Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Jan 2018 | Orexo

Ett stabilt kvartal men en försiktigare…

Försäljningen uppgick till SEKm 191 (185), vilket var över konsensus och vårt estimat. Ökningen jämfört med fjolåret förklaras primärt av den första leveransen till Mundipharma inför lanseringen i Europa (Q2’18)…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2017 | Orexo

Högre royalty intäkter drar upp…

Försäljningen uppgick till SEKm 166,2 (181,9), vilket var i linje med konsensus och vårt estimat. Minskningen jämfört med fjolåret förklaras primärt av en lagerbyggnad av Zubsolv hos grossisterna under Q3…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2017 | Orexo

Forskningsportföljen allt mer spä…

Försäljningen uppgick till SEKm 159,1 (188,2), vilket var 7% över konsensus och vårt estimat. Minskningen jämfört med fjolåret förklaras av en delmålsbetalning från Mundipharma förra året. Justerat för detta steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2017 | Orexo

Når inte riktigt ända fram

Under kvartalet uppgick försäljningen av Zubsolv till SEKm 114 (98), vilket motsvarade en tillväxt om 16%. Detta var lägre än vad vi räknat med (SEKm 128). Avvikelsen förklaras primärt av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2017 | Orexo

Indikerar breddning av portföljen

Under kvartalet uppgick försäljningen av Zubsolv till SEKm 128 (120), vilket motsvarade en tillväxt om 6,6%. Detta var lägre än vad vi räknat med (SEKm 140). Förklaringen var primärt en…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2016 | Orexo

Vinden har vänt

Under kvartalet uppgick försäljningen av Zubsolv till SEKm 143 (111), vilket motsvarade en tillväxt om 29% (21% valutarensat). Faktorerna bakom den starka tillväxten var 1) lansering i Maryland, där Zubsolv…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Aug 2016 | Orexo

Stark tillväxt för Zubsolv

Under kvartalet uppgick försäljningen av Zubsolv till SEKm 178 (91), varav SEKm 65 var en förskottsbetalning av det tecknade licensavtalet med Mundipharma. Zubsolvförsäljningen exkl. förskottsbetalningen steg 15% jämfört med Q1…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-01-29 Ett stabilt kvartal men en försiktigare framtid Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Jan 2018 | Orexo

Ett stabilt kvartal men en försiktigare framtid

Försäljningen uppgick till SEKm 191 (185), vilket var över konsensus och vårt estimat. Ökningen jämfört med fjolåret förklaras primärt av den första leveransen till Mundipharma inför lanseringen i Europa (Q2’18) samt ökad försäljning av Abstral. Värt att poängtera var även att Zubsolv-försäljningen steg 7,2% y/y men drivet av USD försvagning mot SEK sjönk försäljningen med 1,3%. Rörelsekostnaderna minskade med 15% y/y. Minskningen förklaras av låg aktivitet hänförliga till patenttvisten samt en mer målinriktad försäljningsorganisation på de geografiska platser där bolaget ser störst potential för Zubsolv. Därmed uppgick EBIT till SEKm 30,2 (33,5) vilket var 7% över vår förväntat men något under konsensus (SEKm 35). Vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Starkare EBIT än väntat

Försäljningen uppgick till SEKm 191 (185), vilket var över konsensus och vårt estimat. Ökningen jämfört med fjolåret förklaras primärt av den första leveransen till Mundipharma inför lanseringen i Europa (Q2’18) samt ökad försäljning av Abstral. Abstralroyaltyn fortsätter stiga och växte med 6% y/y till SEKm 55,4 (52,2) under kvartalet. Värt att poängtera var även att Zubsolv-försäljningen steg 7,2% y/y men drivet av USD försvagning mot SEK sjönk försäljningen med 1,3%. Rörelsekostnaderna minskade med 15% y/y. Minskningen förklaras av låg aktivitet hänförliga till patenttvisten samt en mer målinriktad försäljningsorganisation på de geografiska platser där bolaget ser störst potential för Zubsolv. Därmed uppgick EBIT till SEKm 30,2 (33,5) vilket var 7% över vår förväntat men något under konsensus (SEKm 35). Bolagets nettoskuld uppgår till SEKm -8,8 (115,4).

