Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Elanders

Höjer estimaten med 6-8% på en bra…

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Elanders

Analyskommentar - Accelererande organisk…

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Elanders

Marginalen fortsatte att expandera

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Elanders

Analyskommentar - Expanderar marginalen…

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-01-25 Börjar se tecken på förändringar av försörjningskedjorna Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Analyskommentar - Fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Höjer estimaten med 6-8% på en bra rapport Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Accelererande organisk tillväxt och expanderande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Marginalen fortsatte att expandera Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Expanderar marginalen med 110 punkter Visa Stäng
2022-04-22 Bra start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-04 Väl hanterat 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Utrymme för uppvärdering av Supply Chain Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Ett svagare Q3'21 redan i kursen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Oct 2021 | Elanders

Ett svagare Q3’21 redan i kursen

 

Q3’21 präglat av halvledarbrist

Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos flera stora kunder, framför allt inom Automotive och Electronics, i spåren av bristen på halvledare. EBITA inom Supply Chain Solutions var 112 mkr (162), och Print & Packaging Solutions levererade 24 mkr (35). Organisk tillväxt var 3% i kvartalet.

Fina utsikter inför Q4’21

Elanders låter meddela att Q3’21 avslutades mer stabilt med avseende på halvledarsituationen, samt att Q4’21 väntas visa på mindre negativa effekter. Efterfrågan ser överlag stark ut, och Elanders utvärderar möjligheter att utöka kapaciteten, t ex inom Fashion & Lifestyle. Q4’21 visar sannolikt på mer stabilitet inom Supply Chain Solutions samt en stark avslutning på året för Print & Packaging Solutions.

Låg värdering

Vi ser goda möjligheter för en uppvärdering av Elanders. Problemen i Q3’21 till följd av halvledarbristen ser ut att ligga i kursen baserat på kursutvecklingen på rapportdagen, och utsikterna ser ljusa ut med stark efterfrågan inom samtliga segment. Motiverat värde uppgår till 185 – 190 kr per aktie (220 – 225). På rullande 12 månader ligger nu EBITA-marginalen på 5,9%. Vi räknar med 6,8% 2022e och 7,3% 2023e.
2021-07-14 Fortsatt resultatförstärkning Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Bra inledning på 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Stark avslutning på 2020, och medvind även framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Stabilitet betalar sig Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Apr 2023 | Årsstämma 2022
21 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Apr 2023 | Årligutdelning
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023