBITA-marginalen på 5,9%. Vi räknar med 6,8% 2022e och 7,3% 2023e.
2021-07-14 Fortsatt resultatförstärkning Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Bra inledning på 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Stark avslutning på 2020, och medvind även framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Stabilitet betalar sig Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
23 Apr 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q1