Zubsolv lansering i Europa först verklighet under Q2’18

Orexo meddelar att försäljningen av Zubsolv för den Europeiska marknaden (via partnerbolaget Mundipharma) först kommer igång under Q2’18. Tidigare har bolaget indikerat H1’18. Bolaget upprepar även att royalty-nivån från Mundipharma kommer ligga på en låg tvåsiffrig nivå, baserat på framtida nettoförsäljning. Vi väntar oss en nivå kring 12%. Under kvartalet genomförde bolagen en ny företagsobligation om SEKm 325 för att lösa in den gamla från 2014, manövern ger bolaget en attraktivare skuldstruktur till förmånligare villkor.

Motvind inför 2018

Efter rapporten sänker vi vår EBIT-estimat med 65% samt 56% för 2018 samt 2019. Detta med anledning av 1) royalty intäkter från den Europeiska Zubsolvförsäljningen bedömer vi först kommer igång under H2’18 2) USD försvagning jämfört med SEK samt 3) att bolaget guidar att OPEX för 2018 kommer ligga i nivå med SEKm 500, vilket är högre än vi tidigare räknad med. Däremot anser vi fortsatt att aktien är attraktiv med stöd av: 1) momentum i Zubsolvförsäljningen, 2) utlicensiering av OX-51, 3) breddning av forskningsportföljen (organisk samt via förvärv). Vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 600 611 721 826 855
EBIT (mkr) 47 57 48 108 122
Vinst före skatt (mkr) 31 29 27 91 114
EPS, justerad (kr) 0 0 0 2 2
EV/Försäljning (x) 2 2 2 1 1
EV/EBITDA (x) 18 18 22 12 10
EV/EBIT (x) 30 25 33 14 13
P/E (x) 45 61 75 22 18

Risk och avkastningspotential

Risknivå Medium Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 46 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 52,0/26,4 Reuters/Bloomberg ORX.ST/ORX SS
Antal aktier (m) 34 Listning Nasdaq OMX mid Cap
Börsvärde (SEKm) 1

Estimat och värdering (SEK)

2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 611 721 826 855
EBITDA (mkr) 78 70 131 147
EBIT (mkr) 57 48 108 122
Vinst före skatt (mkr) 29 27 91 114
EPS, justerad (kr) 0 0 2 2
EK/Aktie (kr) 9 10 12 14
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) -20 -8 234 23
EBIT marginal (%) 9 6 13 14
ROE (%) 7 6 18 19
ROCE (%) 15 16 40 41
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 2 2 1 1
EV/EBITDA (x) 18 22 12 10
EV/EBIT (x) 25 33 14 13
P/E, justerad (x) 61 75 22 18
P/EK (x) 4 4 3 3
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-10-20 Högre royalty intäkter drar upp marginalerna Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 Forskningsportföljen allt mer spännande Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Når inte riktigt ända fram Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-01 Indikerar breddning av portföljen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Vinden har vänt Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Stark tillväxt för Zubsolv Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-01 Utlicensiering ökar potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Fortsatt uppförsbacke för Zubsolv Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-30 Slår lågt ställda förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Fortsatt uppförsbacke för Zubsolv Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-04 Lagerneddragning hos distributör slår mot Zubsolv-sales Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Positiv tillväxttrend för Zubsolv Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-27 Ökad Zubsolvförsäljning men lägre lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-05 Tar över den amerikanska säljkåren för Zubsolv Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-05 Ökar sin finansiella styrka Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-04 Alla ögon på Zubsolv Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
6 Apr 2017 | Årsstämma 2016
7 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
7 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
19 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
12 Apr 2018 | Årsstämma 2017
13 Apr 2018 | Årligutdelning
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
11 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner